Hoppa till innehåll

Kurser för företagsekonomiprogrammet distans

Kursbeskrivningar för varje årskurs på programmet

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011202

   2

  • Engelska 1

   Y031206

   3

  • Finska nivå 1

   Y030206

   3

  • Finska nivå 2

   Y030505

   3

  • Finska nivå 3

   Y030306

   3

  • Finska nivå 4

   Y030404

   3

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110707

   5

  • Marknadsföring

   B030104

   10

  • Redovisning 1

   B010104

   5

  • Sjöfartsekonomi

   B050103

   3

  • Organisation och ledning

   R162104

   3

  • Digital kalkylering

   B111205

   2

  • Affärsengelska

   B130202

   3

  • Yrkesfinska, nivå 1

   B130404

   3

  • Yrkesfinska, nivå 2

   B130304

   3

  • Interkulturell kommunikation

   B130703

   2

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110504

   5

  • Digital marknadsföring B2B

   B250407

   5

  • Ekonomisk matematik

   B110904

   5

  • Statistik

   B111502

   5

  • Ekonomistyrning 1

   B240205

   5

  • Företagets inköpsverksamhet

   B250304

   5

  • Sustainable Finance

   B365302

   5

  • Redovisning 2

   B010302

   5

  • Grundkurs i juridik/Inledning till handelsrätt

   B220501

   5

  • Handelsrätt

   B220103

   5

  • Grundkurs i logistik

   B250104

   5

  • Nationalekonomi

   B111306

   5

  • IT och affärssystem

   B110606

   5

  • Projektledning

   B111402

   5

  • HRM i praktiken

   R162203

   7

  • Bokföring - praktikfall

   B240702

   5

  • Bokslutsteori

   B240105

   6

  • Introduktion till IFRS och revision

   B241702

   5

  • Finansiering

   B240506

   5

  • Koncernredovisning

   B241602

   3

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111105

   5

  • Ledarskap i teori

   R165102

   5

  • Change Management

   R164105

   5

  • Arbetsrätt

   B220202

   5

  • Future Megatrends and Vocational Competences

   B365402

   5

  • Sustainable Development and Climate Change

   B365202

   5

  • Sjöfartsengelska 1

   S0322041

   1 1/2

  • Maritim miljömedvetenhet

   S1624032

   2

  • Sjötransporter

   S1721052

   4

  • Sjörättens grunder

   S1623022

   1

  • Maritimt ledarskap

   S1659023

   2

  • Farligt gods

   S1723062

   1

  • Sjöarbetsrätt

   S1653033

   2

  • Sjörätt

   S1652023

   3

  • Fartygsadministration och ekonomi

   S1252033

   3

  • Rättsvetenskap - Godstransporter 1

   S3753013

   5

  • Crowd and Crisis Management

   S1655043

   1

  • Trim, stabilitet och stress

   B251101

   2

  • Trim, stabilitet och stress

   B251102

   2

  • Lastning och lossning

   S1722042

   2

  • Introduktion till högskolematematik

   B110112

   1

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Bolagsrätt

   B120503

   5

  • Avtalsrätt

   B120701

   5

  • Informationssystem: Investeringsplanering

   I190401

   5

  • Informationssystem: Digitalisering

   I190101

   5

  • Introduktion till informationsteknik

   I000107

   5

  • Hållbarhet

   E904101

   3

  • Praktik 1

   B401102

   15

  • Praktik 2

   B401201

   15

  • Examensarbete

   Y501101

   15

  • Examensarbete del 1/ Intro - online

   Y501101-1

   2

  • Examensarbete del 2/ Inledning

   Y501101-2

   3

  • Examensarbete del 3/ Genomförande

   Y501101-3

   5

  • Examensarbete del 4/ Dokumentation och presentation

   Y501101-4

   5

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011202

   2

  • Engelska 1

   Y031206

   3

  • Finska nivå 1

   Y030206

   3

  • Finska nivå 2

   Y030505

   3

  • Finska nivå 3

   Y030306

   3

  • Finska nivå 4

   Y030404

   3

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110707

   5

  • Marknadsföring

   B030104

   10

  • Redovisning 1

   B010104

   5

  • Sjöfartsekonomi

   B050103

   3

  • Organisation och ledning

   R162104

   3

  • Digital kalkylering

   B111205

   2

  • Affärsengelska

   B130202

   3

  • Yrkesfinska, nivå 1

   B130404

   3

  • Yrkesfinska, nivå 2

   B130304

   3

  • Interkulturell kommunikation

   B130703

   2

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110504

   5

  • Digital marknadsföring B2B

   B250407

   5

  • Ekonomisk matematik

   B110904

   5

  • Statistik

   B111502

   5

  • Ekonomistyrning 1

   B240205

   5

  • Företagets inköpsverksamhet

   B250304

   5

  • Sustainable Finance

   B365302

   5

  • Redovisning 2

   B010302

   5

  • Grundkurs i juridik/Inledning till handelsrätt

   B220501

   5

  • Handelsrätt

   B220103

   5

  • Grundkurs i logistik

   B250104

   5

  • Nationalekonomi

   B111306

   5

  • IT och affärssystem

   B110606

   5

  • Projektledning

   B111402

   5

  • HRM i praktiken

   R162203

   7

  • Bokföring - praktikfall

   B240702

   5

  • Bokslutsteori

   B240105

   6

  • Introduktion till IFRS och revision

   B241702

   5

  • Finansiering

   B240506

   5

  • Koncernredovisning

   B241602

   3

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111105

   5

  • Ledarskap i teori

   R165101

   5

  • Ledarskap i teori

   R165102

   5

  • Change Management

   R164104

   5

  • Change Management

   R164105

   5

  • Arbetsrätt

   B220202

   5

  • Future Megatrends and Vocational Competences

   B365401

   5

  • Future Megatrends and Vocational Competences

   B365402

   5

  • Sustainable Development and Climate Change

   B365202

   5

  • Sjöfartsengelska 1

   S0322041

   1 1/2

  • Maritim miljömedvetenhet

   S1624032

   2

  • Sjötransporter

   S1721052

   4

  • Sjörättens grunder

   S1623022

   1

  • Maritimt ledarskap

   S1659023

   2

  • Farligt gods

   S1723062

   1

  • Sjöarbetsrätt

   S1653033

   2

  • Sjörätt

   S1652023

   3

  • Fartygsadministration och ekonomi

   S1252033

   3

  • Rättsvetenskap - Godstransporter 1

   S3753013

   5

  • Crowd and Crisis Management

   S1655043

   1

  • Trim, stabilitet och stress

   B251101

   2

  • Trim, stabilitet och stress

   B251102

   2

  • Lastning och lossning

   S1722042

   2

  • Introduktion till högskolematematik

   B110112

   1

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Bolagsrätt

   B120503

   5

  • Avtalsrätt

   B120701

   5

  • Informationssystem: Investeringsplanering

   I190401

   5

  • Informationssystem: Digitalisering

   I190101

   5

  • Introduktion till informationsteknik

   I000107

   5

  • Teknisk engelska

   M002204

   3

  • Datateknik

   M006104

   2

  • Teknisk kemi

   M007104

   3

  • Materiallära

   M103103

   2

  • Tillverkningsteknik

   M103203

   3

  • Förbränningsmotorer

   M106103

   2

  • Hållbarhet

   E904101

   3

  • Finska nivå 2

   Y030504

   3

  • Praktik 1

   B401102

   15

  • Praktik 2

   B401201

   15

  • Examensarbete

   Y501101

   15

  • Examensarbete del 1/ Intro - online

   Y501101-1

   2

  • Examensarbete del 2/ Inledning

   Y501101-2

   3

  • Examensarbete del 3/ Genomförande

   Y501101-3

   5

  • Examensarbete del 4/ Dokumentation och presentation

   Y501101-4

   5

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011202

   2

  • Engelska 1

   Y031206

   3

  • Finska nivå 1

   Y030206

   3

  • Finska nivå 2

   Y030505

   3

  • Finska nivå 3

   Y030306

   3

  • Finska nivå 4

   Y030404

   3

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110707

   5

  • Marknadsföring

   B030104

   10

  • Redovisning 1

   B010104

   5

  • Redovisning 2

   B010302

   5

  • Kvalitetsledningssystem

   R183203

   2

  • Sjöfartsekonomi

   B050103

   3

  • Ekonomisk matematik

   B110904

   5

  • Handelsmatematik

   B110903

   5

  • Statistik

   B111502

   5

  • Projektledning

   B111402

   5

  • Grundkurs i juridik/Inledning till handelsrätt

   B220501

   5

  • Yrkesfinska, nivå 1

   B130403

   3

  • Yrkesfinska, nivå 1

   B130404

   3

  • Yrkesfinska, nivå 2

   B130303

   3

  • Yrkesfinska, nivå 2

   B130304

   3

  • Handelsrätt

   B220102

   5

  • Handelsrätt

   B220103

   5

  • Interkulturell kommunikation

   B130702

   2

  • Interkulturell kommunikation

   B130703

   2

  • Ekonomistyrning 1

   B240204

   5

  • Ekonomistyrning 1

   B240205

   5

  • Digital kalkylering

   B111205

   2

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110503

   5

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110504

   5

  • Grundkurs i logistik

   B250103

   5

  • Grundkurs i logistik

   B250104

   5

  • Nationalekonomi

   B111305

   5

  • Nationalekonomi

   B111306

   5

  • Affärsengelska

   B130201

   3

  • Affärsengelska

   B130202

   3

  • IT och affärssystem

   B110606

   5

  • Företagets inköpsverksamhet

   B250303

   5

  • Företagets inköpsverksamhet

   B250304

   5

  • Sustainable Finance

   B365302

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162103

   3

  • Organisation, HRM och ledning

   R162102

   5

  • HRM i praktiken

   R162201

   5

  • HRM i praktiken

   R162202

   7

  • HRM i praktiken

   R162203

   7

  • Bokföring - praktikfall

   B240702

   5

  • Bokslutsteori

   B240104

   6

  • Bokslutsteori

   B240105

   6

  • Digital marknadsföring B2B

   B250406

   5

  • Digital marknadsföring B2B

   B250407

   5

  • Introduktion till IFRS och revision

   B241701

   2

  • Introduktion till IFRS och revision

   B241702

   5

  • Finansiering

   B240504

   5

  • Finansiering

   B240506

   5

  • Koncernredovisning

   B241602

   3

  • Bolagsrätt

   B120503

   5

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111105

   5

  • Arbetsrätt

   B220202

   5

  • Fördjupad handelsrätt och arbetsrätt

   B220203

   5

  • Change Management

   R164104

   5

  • Change Management

   R164105

   5

  • Sustainable Development and Climate Change

   B365202

   5

  • Future Megatrends and Vocational Competences

   B365401

   5

  • Future Megatrends and Vocational Competences

   B365402

   5

  • Sjörättens grunder

   S1623022

   1

  • Sjöarbetsrätt

   S1653033

   2

  • Fartygsadministration och ekonomi

   S1252033

   3

  • Sjöfartsengelska 1

   S0322041

   1 1/2

  • Maritim miljömedvetenhet

   S1624032

   2

  • Sjötransporter

   S1721052

   4

  • Sjötransporter

   S1721062

   4

  • Maritimt ledarskap

   S1659023

   2

  • Farligt gods

   S1723062

   1

  • Sjörätt

   S1652023

   3

  • Rättsvetenskap - Godstransporter 1

   S3753013

   5

  • Crowd and Crisis Management

   S1655043

   1

  • Trim, stabilitet och stress

   B251101

   2

  • Trim, stabilitet och stress

   B251102

   2

  • Lastning och lossning

   S1722042

   2

  • Introduktion till informationsteknik

   I000104

   2

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Avtalsrätt

   B120701

   5

  • Strategisk ledning

   B323502

   5

  • Företagsanalys och beslutsfattande

   B380301

   5

  • Digital affärsanalys

   B380201

   5

  • Informationssystem: Investeringsplanering

   I190401

   5

  • Informationssystem: Digitalisering

   I190101

   5

  • Introduktion till högskolematematik

   B110112

   1

  • IP-Carlo

   B900123

   3

  • Praktik

   B400101

   30

  • Examensarbete

   Y501101

   15

  • Examensarbete del 1/ Intro - online

   Y501101-1

   2

  • Examensarbete del 2/ Inledning

   Y501101-2

   3

  • Examensarbete del 3/ Genomförande

   Y501101-3

   5

  • Examensarbete del 4/ Dokumentation och presentation

   Y501101-4

   5

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011202

   2

  • Introduktion till examensarbete

   R013302

   2

  • Engelska 1

   Y031205

   3

  • Engelska 1

   Y031206

   3

  • Finska nivå 1

   Y030205

   3

  • Finska nivå 2

   Y030504

   3

  • Finska nivå 3

   Y030305

   3

  • Finska nivå 4

   Y030403

   3

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110706

   5

  • Marknadsföring

   B030103

   10

  • Redovisning 1

   B010103

   5

  • Redovisning 1

   B010104

   5

  • Redovisning 2

   B010301

   5

  • Kvalitetsledningssystem

   Y020904

   2

  • Sjöfartsekonomi

   B050102

   3

  • Handelsmatematik

   B110903

   5

  • Statistik

   B111501

   5

  • Projektledning

   B111401

   5

  • Bolagsrätt

   B120503

   5

  • Yrkesfinska, nivå 1

   B130403

   3

  • Yrkesfinska, nivå 2

   B130303

   3

  • Avtalsrätt

   B120701

   5

  • Handelsrätt

   B220102

   5

  • Interkulturell kommunikation

   B130702

   2

  • Ekonomistyrning 1

   B240204

   5

  • Excel för ekonomer

   B111204

   2

  • Digital kalkylering

   B111205

   2

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110503

   5

  • Grundkurs i logistik

   B250103

   5

  • Nationalekonomi

   B111305

   5

  • Nationalekonomi

   B111304

   5

  • Affärsengelska

   B130201

   3

  • Affärsengelska

   B130202

   3

  • Företagets inköpsverksamhet

   B250303

   5

  • Sustainable Finance

   B365301

   5

  • Sustainable Finance

   B365302

   5

  • Investering och finansiell ekonomi

   B111603

   5

  • IT och affärssystem

   B110605

   5

  • Informationssystem: Investeringsplanering

   I190401

   5

  • Organisation och ledning

   R162104

   3

  • Organisation, HRM och ledning

   R162103

   3

  • Organisation, HRM och ledning

   R162102

   5

  • HRM i praktiken

   R162202

   7

  • HRM i praktiken

   R162201

   5

  • Bokföring - praktikfall

   B240702

   5

  • Bokslutsteori

   B240104

   6

  • Digital marknadsföring B2B

   B250406

   5

  • Marknadsföring mellan företag (B2B)

   B250405

   5

  • Introduktion till IFRS och revision

   B241702

   5

  • Introduktion till IFRS och revision

   B241701

   2

  • Finansiering

   B240504

   5

  • Koncernredovisning

   B241602

   3

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111104

   5

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111105

   5

  • Arbetsrätt

   B220202

   5

  • Fördjupad handelsrätt och arbetsrätt

   B220203

   5

  • Change Management

   R164104

   5

  • Sjörättens grunder

   S1623022

   1

  • Sjöarbetsrätt

   S1653033

   2

  • Sustainable Development and Climate Change

   B365202

   5

  • Future Megatrends and Vocational Competences

   B365401

   5

  • Future Megatrends and Vocational Competences

   B365402

   5

  • Fartygsadministration och ekonomi

   S1252033

   3

  • Sjöfartsengelska 1

   S0322031

   1 1/2

  • Sjöfartsengelska 1

   S0322041

   1 1/2

  • Maritim miljömedvetenhet

   S1624032

   2

  • Sjötransporter

   S1721042

   4 1/2

  • Maritimt ledarskap

   S1659023

   2

  • Farligt gods

   S1723062

   1

  • Sjörätt

   S1652023

   3

  • Rättsvetenskap - Godstransporter 1

   S3753013

   5

  • Crowd and Crisis Management

   S1655043

   1

  • Trim, stabilitet och stress

   B251101

   2

  • Lastning och lossning

   S1722032

   1 1/2

  • Sustainable Development and Climate Change

   B365201

   5

  • Spanska grundkurs

   R034101

   3

  • Spanska fortsättningskurs

   R034201

   3

  • Italienska, grundkurs

   R037101

   3

  • Italienska fortsättningskurs

   R037201

   3

  • Introduktion till informationsteknik

   I000104

   2

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Introduktion till hållbar utveckling

   C130521

   3

  • Fortsättningskurs i hållbar utveckling

   C130561

   5

  • Kalkylering med Google kalkyl

   R372101

   1

  • Strategisk ledning

   B323502

   5

  • Digital affärsanalys

   B380201

   5

  • Företagsanalys och beslutsfattande

   B380301

   5

  • Grundkurs i juridik/Inledning till handelsrätt

   B220501

   5

  • Service Design Sprint

   R381102

   3

  • Praktik

   B400101

   30

  • Examensarbete

   B5000

   15

  • Examensarbete

   R514103

   15

  • Examensarbete

   Y501101

   15

  • Examensarbete del 1/ Intro - online

   Y501101-1

   2

  • Examensarbete del 2/ Inledning

   Y501101-2

   3

  • Examensarbete del 3/ Genomförande

   Y501101-3

   5

  • Examensarbete del 4/ Dokumentation och presentation

   Y501101-4

   5

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011202

   2

  • Introduktion till examensarbete

   R013302

   2

  • Engelska 1

   Y031205

   3

  • Finska nivå 1

   Y030204

   3

  • Finska nivå 1

   Y030205

   3

  • Finska nivå 2

   Y030503

   3

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • Finska nivå 4

   Y030403

   3

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110706

   5

  • Marknadsföring

   B030103

   10

  • Redovisning 1

   B010103

   5

  • Redovisning 2

   B010301

   5

  • Kvalitetsledningssystem

   Y020904

   2

  • Sjöfartsekonomi

   B050102

   3

  • Handelsmatematik

   B110903

   5

  • Statistik

   B111501

   5

  • Projektledning

   B111401

   5

  • Bolagsrätt

   B120503

   5

  • Yrkesfinska, nivå 1

   B130403

   3

  • Yrkesfinska, nivå 2

   B130303

   3

  • Avtalsrätt

   B120701

   5

  • Interkulturell kommunikation

   B130702

   2

  • Ekonomistyrning 1

   B240204

   5

  • Excel för ekonomer

   B111202

   2

  • Excel för ekonomer

   B111204

   2

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110503

   5

  • Grundkurs i logistik

   B250103

   5

  • Nationalekonomi

   B111304

   5

  • Nationalekonomi

   B111305

   5

  • Affärsengelska

   B130201

   3

  • IT och affärssystem

   B110605

   5

  • Företagets inköpsverksamhet

   B250303

   5

  • Investering och finansiell ekonomi

   B111603

   5

  • Sustainable Finance

   B365301

   5

  • Sustainable Finance

   B365302

   5

  • Informationssystem: Digitalisering

   I190101

   5

  • Informationssystem: Analytics

   I190201

   5

  • Informationssystem: IT-styrning

   I190301

   5

  • Informationssystem: Investeringsplanering

   I190401

   5

  • Informationssystem: Kravhantering av mjukvarusystem

   I190502

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162102

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162103

   3

  • HRM i praktiken

   R162201

   5

  • HRM i praktiken

   R162202

   7

  • Bokföring - praktikfall

   B240702

   5

  • Bokföring och bokslut i praktiken

   B240701

   5

  • Bokslutsteori

   B240104

   6

  • Marknadsföring mellan företag (B2B)

   B250405

   5

  • Digital marknadsföring B2B

   B250406

   5

  • Introduktion till IFRS och revision

   B241701

   2

  • Introduktion till IFRS och revision

   B241702

   5

  • Finansiering

   B240504

   5

  • Koncernredovisning

   B241602

   3

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111104

   5

  • Arbetsrätt

   B220202

   5

  • Fördjupad handelsrätt och arbetsrätt

   B220203

   5

  • Change Management

   R164104

   5

  • Sjörättens grunder

   S1623022

   1

  • Sjöarbetsrätt

   S1653033

   2

  • Future Megatrends and Vocational Competences

   B365401

   5

  • Fartygsadministration och ekonomi

   S1252033

   3

  • Sjöfartsengelska 1

   S0322031

   1 1/2

  • Maritim miljömedvetenhet

   S1624032

   2

  • Sjötransporter

   S1721042

   4 1/2

  • Maritimt ledarskap

   S1659023

   2

  • Farligt gods

   S1723062

   1

  • Sjörätt

   S1652023

   3

  • Rättsvetenskap - Godstransporter 1

   S3753013

   5

  • Crowd and Crisis Management

   S1655043

   1

  • Trim, stabilitet och stress

   B251101

   2

  • Lastning och lossning

   S1722032

   1 1/2

  • Sustainable Development and Climate Change

   B365202

   5

  • Future Megatrends and Vocational Competences

   B365402

   5

  • Företagande i wellness

   R250901

   5

  • Sustainable Development and Climate Change

   B365201

   5

  • Spanska grundkurs

   R034101

   3

  • Spanska fortsättningskurs

   R034201

   3

  • Italienska, grundkurs

   R037101

   3

  • Italienska fortsättningskurs

   R037201

   3

  • Introduktion till informationsteknik

   I000104

   2

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Introduktion till hållbar utveckling

   C130521

   3

  • Fortsättningskurs i hållbar utveckling

   C130561

   5

  • Kalkylering med Google kalkyl

   R372101

   1

  • Strategisk ledning

   B323502

   5

  • Företagsanalys och beslutsfattande

   B380301

   5

  • Ryska, grundkurs

   R033601

   3

  • Grundkurs i juridik/Inledning till handelsrätt

   B220501

   5

  • Service Design Sprint

   R381102

   3

  • Digital affärsanalys

   B380201

   5

  • Praktik

   B400101

   30

  • Examensarbete

   R514103

   15

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011201

   2

  • Introduktion till examensarbete

   R013301

   2

  • Introduktion till examensarbete

   R013302

   2

  • Engelska 1

   Y031205

   3

  • Finska nivå 1

   Y030204

   3

  • Finska nivå 1

   Y030205

   3

  • Finska nivå 2

   Y030503

   3

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • Finska nivå 4

   Y030403

   3

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110706

   5

  • Marknadsföring

   B030103

   10

  • Redovisning 1

   B010103

   5

  • Redovisning 2

   B010301

   5

  • Kvalitetsledningssystem

   Y020904

   2

  • Sjöfartsekonomi

   B050102

   3

  • Handelsmatematik

   B110903

   5

  • Statistik

   B111501

   5

  • Projektledning

   B111401

   5

  • Bolagsrätt

   B120503

   5

  • Yrkesfinska, nivå 1

   B130402

   3

  • Yrkesfinska, nivå 1

   B130403

   3

  • Yrkesfinska, nivå 2

   B130303

   3

  • Avtalsrätt

   B120701

   5

  • Interkulturell kommunikation

   B130702

   2

  • Interkulturell kommunikation

   B130701

   3

  • Ekonomistyrning 1

   B240204

   5

  • Excel för ekonomer

   B111202

   2

  • Excel för ekonomer

   B111204

   2

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110503

   5

  • Nationalekonomi

   B111304

   5

  • Grundkurs i logistik

   B250103

   5

  • Affärsengelska

   B130201

   3

  • IT och affärssystem

   B110605

   5

  • Informationssystem: Digitalisering

   I190101

   5

  • Informationssystem: Analytics

   I190201

   5

  • Informationssystem: IT-styrning

   I190301

   5

  • Informationssystem: Investeringsplanering

   I190401

   5

  • Informationssystem: Kravhantering av mjukvarusystem

   I190502

   5

  • Företagets inköpsverksamhet

   B250303

   5

  • Investering och finansiell ekonomi

   B111601

   5

  • Investering och finansiell ekonomi

   B111603

   5

  • Sustainable Finance

   B365301

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162101

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162102

   5

  • HRM i praktiken

   R162201

   5

  • Bokföring - praktikfall

   B240702

   5

  • Bokföring och bokslut i praktiken

   B240701

   5

  • Bokslutsteori

   B240103

   5

  • Bokslutsteori

   B240104

   6

  • Marknadsföring mellan företag (B2B)

   B250405

   5

  • Marknadsföring mellan företag (B2B)

   B250404

   5

  • Introduktion till IFRS och revision

   B241701

   2

  • Revision

   B241401

   2

  • IFRS

   B241501

   2

  • Finansiering

   B240504

   5

  • Koncernredovisning

   B241601

   2

  • Koncernredovisning

   B241602

   3

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111104

   5

  • Arbetsrätt

   B220202

   5

  • Change Management

   R164104

   5

  • Sjörättens grunder

   S1623012

   1 1/2

  • Sjörättens grunder

   S1623022

   1

  • Sjöarbetsrätt

   S1653023

   3

  • Sjöarbetsrätt

   S1653033

   2

  • Fartygsadministration och ekonomi

   S1252033

   3

  • Sjöfartsengelska 1

   S0322031

   1 1/2

  • Maritim miljömedvetenhet

   S1624032

   2

  • Sjötransporter

   S1721042

   4 1/2

  • Maritimt ledarskap

   S1659023

   2

  • Farligt gods

   S1723062

   1

  • Sjörätt

   S1652023

   3

  • Rättsvetenskap - Godstransporter 1

   S3753013

   5

  • Crowd and Crisis Management

   S1655033

   1 1/2

  • Crowd and Crisis Management

   S1655043

   1

  • Trim, stabilitet och stress

   B251101

   2

  • Lastning och lossning

   S1722032

   1 1/2

  • Företagande i wellness

   R250901

   5

  • Sustainable Development and Climate Change

   B365201

   5

  • Future Megatrends and Vocational Competences

   B365401

   5

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Spanska grundkurs

   R034101

   3

  • Spanska fortsättningskurs

   R034201

   3

  • Italienska, grundkurs

   R037101

   3

  • Italienska fortsättningskurs

   R037201

   3

  • Introduktion till informationsteknik

   I000103

   2

  • Introduktion till hållbar utveckling

   C130521

   3

  • Kalkylering med Google kalkyl

   R372101

   1

  • Strategisk ledning

   B323502

   5

  • Digital affärsanalys

   B380201

   5

  • Företagsanalys och beslutsfattande

   B380301

   5

  • Grundkurs i juridik/Inledning till handelsrätt

   B220501

   5

  • Service Design Sprint

   R381102

   3