Elektroteknik – Matematik 3.2

Kurskod E004701
Studiepoäng 2 1/2
Lärandemål

Målet för hela lärokursen i matematik (Matematik 1-6):

Lärokursens mål är att ge den studerande ”ingenjörsmatematisk allmänbildning” så att den studerande dels får förutsättningar att studera andra ämnen, i vilka matematik är ett fundamentalt hjälpmedel, dels kan matematiskt behandla tekniska problem i sin framtida yrkesutövning.

Den studerande bör efter avslutade studier kunna tillämpa matematik i olika uppgifter inom sin egen bransch, kunna ta del av branschens litteratur och av text, som använder matematiskt framställningssätt, samt kunna kommunicera med andra personer verksamma i likartade uppgifter.

I övriga läroämnen behövs matematik för utförande av olika beräkningsuppgifter. En smidig användning av matematiska metoder i andra läroämnen förutsätter att den studerande förstått de matematiska grunderna.

Innehåll

Exponential- och logaritmfunktioner:
– derivator och integraler med exponential- och logaritmfunktioner, exponential- och logaritmekvationer, tillämpningar av exp- och logaritmfunktioner
Trigonometriska funktioner:
– trigonometriska formler, derivator av trigonometriska funktioner, sammansatta funktioner, derivata av sammansatta funktioner, trigonometriska ekvationer

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga prov, kontrollskrivningar eller inlämningsuppgifter samt presentationer av hemuppgifterna.

Kurslitteratur och studiematerial

Alfredsson, L . (2014). Matematik 5000. Kurs 3c. Blå lärobok. Stockholm: Natur och Kultur.
Alfredsson, L . (2014). Matematik 5000. Kurs 4. Blå lärobok. Stockholm: Natur och Kultur.
Croft, A. (ed.)(2013). Engineering Mathematics. A foundation for Electronic, Electrical, Communications and System Engineers.(4th ed.) Harlow:Pearson Education Limited.
Av läraren utdelat kompletteringsmaterial samt föreläsningsanteckningar.

Förkunskaper

Godkänt i kurserna Matematik 1, Matematik 2 och Matematik 3.1.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningsuppgifter, presentationer av hemuppgifterna.

Utskriven 09 december 2022 kl 19:07