Studera till sjukskötare

210 studiepoäng (3,5 år)
Sjukskötare / sjuksköterska / kandidatexamen

Sjukskötare är ett yrke för dig som tycker om att arbeta med människor och vill ta hand om andra. Som anställd inom vården gör du ett viktigt arbete där hälsa och omtanke står i centrum. Vid utbildningsprogrammet för vård utbildar du dig till legitimerad sjukskötare med ansvar för patienter i livets alla faser.

Utbildningen till sjukskötare gör dig attraktiv och efterfrågad på arbetsmarknaden. Samtidigt har du en bra grund för specialisering och vidareutbildning. Du kan arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter, till exempel skolhälsovård, äldrevård, psykiatri, operation och kirurgi. Du kan också vidareutbilda dig till bland annat barnmorska, akutsjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska och anestesisjuksköterska.

Omvårdnad för bättre livskvalitet

Huvudämnet under utbildningen till sjuksköterska är omvårdnad, som är ett brett område inom vårdvetenskapen. Du får kunskap om hur dina patienter bäst sköter och bevarar sin hälsa, vad de ska göra för att förebygga ohälsa, hur du kan lindra lidande och vad du kan göra för att alla ska få ett fridfullt och värdigt avslut av livet. Oavsett kulturell bakgrund, ålder, kön och sociala villkor.

Du läser också folkhälsovetenskap och beteendevetenskapslära samt anatomi, fysiologi, farmakologi och andra naturvetenskapliga ämnen.

Arbeta med människor

Som sjukskötare är ditt arbete viktigt och du gör skillnad. Viktiga egenskaper hos dig som vill utbilda dig inom vården är därför en humanistisk människosyn, en känsla för etik och förmåga att se hela patienten.

Du leder, samordnar och deltar i omvårdnadsarbetet. I vårdarbetet ingår också att handleda och undervisa patienter, närstående och personal för att arbeta för bättre hälsa och lindra lidande.

Antagning till utbildningen

 • För att kunna bli antagen till utbildningsprogrammet i vård behöver du uppfylla både högskolans allmänna antagningskrav, som är gemensamma för alla utbildningsprogram vid högskolan, och sjukskötarprogrammets antagningskrav.

  Antagningskrav till sjukskötarprogrammet:

  • Slutvitsord i svenska, engelska och matematik
  • Studerande med gymnasiebetyg från Sverige: Godkänt betyg i svenska A, engelska A och matematik B. Eller enligt nya gymnasiereformen (GY2011): svenska 2, engelska 5 och matematik 2a/2b/2c.
  • Godkänt på urvalsprovet (läs mer om urvalsprovet i nästa stycke)
 • För dig som söker till sjukskötarprogrammet ordnar Högskolan på Åland ett obligatoriskt urvalsprov. Provet innehåller frågor i matematik, engelska och vårdrelaterade ämnen.

  Innan provtillfället skickar vi instuderingsmaterial per e-post till dig som är sökande till vårdprogrammet .

  Godkänt resultat på urvalsprovet är en förutsättning för att bli antagen till programmet. Endast urvalsprov gjorda vid Högskolan på Åland är godkända.

 • Du som blir antagen till sjukskötarprogrammet bör observera att branschen kräver att din egen hälsa och ditt mående inte utgör ett hinder för dig i arbetslivet.

 • Utbildningsprogrammet för sjukskötare antar nya studerande varje år. Ansökan sker på våren, från mitten av mars till mitten av april, och utbildningen startar till hösten.

  Mer information om hur du ansöker till våra utbildningar och exakt datum för årets ansökningsperiod hittar du på sidan Ansökan.

 • 20 nybörjarplatser

Programöversikt

Programöversikt

  Omvårdnad som profession och vetenskap, 4%

  Grunder i medicinsk vetenskap, 8%

  Psykiatriska sjukdomstillstånd, 2%

  Den äldre människan, 3%

  Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd, 6%

  Ledarskap och hälsovårdsadministration, 2%

  Hälsofrämjande arbete, 8%

  Valfri kurs, 4%

  Praktik, 43%

  Klinisk slutexamination, 7%

  Evidensbaserat arbete och vetenskapligt skrivande samt Examensarbete, 13%

Programmets utformning & innehåll

 • Studiepoäng

  Utbildningen är 210 studiepoäng (sp)*.

  Studietakt

  Studierna är på heltid (40 h per vecka) med teoretisk undervisning på dagtid. De praktiska delarna av utbildningen innebär ofta obekväm arbetstid på kvällar och helger.

  Antalet schemalagda timmar varierar mellan kurserna.

  Studielängd

  En termin är i snitt 30 sp. Eftersom utbildningen är på 210 sp och på helfart, innebär det tre och ett halvt (3,5) års studier.

  Närvaro

  Föreläsningarna har inte närvaroplikt, men vi rekommenderar att du deltar vid föreläsningarna. Det är ditt ansvar som studerande att se till att du får den kunskap som är målet med varje enskild kurs.

  Vid vissa kursmoment är det obligatorisk närvaro .


  *) Studiepoäng, förkortat sp, motsvarar högskolepoäng som används i Sverige. En studiepoäng motsvarar ca 27 timmars arbete, där föreläsningar, övningar, eget arbete, litteraturläsning, tentamen etc. ingår.

 • Språk

  Undervisningen sker på svenska, men enstaka kurser kan ges på engelska. Studielitteraturen och annat undervisningsmaterial är på svenska och engelska.

  Undervisningsformer

  Undervisningen inom sjukskötarprogrammet kan vara i form av:

  • föreläsningar
  • eget arbete
  • webbaserade studier
  • studiebesök
  • grupparbeten
  • praktiska övningar
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
 • Kurser vid programmet >

  På sidan finns kursbeskrivningar för alla årskurser vid sjukskötarprogrammet. Listan över kurser för dig som börjar studera hösten 2018 finns ännu inte publicerade, men du kan se vilka kurser som föregående årgångar har läst.

  Förklaring till indelningen på sidan med kurser: 17 Vård = studerande som började hösten 2017 vid sjukskötarprogrammet etc. När kursbeskrivningarna för dig som börjar studera hösten 2018 publiceras kommer de finnas under fliken ”18 Vård”

 • I dina studier vid sjukskötarprogrammet ingår sammanlagt 60 veckor (90 sp) obligatorisk praktik. Minst en av dina praktikperioder ska du göra utanför Åland.

  I praktiken ingår både övningar i exempelvis samtalsmetodik och läkemedelshantering samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU), där du får ta del av det dagliga arbetet i ett arbetslag vid en vårdinrättning.

  Notera att praktiken utanför Åland kan leda till extra kostnader för dig som studerar.

  Vi rekommenderar att du vaccinerar dig mot Hepatit-B och influensa. Du kan vaccinera dig gratis via studerandehälsan.

 • Högskolan på Åland uppmuntrar sina studerande till studier utomlands. Vi arbetar hela tiden aktivt med att utveckla skolans internationalisering och samarbeten med andra skolor och utbildningsprogram.

  Utbytesstudierna är utvecklande för dig som studerar och en uppskattad merit hos dina framtida arbetsgivare.

  Läs mer om möjligheterna till utbytesstudier vid Högskolan på Åland

 • I utbildningsplanen som ligger till grund för programmets uppbyggnad kan du bland annat läsa mer om utbildningens mål, syfte, struktur och innehåll:

  Utbildningsplan för utbildningsprogrammet i vård 210 sp vid Högskolan på Åland (2016)

Dina möjligheter efter examen

 • Utbildningen leder till en finsk yrkeshögskoleexamen i social- och hälsovård, 210 sp och titeln Sjukskötare YH. På engelska heter examen Bachelor of Nursing, 210 ECTS.

  En finsk yrkeshögskoleexamen är detsamma som en lägre högskoleexamen i Sverige, även kallad kandidatexamen eller bachelorexamen.

 • Efter avslutad examen är du legitimerad sjukskötare i Finland och får godkänd kompetens både i Norden och inom det övriga EU-området.

  Sjukskötarlegitimation i olika länder

  Utbildningen till sjukskötare är internationell men varje land har egen legitimation. Därför måste du alltid söka ut legitimation i det land där du tänker arbeta.

 • Efter examen kan du välja att specialisera dig eller studera vidare på mastersnivå.

  Efter dina studier vid Högskolan på Åland har du en finsk legitimation, men det är inget hinder om du vill söka till en vidareutbildning i Sverige. Påbyggnadsutbildningen ger dig sedan en svensk legitimation, exempelvis som operationssjuksköterska. För att kunna arbeta på Åland efter din specialistexamen behöver du i så fall ansöka om finsk legitimation för operationssjukskötare.

   

 • Som legitimerad sjukskötare (sjuksköterska) i Norden har du goda möjligheter till jobb både nationellt och internationellt. Du kan välja mellan flera olika typer av arbetsplatser. Till exempel vårdavdelningar, akutmottagningar, på hälsocentraler, inom hemsjukvård eller vid polikliniska avdelningar.

  Du kan till exempel specialisera dig och jobba som:

  • akutsjuksköterska
  • ambulanssjuksköterska
  • anestesisjuksköterska
  • barnmorska
  • barnsjuksköterska
  • bemanningssjuksköterska
  • chefssjuksköterska
  • distriktssköterska
  • forskningssjuksköterska
  • företagssjuksköterska
  • intensivvårdssjuksköterska
  • narkossjuksköterska / narkossköterska
  • onkologisjuksköterska
  • operationssjuksköterska / operationssköterska
  • psykiatrisjuksköterska
  • röntgensjuksköterska
  • skolsjuksköterska
  • specialistsjuksköterska