Hoppa till innehåll

Studera elektroteknik

240/270 studiepoäng (4/4,5 år)
Elektroteknikingenjör / elmästare / kandidatexamen

Vårt elektroteknikprogram vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och gillar utmaningar inom matematik, fysik och problemlösning. Du väljer antingen en sjöfartsinriktad utbildning med tyngdpunkt på fartygsautomation eller ett landinriktat alternativ, då du lär dig mycket om automation, energiteknik, miljö och hållbarhet. Båda inriktningar resulterar i en elektroingenjörsexamen och efter examen står ett brett spektrum av arbetsmöjligheter öppet för dig.

Välj mellan två olika inriktningar

Elektroteknikprogrammets inriktning mot automationsteknik till sjöss är unik och utbildningen är den enda i sitt slag i Norden. Kompetensen är efterfrågad och som utbildad ingenjör har du goda möjligheter att göra en internationell karriär.

Under fyra intressanta år får du studera avancerade elektroniska lösningar och lära dig hur tekniken bakom fartygens motorer och elsystem fungerar. Studierna ger en god grund för högteknologiska arbetsuppgifter vid marina maskin-, el- och automationsanläggningar.

Inriktningen mot automations-, energi- och miljöteknik är för dig som vill satsa på en karriär på land. Utbildningen är mångsidig och sätter tyngdpunkten på att lära sig om innovativa tekniska lösningar inom energi- och miljöområdet. Exempel på framtida arbetsområden är automation, förnybar energi, smarta elnät, förnybara energilösningar, hållbarhet och mycket mer.

I början av utbildningen är det mycket gemensamma grundstudier och sedan väljer du dina fördjupade kurser helt efter eget intresse och specialiserar dig antingen inom fartygsautomation (sjö) eller automation, energi och miljö (land).

Din väg till högskoleingenjör

Som studerande vid elektroteknikprogrammet får du en bred teknisk kompetens. I undervisningen ingår både teori och praktik, där praktiska övningar i högskolans el- och automationslabb samt högskolans moderna simulatorer varvas med praktik ombord på fartyg eller i företag. Allt för att förbereda dig för ditt kommande yrkesliv.

Väljer du sjöinriktningen har du efter ca 3 års studier den teoretiska utbildning som krävs för elmästare ombord på fartyg. Som elmästare har du ansvaret för underhåll och reparationer av elektronisk och elektrisk utrustning ombord. Efter din ingenjörsexamen inom fartygsautomation kan du arbeta med el- och styrsystem till sjöss, inom annan offshoreverksamhet eller i land.

Efter att du har tagit ingenjörsexamen inom automation, energi och miljö har du möjlighet att arbeta med automations-, styr-, energi- och elsystem samt med drift och produktion. Ditt arbetsfält i land kan vara allt från varv, kraftverk, energiförsörjare, företag eller industrier världen över.

I videoklippen nedan kan du lyssna på Anna Häger, regionchef på Ilmatar Offshore och Andreas Perjus, CTO på Optinova Group berätta om företagens samarbete med Högskolan på Åland och framtidsutsikter inom branschen.

Antagning till utbildningen

 • För att kunna bli antagen till utbildningsprogrammet i elektroteknik behöver du uppfylla både högskolans allmänna antagningskrav, som är gemensamma för alla utbildningsprogram vid högskolan, och elektroteknikprogrammets antagningskrav.

  Antagningskrav till elektroteknikprogrammet:

  • Slutvitsord i svenska, engelska, matematik och fysik.
  • Studerande med gymnasiebetyg från Sverige: Godkänt betyg i svenska A, engelska A, matematik B och fysik A/naturkunskap A+B. Eller enligt nya gymnasiereformen (GY2011): svenska 2, engelska 5, matematik 2a/2b/2c och fysik 1a/1b1 eller naturkunskap 2.
 • Utbildningsprogrammet för elektroteknik antar nya studerande varje år. Ansökan sker på våren, från mitten av mars till mitten av april, och utbildningen startar till hösten.

  Mer information om hur du ansöker till våra utbildningar och exakt datum för årets ansökningsperiod hittar du på sidan Ansökan.

 • 20 nybörjarplatser

Programöversikt för inriktningen mot fartygsautomation (sjö)

Programöversikt för inriktningen mot fartygsautomation (sjö)

  Matematik och fysik, 18%

  Elektroteknik, 40%

  Säkerhet, 6%

  Grundstudier, 10%

  Fartygsautomation, 7%

  Examensarbete, 6%

  Praktik, 13%

Programöversikt för inriktningen mot automation, energi och miljö (land)

Graf över innehållet i elektroteknikprogrammet

Matematik, fysik och kemi, 18 %

Grundstudier, 5 %

Elektroteknik, 10 %

Miljö, 2 %

Energi och processteknik, 13 %

Datateknik, 8 %

Automation, 13 %

Ledarskap, 2 %

Projekt, 4 %

Valfria kurser, 6 %

Praktik, 13 %

Examensarbete, 6 %

Programmets utformning och innehåll

 • Studiepoäng

  Inriktningen mot automation, energi och miljö är 240 studiepoäng (sp) och inriktningen mot fartygsautomation är 270 studiepoäng (sp)*.

  Studietakt

  Studierna i elektroteknik är på heltid (40 h per vecka) och undervisningen främst dagtid, men vissa kvälls- och helgkurser kan förekomma. Antalet schemalagda timmar är ca 25-35 per vecka.

  Studielängd

  En termin är i snitt 30 sp. Läser du inriktningen automation, energi och miljö (240 sp) på helfart, innebär det fyra (4) års studier, medan inriktningen mot fartygsautomation (270 sp) på helfart är fyra och ett halvt (4,5) års studier.

  Närvaro

  Närvaroplikt vid föreläsningar varierar mellan kurserna. Följ lärarens anvisningar och läs mer i kursbeskrivningen. Vid övningar och laborationer är det obligatorisk närvaro.


  *) Studiepoäng, förkortat sp, motsvarar högskolepoäng som används i Sverige. En studiepoäng motsvarar ca 27 timmars arbete, där föreläsningar, övningar, eget arbete, litteraturläsning, tentamen etc. ingår.

 • Språk

  Undervisningen sker på svenska, men enstaka kurser kan ges på engelska. Studielitteraturen och annat undervisningsmaterial är på svenska och engelska.

  Undervisningsformer

  Undervisningen inom programmet för elektroteknik kan vara i form av:

  • föreläsningar
  • eget arbete
  • övningar
  • laborationer
  • webbaserade studier
  • studiebesök
  • grupparbeten
  • övningar i maskinrumssimulator
  • praktik
 • Kurser vid programmet >

  På sidan finns kursbeskrivningar för alla årskurser vid elektroteknikprogrammet. Listan över kurser för dig som börjar studera hösten 2024 finns ännu inte publicerade, men du kan se vilka kurser som föregående årgångar har läst.

  Förklaring till indelningen på sidan med kurser: 23 Elektroteknik = studerande som började hösten 2023 vid elektroteknikprogrammet etc. När kursbeskrivningarna för dig som börjar studera hösten 2024 publiceras kommer de finnas under fliken ”24 Elektroteknik”

 • Precis som i alla utbildningar vid Högskolan på Åland ingår det praktik i elektroteknikprogrammet. Praktiken gör du inom utbildningens centrala yrkesämnen, det vill säga el och automation. Syftet är att ge en mångsidig bild av dina framtida arbetsuppgifter.

  All praktik inom utbildningen gör du sommartid. Som studerande får du 0,3 sp/dag (8 h) för din arbetsprestation under praktiken. För oavlönad praktik är du därmed berättigad till studiestöd även sommartid. Du kan också räkna in betalt sommarjobb inom yrkesområdet i din praktik. Ta kontakt med din studiehandledare om du har frågor kring vad som godkänns som praktik.

  Du behöver 30 sp praktik för din ingenjörsexamen

  För din ingenjörsexamen behöver du ha genomfört 30 studiepoäng (sp) godkänd praktik inom kursen Arbetsförlagd utbildning. Den obligatoriska praktiken kan du göra ettdera på land eller till sjöss och gäller för både inriktningen fartygsautomation (sjö) och inriktningen automation, energi och miljö (land)

  För elmästarbehörighet behöver du ytterligare 78 sp sjöpraktik

  Om du i framtiden vill arbeta till sjöss och väljer sjöinriktningen har du ytterligare 78 sp praktik i sjötjänst. Det innebär att du genomför totalt 108 sp praktik. Sjöpraktiken gör du inom kursen Godkänt praktikprogram för sjötjänst, 78 sp. Praktiken kan ske på fartyg över hela världen och du får använda det du lärt dig under utbildningen i verklig arbetsmiljö.

  Efter avklarad 30 sp praktik + 78 sp sjöpraktik har du möjlighet att söka ut STCW-behörighet som Elmästare A-III/6, så kallad elmästarbehörighet.

  Praktik tillgodo

  Du kan få upp till sex månaders praktik eller sjöpraktik räknat tillgodo. Till exempel om du har en yrkesskolexamen med lämplig inriktning eller om du har tidigare arbetslivserfarenhet inom det aktuella yrkesområdet.
  För att få tidigare utbildning eller erfarenheter tillgodoräknade måste du fylla i en ansökan och bifoga intyg som styrker din ansökan. Varje ansökan bedöms individuellt.

  Läs mer om tillgodoräknande av kurs

  Läkarintyg för sjötjänstgöring

  Innan du gör din praktik inom inriktningen fartygsautomation (sjö) ska du lämna in ett giltigt finskt läkarintyg för maskintjänst till sjöss. Mer information om läkarintyget får du på höstterminen under ditt första studieår.

  Läs mer om läkarundersökning av sjömän och krav på sjömäns hälsa i förordningen om läkarundersökning av sjömän

 • Som studerande vid Högskolan på Åland uppmuntras du att åka som utbytesstudent till någon av högskolans samarbetshögskolor runt om i Europa.

  Utbytesstudierna är utvecklande för dig som studerar och en uppskattad merit hos dina framtida arbetsgivare.

  Läs mer om möjligheterna till utbytesstudier vid Högskolan på Åland

 • I utbildningsplanen som ligger till grund för programmets uppbyggnad kan du bland annat läsa mer om utbildningens mål, syfte, struktur och innehåll:

  Utbildningsplan för utbildningsprogrammet i elektroteknik 240 sp vid Högskolan på Åland (2018) (gäller för inriktningen mot fartygsautomation (sjö)) 

  Utbildningsplan för inriktningen mot automation, energi och miljö (land) är på kommande.

Dina möjligheter efter examen

 • Inriktning mot automation, energi och miljö (land)

  Utbildningen leder till en finsk yrkeshögskoleexamen i teknik, 240 sp och titeln Ingenjör, teknik YH. På engelska heter examen Bachelor of Engineering, 240 ECTS.

  Inriktning mot fartygsautomation (sjö)

  Utbildningen leder till en finsk yrkeshögskoleexamen i sjöfart, 270 sp och titeln Ingenjör, sjöfart YH. På engelska heter examen Bachelor of Engineering, 270 ECTS.

   

  En finsk yrkeshögskoleexamen är detsamma som en lägre högskoleexamen i Sverige, även kallad kandidatexamen eller bachelorexamen.

 • Internationell behörighet för fartygstjänst

  Under tiden du studerar har du möjlighet att söka internationell behörighet för fartygstjänst. Till exempel kan du söka Basic Safety-certifikat efter säkerhetsutbildningen i åk 1.

  Dessa behörigheter utfärdas av Transport- och kommunikationsverket i Finland.

  Elmästare A-III/6

  Cirka 3 års avklarade heltidsstudier motsvarar kraven för teoretisk utbildning för behörighet som Elmästare A-III/6.

  Fartygselektriker A-III/7

  Behörighet som Fartygselektriker A-III/7 får du som studerande när du har:

  • minst 3 månaders godkänd sjötjänstgöring
  • godkänd sjösäkerhetsutbildning enligt STCW
  • genomfört den teoretiska delen av utbildningen enligt kraven i regel A-III/6 i STCW
  • kompletterat med studier för fartygselektriker, A-III/7
 • Efter din examen vid utbildningsprogrammet för elektroteknik är du kvalificerad för vidarestudier till en magisterexamen i elektroteknik. Du har också möjlighet att studera vidare till civilingenjör.

 • Med en ingenjörsutbildning i elektroteknik kan du arbeta på fartyg i hela världen, till exempel bilfärjor, kryssningsfartyg och oljeplattformar.

  Alternativ kan du arbeta i land vid varv, kraftverk, småföretag eller industrier som sysslar med automations-, styr- och elsystem samt drift och produktion.

  Du kan till exempel jobba som:

  • elmästare
  • fartygselektriker
  • elkonsult
  • elektroingenjör
  • elektronikingenjör
  • automationsingenjör
  • elingenjör
  • elkraftsingenjör
  • projektingenjör
  • testingenjör
  • utvecklingsingenjör