Hoppa till innehåll

Frågor & svar

Svar på vanliga frågor

På sidan har vi samlat svaren på några av de vanligaste frågorna som berör våra utbildningar, ansökan och hur det är att studera vid Högskolan på Åland.

Om utbildningarna

 • Nej, du kan också väja att rikta in dig på enbart teknik till exempel maskinteknik, energiproduktion, elteknik eller automation. Du får fortfarande en ingenjörsexamen, men utan behörighet för tjänstgöring till sjöss.

 • Ja, det går bra att söka vidare till andra högskolor och universitet med en kandidatexamen från Högskolan på Åland. Sedan januari 2024 har vi en masterutbildning inom teknik (EASE).

 • En kandidatexamen/yrkeshögskoleexamen inom IT ger goda arbetsmöjligheter i till exempel Mariehamn, Stockholm, Åbo och Helsingfors. Det råder stor efterfrågan på personer med grundläggande programmerarutbildning vilket en examen inom IT vid Högskolan på Åland ger.

 • Det ingår 30 sp praktik (vilket är det samma som 20 arbetsveckor på heltid) på ett företag. Efter kurserna på årskurs tre passar det bra med praktik inom programutveckling. Då kan du vara praktikant i ett team som skriver programkod. I Mariehamn finns ett antal företag som har praktikplatser i utvecklingsteam.

  Om du gör praktik tidigare under utbildningen så brukar det fungera med praktik inom drift och support. Då kan du tillsammans med med erfaren personal sköta installationer, uppdateringar och intern support samt efter en tid som praktikant mera självständigt sköta en del drift- och supportuppgifter. I Mariehamn finns även möjlighet till den här typen av praktik.

  Du kan ha en praktikplats eller dela upp praktiken på flera praktikplatser.

 • För att ta en examen på IT-programmet ska man ha läst sammanlagt 15 sp i matematik och logik. Kurserna är grundläggande och erbjuds under de första två studieåren. För den som väljer ingenjörsexamen så behövs det ytterligare 15 sp i matematik. Ingenjörskurserna i matematik erbjuds under de två sista studieåren. Du kan alltså välja en IT-examen med mer matematik eller en med mindre matematik.

 • När du studerat på ett yrkesgymnasium på ett program med datainriktning eller läst datakurser i din gymnasieutbildning så har du vissa grundkunskaper som du har nytta av i dina högskolestudier. Men kurserna hos oss är utformade så att det inte behövs särskilda kunskaper om datorer eller om mjukvaruutveckling vid start utan alla läser samma kurser. Redan efter några dagar på utbildningen kommer vi in på frågor som är nya även för dem som studerat dataämnen på gymnasiet.

  Om du redan har kunskaper motsvarande någon kurs hos oss till exempel från arbete, projekt eller någon högskolekurs när du startar din utbildning hos oss så kan du anhålla om validering. När man fått kursen godkänd genom validering så läser man den inte utan väljer en annan kurs eller praktik.

 • Om du tror att något som rör din hälsa kan påverka dina möjligheter att arbeta inom det yrke du önskar utbilda dig till är det bra att påpeka det här. Annars behöver du inte fylla i någonting alls i fältet.

  I första hand gäller det för sökande till sjukskötarprogrammet, men även sökande övriga utbildningar får gärna fylla i eventuella hälsouppgifter som kan vara relevanta.

  Syftet är att undvika att du blir antagen och påbörjar en utbildning, bara för att under utbildningen inse att du kanske inte kommer kunna arbeta i det tilltänkta yrket. Har du frågor om vilka hälsoproblem som kan vara relevanta, ta kontakt med programmets studiehandledare.

 • Läkarundersökning för fartygspersonal ska utföras av en sjömansläkare på en sjömanshälsovårdscentral, se Traficoms kontaktuppgifter till sjömansläkarna.

  I Sverige utfärdas läkarintyg för sjöfolk av läkare som är anslutna till Transportstyrelsens Sjöläkarwebb. På Transportstyrelsens webbplats finns mer information om läkarintyg och där kan man också söka läkare inom det område man bor i.

 • När du studerar på elektroteknikprogrammet har du möjlighet att välja mellan sjö- och landinriktningen. Väljer du sjöinriktningen läser du kurserna och gör praktiken du behöver för sjöbehörighet till fartygselektriker och elmästare. Har du  målsättningen att jobba med marin eller annan automationsteknik på land så väljer du landinriktningen. För att få ingenjörsexamen behöver du ha läst 240 sp varav 30 sp praktik.

 • För att få jobba på fartyg krävs ett sjöläkarintyg. På sjökaptensutbildningen måste du jobba på ett fartyg för att få praktiken som krävs både för examen och för behörigheten. På maskinteknik- och elektroteknikprogrammen kan du välja att göra praktik i en verkstad i land och det räcker för examen, men inte för att få behörighet att jobba ombord på fartyg.

 • När du studerat på ett yrkesgymnasium finns det möjlighet att få tillgodoräkna sig (validera) endel av den kunskapen du fått på gymnasiet till praktiken. Har du gått certifikats- och behörighetsgivande kurser inom sjöfart, som tex basic safety så får du dem tillgodo.

 • The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW). STCW är en konvention som antagits av FN-organet International Maritime Organisation (IMO). Konventionen slår fast vilka kunskaper man måste ha för att få jobba ombord på fartyg i internationell trafik. Det är bara nationellt godkända skolor som får skriva ut intyg på att den studerande har den kunskap som STCW kräver för att få jobba ombord på fartyg.

 • Basmatematik är en repetitionskurs av gymnasiematematiken, den innehåller sådant du förväntas kunna när du sedan börjar läsa dina programstudier. Vi rekommenderar alla som är antagna till elektroteknik, maskinteknik och sjökapten att gå basmatten för att fräscha upp sina matematikkunskaper.

 • Efter avslutad examen är du legitimerad sjukskötare i Finland och får godkänd EU-kompetens både i Norden och internationellt.

 • Det kan vara möjligt för dig att validera vissa kurser, men du behöver kontakta studiehandledaren för mer information om validering.

  I sjukskötarprogrammet läser du även 5 studiepoäng valfria studier. De valfria studierna ska ha anknytning till sjukskötarutbildningens eller de för högskolorna allmänna kompetenserna och vara godkända av utbildningsprogrammet.

  Du kan välja kurser inom Öppna högskolans kursutbud eller vid extern yrkeshögskola eller högskola.

 • Nej, det är inte möjligt. Sjukskötarutbildningen är på heltid och kräver ca 40 timmars studier per vecka. Antalet schemalagda timmar varierar mellan kurserna.

  Teoretisk undervisning är i huvudsak på dagtid, men undervisning kvällstid och på helger kan förekomma.

  Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sker under handledning. Som studerande följer du handledarens schema, vilket kan innebära treskifts- och helgarbete.

 • Utbildningen till sjukskötare (eller sjuksköterska som det kallas i Sverige) leder till en yrkeshögskoleexamen med benämningen Sjukskötare YH (Bachelor of Nursing). Det är samma sak som en sjukskötarutbildning på grundnivå.

  Efter din examen kan du välja att studera vidare. Då läser du fördjupningskurser inom olika områden och kan bland annat bli barnmorska, hälsovårdare eller specialisera dig inom till exempel barnsjukvård, intensivvård eller operationssjukvård.

  Högskolans sjukskötarexamen ger också behörighet till studier på mastersnivå för dig som vill fortsätta med mer teoretiska studier. Nästa steg är sedan studier på forskarnivå.

 • Arbetserfarenhet ger inga poäng vid antagningen men är oftast till nytta i studierna.

 • Som studerande vid sjukskötarprogrammet har du möjlighet att genomföra internationell praktik som komplement till din praktik på Åland.

  Alla studerande vid programmet ska genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utanför Åland.

 • Ja, man kan få vissa kurser tillgodo. För information om vilka kurser man får tillgodo bör man kontakta studiehandledaren på sjökaptensprogrammet.

 • Utbildningen till sjökapten ger dig finsk behörighet, men Transportstyrelsen i Sverige erkänner behörigheter som är utfärdade av medlemsstater inom EES-området.

  Mer information om hur du gör för att ansöka om ett erkännande hos Transportstyrelsen hittar du här

 • Det är svårt att läsa som extern studerande på sjukskötarutbildningen eftersom alla kurser inom programmet har förkunskapskrav och kopplingar till den verksamhetsförlagda utbildningen. Undantaget är kurser under termin 1.

Om hur du ansöker till en utbildning

 • Ja, du kan skicka in ansökan till ett utbildningsprogram efter att ansökningstiden gått ut.

  Sena ansökningar placeras alltid sist i kön. Det betyder att alla behöriga sökande som lämnat in sin ansökan i tid har förtur. Men om det finns lediga studieplatser kvar efter att de sökande som lämnat in ansökan i tid fått en studieplats, antas studerande som lämnat in sin ansökan efter ansökningstiden.

 • Bilagorna bör helst vara i pdf-format, för att vara säker på att de går att öppna. Även andra format kan fungera, men pdf-formatet är det säkraste.

 • De ansökningar som inte kompletterats med betyg inom utsatt tid beaktas inte vid antagningen. Man kan komplettera ännu under sommaren, men ansökan placeras då efter de som skickat in allt i tid.

 • Ja, fram tills sista dagen för att komplettera ansökan går alltid att ta kontakt och rätta till om du råkat skriva något fel i ansökan. Ta kontakt via e-post info@ha.ax eller telefon +358 (0)18 537 799.

  Sista dagen för kompletteringar är i början på juni, men exakt datum skiljer sig från år till år. Årets datum hittar du på sidan Ansökan.

 • Ja, det går bra att ändra ordningsföljden på sökalternativen även efter att ansökan är inskickad. Ta kontakt via e-post info@ha.ax eller telefon 358 (0)18 537 702.

 • Ja, betyg, eventuella arbetsintyg och läkarintyg kan skickas in fram tills början på juni*. Det är själva ansökan som måste skickas in under ansökningstiden, som är från mitten av mars till mitten av april.

  *Sista dagen att skicka in kompletteringar varierar från år till år. Årets datum hittar du på sidan Ansökan.

 • Om du tror att något som rör din hälsa kan påverka dina möjligheter att arbeta inom det yrke du önskar utbilda dig till är det bra att påpeka det här. Annars behöver du inte fylla i någonting alls i fältet.

  I första hand gäller det för sökande till sjukskötarprogrammet, men även sökande övriga utbildningar får gärna fylla i eventuella hälsouppgifter som kan vara relevanta.

  Syftet är att undvika att du blir antagen och påbörjar en utbildning, bara för att under utbildningen inse att du kanske inte kommer kunna arbeta i det tilltänkta yrket. Har du frågor om vilka hälsoproblem som kan vara relevanta, ta kontakt med programmets studiehandledare.

 • Wilma är namnet på webbgränssnittet som används för webbansökan till utbildningsprogrammen. De automatiskt genererade e-postmeddelandena i samband med att du fyller i webbansökan kommer därför från avsändaren wilma@ha.ax.

 • Läkarundersökning för fartygspersonal ska utföras av en sjömansläkare på en sjömanshälsovårdscentral, se Traficoms kontaktuppgifter till sjömansläkarna.

  I Sverige utfärdas läkarintyg för sjöfolk av läkare som är anslutna till Transportstyrelsens Sjöläkarwebb. På Transportstyrelsens webbplats finns mer information om läkarintyg och där kan man också söka läkare inom det område man bor i.

 • Ja, det går bra att söka in till Högskolan på Åland, både med svenskt betyg och också med betyg från andra länder. Om man söker in med ett betyg på annat språk än svenska ska betyget kompletteras med en översättning av betyget till svenska eller engelska. Om man inte har betyg i svenska på avgångsbetyget från gymnasiet krävs också godkänt språkintyg på mellannivå, B1-B2, i den allmänna språkexamen enligt den europeiska nivåskalan för språk, med färdighetsnivå minst 3 i alla (4) delprov.

 • Det går inte att ange någon poänggräns för antagning, eftersom antagningssystemet för Högskolan på Åland skiljer sig från både den finska och den svenska antagningen. De sökande som har högst poäng av alla som uppfyller behörighetskraven antas. Hur många som antas till varje program bestäms årligen av styrelsen.

 • 1. Fyll i och skicka in ansökningsformuläret

  Webbansökan är endast öppen under ansökningstiden, 15 mars – 15 april 2024.

  • Klicka på Ansök nu
  • Välj program och klicka på Gå vidare
  • Fyll i din e-postadress och klicka på Skicka bekräftelse
  • Öppna din e-post och mailet från wilma@ha.ax. Klicka på länken i e-postmeddelandet
  • Fyll i ansökningsformuläret och skicka in det

  2. Skicka in bilagor

  • kopia av avgångsbetyg från gymnasiet
  • eventuella arbetsintyg
  • giltigt läkarintyg för däckstjänst på fartyg (gäller endast för sökande till sjökaptensprogrammet)

  Mer detaljerad information om hur du söker in och Ansök nu-knappen hittar du på sidan Ansökan

 • Ansökan till utbildningsprogrammen görs alltid på våren från mitten av mars till mitten av april. Det betyder att du behöver ha skickat in din ansökan senast den 15 april 2024 kl 23.59 (finsk tid) via webbansökan eller e-post. Om du skickar in ansökan per post, så måste kuvertet vara poststämplad senast den 15 april.

Om att studera på högskola

 • En yrkeshögskola i Finland är detsamma som en högskola i Sverige. Förvirring uppstår då man i Sverige också använder begreppet yrkeshögskola, men för en annan typ av utbildning. Dessutom använder man i Sverige oftast begreppet kandidatexamen, medan man i Finland pratar om lägre yrkeshögskoleexamen även om det i princip är samma sak, nämligen utbildning på nivån som man inom Europa kallar för ”bachelor’s level”.

  Utbildningar vid finska yrkeshögskolor leder till:

  • lägre yrkeshögskoleexamen = kandidatexamen = bachelor
  • högre yrkeshögskoleexamen = masterexamen = master

  Masterexamen är en påbyggnadsexamen till din kandidatexamen.

  På Undervisnings- och kulturministeriets webbplats kan du läsa mera om finska högskolesystemet och finsk högskoleexamina.

 • Det är numera enkelt att hitta bostad i Mariehamn.

  Här kan du läsa mer om hur du hittar ditt nya hem på Åland

 • Studiepoäng är samma sak som högskolepoäng och förkortas sp.

  En studiepoäng (sp) motsvarar ca 27 timmars arbete, där föreläsningar, övningar, eget arbete, litteraturläsning, tentamen etc. ingår.

 • Det beror på vilket utbildningsprogram man går på. På sjöfartsprogrammen (elektroteknik, maskinteknik och sjökapten) kan man ha avlönat jobb på sjön på sin lediga tid och få räkna det som praktik. På sjukskötarprogrammet går inte det. Där är all praktik oavlönad och görs under handledare under terminerna. På övriga program, företagsekonomi, Hospitality Management och informationsteknik, varierar det.

Fick du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga är du självklart välkommen att kontakta oss antingen via telefon 358 (0)18 537 000 eller info@ha.ax.