Elektroteknik – Ryska, grundkurs

Kurskod R033601
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande:
– ha grundläggande kännedom om den ryska kulturen och landet
– kunna uttrycka sig enkelt muntligt med tonvikt på nyttiga vardagsfraser
– ha ett gott uttal
– ha lärt sig kyrillisk skrift
– förstå enkel skriven ryska som behandlar bekanta ämnesområden
– ha lärt sig grunderna i grammatiken.
– Ha uppnått nivå A! på CEFR-skalan

Innehåll

Under lektionerna tränas varierande uppgifter par- och gruppvis samt individuellt.
Uttalsövningar, hörförståelseövningar med moderna internetbaserade läromedel
Basordförråd + ”internationella ord”.
Enkla konversationer.

Närvaro

Obligatorisk närvaro på föreläsningarna

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Skriftlig tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Jegorenkov, Marja (et.al).(2006) Mozno! Teksty=Mozno!:nybörjarkurs i Ryska.Textbok.Steg1-2
Liber:Stockholm

Dokumentering

Kursvitsord och deltagarlista arkiveras. Godkänd/Underkänd (A-F för utländsk studerande vid behov).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och självstudier i form av litteraturläsning.
Muntliga och skriftliga kursuppgifter.
Hemövningar.

Utskriven 09 december 2022 kl 16:57