Elektroteknik – Fartygsautomation 1

Kurskod E117502
Studiepoäng 4
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska automationssystem på fartyg i enlighet med STCW 2010, Kapitel III, sektion A-III/6.

Contents

– alarm- och säkerhetssystem
– automation för periodvis obemannat maskinrum, klassningsregler
– generatorautomation – Power Management för olika fartygstyper
– varvtals- och spänningsstatik
– propellerkurvor
– manöversystem för huvudmaskineri kopplat till fast respektive ställbar propeller
– processreglering för tekniska system på fartyg
– pump-, kompressor- och separatorautomation
– automation för fartygsångpannor (on/off, kontinuerlig reglering, nivåreglering)
– common rail-system
– brand- och gasalarmsystem
– automationssystem för LNG-drift
– oil mist detection
– integrerade övervakningssystem – Integrated Automation System (IAS)

Attendance

Obligatorisk närvaro vid simulatorövningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftligt prov, godkända simulator- och projektuppgifter

Material

Artikelsamling

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Maskinrumssimulatorer

Prerequisite

Godkänt vitsord i Övningar i maskinrumssimulator 1

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort

Teaching methods

öreläsningar, simulatorövningar, projektuppgifter

Utskriven 20 oktober 2020 kl 12:06