Elektroteknik – Digitalteknik 2

Kurskod E111203
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha en grundkunskap i programmerbar logik

Innehåll

-Programmerbara nät
-VHDL
-FPGA och CPLD

Närvaro

Obligatorisk närvaro i laborationer

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Laborationsarbeten och rapporter

Kurslitteratur och studiematerial

Carlson, P. & Johansson, S. (2016). Digitalteknik : teori och praktik. Studentlitteratur
Artikelsamlingar.

Förkunskaper

ET: E104603 Teoretisk elteknik 1, E104703 Teoretisk elteknik 2 eller E104801 Teoretisk elteknik, E106502 Elektronik 1, E106602 Elektronik 2, E111104 Digitalteknik 1
IT: I124102 Elteknik och elektronik, I111103 Digitalteknik 1

Arbetsformer

Laborationer med inbakade teoriavsnitt

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 08 december 2023 kl 00:39