Elektroteknik – Fartygselanläggningar 1

Kurskod E116502
Studiepoäng 6
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska elsystem på fartyg i enlighet med STCW 2010, Kapitel III, sektion A-III/6.

Contents

– val av elsystem, tillåtna system
– klassningsregler
– elproduktion och –distribution på fartyg, med tillämningsexempel för olika fartygstyper
– elbalans
– typer av generatoraggregat, fartygsgeneratorer
– fartygsställverk, undercentraler
– generatorbrytare, MCCB och övriga effektbrytare
– skyddsreläer (inbyggda/externa) för generatorbrytare och övriga effektbrytare
– infasning, lastfördelning
– kortslutningsberäkningar
– isolationsresistansmätning
– motorstarters, Motor Control Centers (MCC),
– elritningar, schemaläsning
– styrmaskiner, däcksmaskiner
– elektrisk framdrift
– högspänningsanläggningar på fartyg och offshoreanläggningar
– risker och specifika säkerhetskrav beträffande högspänningsanläggningar på fartyg (permit-to-work, D-I-E, key lock-system)
– elutrustningar för explosionsfarliga utrymmen
– nödelsystem, UPS:ar, batterisystem
– navigationsutrustning
– kablar för fartygselsystem

Attendance

Obligatorisk närvaro vid simulatorövningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Två skriftliga prov, godkända simulator- och projektuppgifter

Material

Andersson Rune: Fartygselanläggningar (2009), Högskolan på Åland
Artikelsamling, Videotel

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Maskinrumssimulatorer

Prerequisite

Godkänt vitsord i Övningar i maskinrumssimulator 1, Teoretisk elteknik, Elritning

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort

Teaching methods

Föreläsningar, simulatorövningar, projektuppgifter

Utskriven 27 oktober 2020 kl 19:36