Nya studerande på IT-programmet

För dig som är antagen till utbildningen i informationsteknik hösten 2018

Här hittar du info om schema, första dagen, inskription, inspark, läsårsanmälan med mera.

Förutom att läsa informationen här på webbsidan – läs också igenom brevet som följer med antagningsbeskedet. Där hittar du viktig information inför höstens studier.

 • Schemat för höstterminen 2018 publiceras på webben i juli.

  För att få fram schemat för studerande på IT-programmet, skriv ”IT” i fältet klass. Välj IT-1 (= första året) och klicka på Visa schema.

 • Dina studier inleds måndagen den 20 augusti, kl 10Högskolan Norra, Neptunigatan 17.

  Kl 10-11:30 inleds dagen med ett informationstillfälle i auditoriet. Du hälsas välkommen av vicerektor Sven Schauman och träffar personal från studerandeadministrationen, lärare samt studerande. Där deltar nya studerande från flera program.
  Lokal: Högskolan Norra, våning 1, Auditoriet

  Kl 11:30-12:30 Lunchpaus

  kl. 12:30-14:10 IT-intro och inloggning
  Lokal: Högskolan Norra, våning 1, datasal N-d2

  kl. 14.30-16.10 Information om programmet och studierna i informationsteknik av studiehandledaren och kursstart för obligatoriska kursen ”Introduktion till informationsteknik”.
  Lokal: Högskolan Norra, sal meddelas senare

  Obs! Meddela högskolan om du inte har möjlighet att närvara den 20 augusti.

 • Läs även kursbeskrivningarna på ditt programs webbsida för närmare information om de kurser som startar de första veckorna. Obs! Den kurslitteratur som anges i kursbeskrivningarna används direkt från och med kursens startdag. Beställ den eller låna den på Högskolebiblioteket i Mariehamns stadsbibliotek i god tid! 

  Till kursen i ”Programmering 1” används:  Kochan, S. (2014). Programming in C. Addison-Wesley. 552 s.

 • Torsdagen den 6 september 2018 kl 11.30 hålls inskription för alla nya studerande.

 • Studerandekåren Skåhla ordnar inspark för alla nya studerande torsdagen den 6 september 2018. Insparken inleds med en gemensam lunch kl 12.15 i yrkesgymnasiets matsal. Mera info kommer längre fram.

 • Alla studerande ska fylla i en läsårsanmälan inför varje läsårsstart. Läsårsanmälan gör du senast vecka 36 via Wilma*. Observera att du inte kan fylla i din läsårsanmälan innan du fått en inloggning från skolan. Mer information om inloggning och läsårsanmälan får du under första veckan.

   

  *Wilma är namnet på studerandedatabasen, där du bland annat kan anmäla dig till kurser och se dina studieresultat. 

 • Kurserna på programmet hålls av lärarna Agneta Eriksson-Granskog, Joakim Isaksson, Dennis Kurtén, Erik Hemming, Mona Lindroth, Anna Friebe, Lars Oestreicher, Björn-Erik Zetterman med flera.

 • IT-programmets lokaler finns på Högskolan Norra, Neptunigatan 17.

  Här har du oftast dina lektioner och här hittar du också dina lärare, studiehandledaren och studerandekansliet.