Elektroteknik – Fartygsautomation 1

Kurskod E117502
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska automationssystem på fartyg i enlighet med STCW 2010, Kapitel III, sektion A-III/6.

Innehåll

– alarm- och säkerhetssystem
– automation för periodvis obemannat maskinrum, klassningsregler
– generatorautomation – Power Management för olika fartygstyper
– varvtals- och spänningsstatik
– propellerkurvor
– manöversystem för huvudmaskineri kopplat till fast respektive ställbar propeller
– processreglering för tekniska system på fartyg
– pump-, kompressor- och separatorautomation
– automation för fartygsångpannor (on/off, kontinuerlig reglering, nivåreglering)
– common rail-system
– brand- och gasalarmsystem
– automationssystem för LNG-drift
– oil mist detection
– integrerade övervakningssystem – Integrated Automation System (IAS)

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid simulatorövningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftligt prov, godkända simulator- och projektuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Maskinrumssimulatorer

Förkunskaper

Godkänt vitsord i Övningar i maskinrumssimulator 1

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort

Arbetsformer

öreläsningar, simulatorövningar, projektuppgifter

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 27 november 2022 kl 00:47