Elektroteknik – Industriell IT 1

Kurskod E121104
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska verktygen för att konstruera och använda PLC-system med olika nätverk.

Innehåll

Komponenter i distribuerade styrsystem och hur dessa samverkar. I detta ingår:
– Processer, operatörsterminaler och PC
– PLC, A/D- och D/A omvandlare
– Datanätverk och datakommunikation TCP/IP, Profibus

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.
Obligatorisk närvaro vid laborationer.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Godkänd tentamen, godkända projektuppgifter, godkända övningar, aktivitet vid laborationer.

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling, uppgiftsbeskrivningar och manualer.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Laborationsutrustning

Förkunskaper

E109602 Styrteknik 1
E111103 Digitalteknik 1
E106502 Elektronik 1
E106602 Elektronik 2

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U.

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer, projekteringsuppgifter.

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 09 december 2022 kl 17:32