Hoppa till innehåll

Studera informationsteknik (IT)

210/240 studiepoäng (3,5/4 år)
IT-ingenjör / systemvetare / kandidatexamen

Vid utbildningsprogrammet för informationsteknik utbildar vi framtidens IT-ingenjörer och systemvetare. Utbildningen i IT passar dig som är kreativ och gillar problemlösning, programmering och logiskt tänkande. Vad du än vill jobba med i dagens teknologiska samhälle har du alltid nytta av en IT-utbildning.

Inom utbildningsprogrammet för informationsteknik kan du välja mellan tre olika inriktningar: 

 • Systemvetare med inriktningen programvaruteknik (210 sp)
 • Systemvetare med inriktningen ekonomi (210 sp)
 • Ingenjör med inriktningen datateknik (240 sp)

Samma grund, olika inriktningar

Oavsett inriktning kan du efter din examen bland annat jobba med system- och programkonstruktion, konstruktion och användning av databaser, internetlösningar, systemadministration, nätverksadministration, underhåll, användarsupport och användarutbildningar. Som ingenjör med inriktning på datateknik kan du också arbeta med datatekniska lösningar inom industriell verksamhet.

I praktiken innebär det bland annat yrken som programmerare, webbutvecklare, systemvetare, systemansvarig, teknisk projektledare och datasamordnare. Du kan också arbeta med support inom olika IT-områden, som webbsupport och webbsidor eller med IT-utbildning inom företag och organisationer.

Utvecklingen i branschen går snabbt framåt. Målet med vår IT-utbildning är att ge dig en stabil teoretisk grund inom området för informationsteknik. Sedan är det ditt ansvar att söka den kunskap du behöver för att hålla kompetensen inom yrkesområdet aktuell. Både under och efter utbildningen.

Agila metoder

I kurserna vid högskolans IT-program ingår träning i agil projektmetodik eftersom företag i branschen använder agila metoder för att effektivisera utvecklingen av sina nya digitala lösningar.

Under studierna tränar du också upp din förmåga att snabbt lära dig nya teknologier. Det är kunskap du har nytta av i arbetslivet i en bransch som hela tiden växer och utvecklas.

Antagning till utbildningen

 • För att kunna bli antagen till utbildningsprogrammet i informationsteknik (IT) behöver du uppfylla både högskolans allmänna antagningskrav, som är gemensamma för alla utbildningsprogram vid högskolan, och IT-programmets antagningskrav.

  Antagningskrav till IT-programmet:

  • Slutvitsord i svenska, engelska och matematik
  • Studerande med gymnasiebetyg från Sverige: Godkänt betyg i svenska A, engelska A och matematik B. Eller enligt nya gymnasiereformen (GY2011): svenska 2, engelska 5 och matematik 2a/2b/2c.
 • Utbildningsprogrammet för informationsteknik (IT) antar nya studerande varje år. Ansökan sker på våren, från mitten av mars till mitten av april, och utbildningen startar till hösten.

  Mer information om hur du ansöker till våra utbildningar och exakt datum för årets ansökningsperiod hittar du på sidan Ansökan.

 • 20 nybörjarplatser

Programöversikt för inriktningen Systemvetare - programvaruteknik, 210 sp

Programöversikt för inriktningen Systemvetare - programvaruteknik, 210 sp

  Programmering, systemutveckling och datateknik, 65%

  Matematik, 7%

  Allmänna och ämnesrelaterade kurser, 7%

  Praktik, 14%

  Examensarbete, 7%

Programöversikt för inriktningen Systemvetare - ekonomi, 210 sp

Programöversikt för inriktningen Systemvetare - ekonomi, 210 sp

  Programmering, systemutveckling och datateknik, 48%

  Ekonomi, 17%

  Matematik, 7%

  Allmänna och ämnesrelaterade kurser, 7%

  Praktik, 14%

  Examensarbete, 7%

Programöversikt för inriktningen IT-ingenjör, 240 sp

Programöversikt för inriktningen IT-ingenjör, 240 sp

  Programmering, systemutveckling och datateknik, 62%

  Matematik, 13%

  Allmänna och ämnesrelaterade kurser, 6%

  Praktik, 13%

  Examensarbete, 6%

Programmets utformning & innehåll

 • Studiepoäng

  IT-studierna innehåller sammanlagt 210 studiepoäng (sp)* för dig som väljer systemvetare med inriktning på mjukvaruutveckling. För dig som studerar till ingenjör med inriktningen datateknik är studierna 240 sp.

  Studietakt

  Studierna till IT-ingenjör eller systemvetare är på heltid (40 h per vecka) med undervisning på dagtid, men vissa kvällskurser kan förekomma. Antalet schemalagda timmar är ca 25-35 per vecka.

  Studielängd

  En termin är i snitt 30 sp. Läser du inriktningen till systemvetare (210 sp) på helfart, innebär det tre och ett halvt (3,5) års studier, medan inriktningen till it-ingenjör (240 sp) på helfart är fyra (4) års studier.

  Närvaro

  Föreläsningarna har inte närvaroplikt utan det är ditt ansvar som studerande att se till att du får den kunskap som är målet med varje enskild kurs.

  Vid vissa kursmoment är det obligatorisk närvaro, till exempel presentationer.


  *) Studiepoäng, förkortat sp, motsvarar högskolepoäng som används i Sverige. En studiepoäng motsvarar ca 27 timmars arbete, där föreläsningar, övningar, eget arbete, litteraturläsning, tentamen etc. ingår.

 • Språk

  Undervisningen sker på svenska, men enstaka kurser kan ges på engelska. Studielitteraturen och annat undervisningsmaterial är på svenska och engelska.

  Undervisningsformer

  Undervisningen inom programmet för informationsteknik kan vara i form av:

  • föreläsningar
  • eget arbete
  • labbövningar
  • webbaserade studier
  • studiebesök
  • grupparbeten
  • praktik
 • Som studerande vid IT-programmet har du möjlighet att välja mellan tre olika inriktningar:

  • Systemvetare med inriktningen programvaruteknik (210 sp/3,5 år)
  • Systemvetare med inriktningen ekonomi (210 sp/3,5 år)
  • Ingenjör med inriktningen datateknik (240 sp/4 år)

  Val av examensinriktning gör du i slutet av första terminen.

  Grundstudier 30 sp

  I grundstudierna ingår språk samt allmänna och ämnesrelaterade studier. Du läser bland annat kurser i engelska, diskret matematik, forskningsmetodik och studieteknik.

  Yrkesstudier (115-145 sp)

  I yrkesstudierna ingår programmering, systemutveckling och datateknik. Du läser bland annat kurser i programmeringens grunder, systemutveckling, databaser, programmering i objektorienterade språk, datakommunikation, operativsystem, logik och deklarativa programspråk. Om du väljer systemvetare med inriktningen programvaruteknik eller ingenjör i datateknik ingår dessutom ett block med C-programmering, webbserverteknik och datorgrafik med multimediateknik. Om du väljer inriktningen systemvetare med ekonomi ingår dessutom studier i ekonomi. Det ingår också en projektbaserad kurs i programutveckling och projekthantering i samarbete med extern beställare.

  Om du väljer att studera till ingenjör (240 sp) läser du ytterligare en termin (30 sp) med kurser i elektroteknik och naturvetenskapliga ämnen.

  Valfria studier (10 sp)

  Du kan bredda ditt kunskapsområde och/eller fördjupa dina kunskaper inom mjukvaruutveckling med hjälp av dina valfria studier. Populära ämnen är bland annat ekonomi, ledarskap och språk. Om du hellre vill utveckla dig inom det egna ämnesområdet är kurser om nya tekniker populära.

  Högskolan försöker möta de studerandes önskemål. Öppna högskolan är också en resurs som ofta används för programmets valfria studier.

 • Kurser vid programmet >

  På sidan finns kursbeskrivningar för alla årskurser vid IT-programmet.

  Förklaring till indelningen på sidan med kurser: 23 Informationsteknik = studerande som började hösten 2023 vid IT-programmet etc. När kursbeskrivningarna för dig som börjar studera hösten 2024 publiceras kommer de finnas under fliken ”234Informationsteknik”

 • I dina studier vid IT-programmet ingår sammanlagt 20 veckor (30 sp) praktik hos en eller flera av Högskolan på Ålands samarbetspartners. Flera av de IT-företag som ingår i praktikpartnerprogrammet har avdelningar både på Åland och i Stockholm och Helsingfors. Det är perfekt för dig som vill göra din praktik utanför Åland.

  Du väljer själv hur du vill fördela din praktik. Antingen som 20 veckor sammanhängande praktik mot slutet av dina it-studier eller så delar du upp praktiken i flera korta 4-veckorsperioder under årskurs 1-4.

  Praktik vid åländska IT-företag

  De åländska IT-företagen har stort behov av utbildad personal och är intresserade av att erbjuda bra praktikplatser. Högskolan på Åland samarbetar med Crosskey, Consilia, Rederiaktiebolaget Eckerö, MNC Marine, PAF, Carus och Ålcom.

  I början av året meddelar företagen vilken typ av praktik de kan erbjuda under året. Sen är det upp till dig som studerande att söka de praktikplatser du är intresserad av. Företagens målsättning är att få praktikanter som är intresserade av de typer av arbetsuppgifter och den särskilda träning som de erbjuder.

  Exempel på praktikuppgifter:

  • mjukvaruutveckling
  • design
  • design och utveckling av databaser
  • webbapplikationer
  • smartphone-applikationer
  • produktutveckling och planering inom datorteknik, datakommunikation, datanätverk och automation
  • utveckling och planering av ekonomisystem
  • drift- och support
  • IT-handledning på företag

  Tidpunkten för praktiken beror på när företaget har möjlighet att erbjuda uppgifter och handledning och när dina återstående kurser innan examen är inplanerade.

  Förkunskapskrav

  Du måste ha minst 60 sp avklarade av utbildningsprogrammets kurser innan praktikperioden, med undantag för praktiken under årskurs 1.

 • Högskolan på Åland uppmuntrar sina studerande till studier utomlands. Vi arbetar hela tiden aktivt med att utveckla skolans internationalisering och samarbeten med andra skolor och utbildningsprogram.

  Utbytesstudierna är utvecklande för dig som studerar och en uppskattad merit hos dina framtida arbetsgivare.

  Läs mer om möjligheterna till utbytesstudier vid Högskolan på Åland

 • I utbildningsplanen som ligger till grund för programmets uppbyggnad kan du bland annat läsa mer om utbildningens mål, syfte, struktur och innehåll:

  Utbildningsplan för utbildningsprogrammet i informationsteknik vid Högskolan på Åland

Dina möjligheter efter examen

 • Inriktning till systemvetare

  Utbildningen leder till en finsk yrkeshögskoleexamen* i informationsteknik, 210 sp och titeln Systemvetare YH. På engelska heter examen Bachelor of Information Technology, 210 ECTS.

  Inriktning till IT-ingenjör

  Utbildningen leder till en finsk yrkeshögskoleexamen* i informationsteknik, 240 sp och titeln Ingenjör YH. På engelska heter examen Bachelor of Engineering, 240 ECTS.

   

  * En finsk yrkeshögskoleexamen är detsamma som en lägre högskoleexamen i Sverige, även kallad kandidatexamen eller bachelorexamen.

 • Efter din examen vid utbildningsprogrammet för informationsteknik är du kvalificerad för vidarestudier till en masterexamen inom IT vid andra högskolor och universitet. Nästa steg är sedan en doktorsexamen för dig som är intresserad av vetenskapligt arbete.

  Med din bachelorexamen i grunden väntar cirka två års vidarestudier för en masterexamen och sedan ytterligare tre till fyra år för att få en doktorsexamen.

 • Behovet av kompetent IT-personal är stort och efterfrågat i hela näringslivet. Med en IT-utbildning från Högskolan på Åland kan du bland annat välja en karriär som:

  • programmerare
  • systemutvecklare
  • systemansvarig
  • webbutvecklare
  • projektledare
  • datasamordnare

  Du kan också arbeta med support inom olika IT-områden, med webb, webbsidor eller med IT-utbildningar vid företag och organisationer.