Hoppa till innehåll
tre personer ligger på golvet och tittar upp

Digivision

Högskolornas Digivision 2030 - en framtidsvision

Högskolan på Åland är aktivt med i utvecklingen av Digivision 2030, som är ett gemensamt framtidsprojekt för samtliga universitet och högskolor i Finland.

Målsättningen med Digivision 2030 är att skapa och förnya högskolepedagogiken i Finland och göra den till ett internationellt trumfkort. Via Digivision skapas nya samarbetsformer och finländsk högskoleutbildning kommer att erbjudas via en gemensam kanal, en utbildningsbricka för både formell som icke-formell utbildning. Om du klickar på bilden nedan får du fram en presentation av Digivisions målscenario.
Tre personer som tittar bort från kameran och texten Digivisio Målscenarion för Digivision 2030

Information om Digivision 2030 projektet

De finländska högskolorna utvecklar tillsammans projektet Digivision 2030. Det centrala målet är att öppna de nationella informations- och utbildningsresurserna för att utveckla pedagogiken med den studerande i centrum och att på samma gång utveckla och förnya högskolorna. Finland ska år 2030 vara ett föregångsland i världen när det gäller flexibla inlärningslösningar. Den studerande äger då sin egen utbildningshistoria. Det hjälper och stöder hen genom hela sitt verksamma liv.

Högskolan på Åland har en aktiv roll i Digivision 2030. Vi har representanter i alla relevanta arbetsgrupper och får på det sättet en massa ny kunskap och nätverk vi kan dra nytta av. Digivision sänder också ut nyhetsbrev regelbundet. Du som är intresserad av att veta mera kan registrera dig för att få nyhetsbrevet via Digivisions webbplats.

Projektgruppen för Digivisio 2030 arrangerar också allmänna seminarier för alla intresserade. Seminarierna, som arrangeras en gång per månad, är öppna för samtliga intresserade. Mer info finns i Digivisions verksamhetsplan för 2023.

Mer information hittar du på Digivisions svenskspråkiga webbplats.

Resurspersoner vid Högskolan på Åland ​

Personal som arbetar med Digivision på högskolan:

  • Förändringskoordinator Ulf Wikström
  • Digiagenterna Thor-Björn Wiik, Conny Karlsson, Joakim Isaksson och Anna-Sofia Lundberg

Högskolans representanter i de olika arbetsgrupperna från och med 2023:

  • Rektor Johanna Mattila representerar i Generalmötet för projektet.
  • Temagruppen för Data: Tobias Henriksson
  • Temagruppen för Vägledning: Ulf Wikström (Mona Lindroth)
  • Temagruppen för Utbildningsutbud: Bettina Brantberg-Ahlfors (Magnus Lindberg)
  • Temagruppen för Anmälan, ansökan och betalning: Bo Nygård (Patric Granholm)