Elektroteknik – ISPS-SSO

Kurskod S3858023
Studiepoäng 1
Lärandemål

Enligt ISPS-koden skall fartyget ha en säkerhetschef ( Ship Security Officer ) , fartyget ha en säkerhetsplan ( Ship Security Plan ) och rederiet en säkerhetschef ( Company Security Officer ).
Målsättningen med kursen i ISPS SSO är att ge grundläggande kunskaper för skyddsansvariga personer ombord ( SSO ) i rederiet (CSO) och i hamnen ( PFSO ), att kunna medverka och leda fartygets/rederiets / hamnens system för security.

Innehåll

Kursen är utformad bed beaktande av STCw 2010, A-VI/5.
Kursen är uppbyggd enligt IMO´s Model Course 3.19 ( SSO ) , 3.20 ( CSO ) och 3.21 ( PFSO )

Kursen behandlar:
– sjöfartsskydd
– lagstiftning
– ansvar för sjöfartsskydd
– skyddsplan- och utrustning
– hotidentifikation och motåtgärder
– beredskap
– träning och övningar
– inspektion och certifiering

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Högskolan tillhandahåller.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekortet
Över godkänd utfärdas kursintyg

Arbetsformer

Föreläsningar och grupparbeten.

Utskriven 08 december 2023 kl 00:33