Elektroteknik – Mikroprocessorteknik 1

Kurskod E112103
Studiepoäng 2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande:
-ha kunskap om mikroprocessorns och dess kringkomponenters uppbyggnad och funktion,
-kunna använda utvecklingsverktyg och -miljöer samt
-tillverka och programmera realtidssystem baserade på mikroprocessorer.

Contents

– Mikrokontrollerns uppbyggnad
– Olika processortyper
– Programmering av mikrokontroller i olika språk t.ex Basic, Assembler, C och Flödesschema.
– Programmera enklare uppgifter med olika in-/utsignaler till processorn

Attendance

Obligatorisk närvaro i laborationer.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftliga prov, laborationsrapporter, aktivitet och prestationer vid praktiska övningar.

Material

Kompendier, artikelsamlingar och manualer.

Prerequisite

E111103 Digitalteknik 1
E007503 Programmering
E106502 Elektronik 1
E106602 Elektronik 2

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekort. VG, G, U (vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, programmeringsövningar, laborationer, projektarbete.

Utskriven 10 juli 2020 kl 16:05