Elektroteknik – Datakunskap

Kurskod Y010504
Studiepoäng 1/2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha elementära datakunskaper för studier samt yrkesarbete.

Contents

Studerande skall kunna hantera:
– de vanligaste redigeringsfunktionerna i ett textbehandlingsprogram, typ
Microsofts Word / Google Docs.
– skapa en kalkyl med enkla formler, formler för summering av rader och kolumner, kopiera
formler samt göra diagram i ett kalkylprogram, typ Microsofts Excel / Google Sheet.
– kunna skapa en enkel presentation i ett presentationsprogram, typ Microsofts Powerpoint / Google Slides.

Attendance

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftliga och praktiska prov samt presentationer av hemuppgifter.

Material

Av läraren utdelat kurs- och övningsmaterial

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort
Vitsordskala – G.

Teaching methods

Praktiska övningar med de olika programpaketen. Övningsuppgifter och inlämningsuppgifter.

Utskriven 29 oktober 2020 kl 22:40