Nya studerande på sjukskötarprogrammet

För dig som är antagen till sjukskötarutbildningen hösten 2018

Här hittar du info om schema, första dagen, inskription, inspark, läsårsanmälan med mera.

Förutom att läsa informationen här på webbsidan – läs också igenom brevet som följer med antagningsbeskedet. Där hittar du viktig information inför höstens studier.

Bra att veta: Internt så använder vi förkortningen VA = vård/sjukskötare. Du kommer att se förkortningen i olika sammanhang på skolan.

 • Schemat för höstterminen 2018 publiceras på webben i juli.

  För att få fram schemat för studerande på sjukskötarprogrammet, skriv ”VA” i fältet klass. Välj VA-1 (= första året) och klicka på Visa schema.

 • I kursplanen (även kallad läsårsplanering eller programöversikt) ser du vilka kurser som du är tänkt att läsa vilken termin under din utbildning. Observera att det är en preliminär plan och att ändringar kan komma att ske.

  Kursplan för studerande på sjukskötarprogrammet som inleder sina studier hösten 2018

 • Dina sjukskötarstudier inleds måndagen den 20 augusti 2018 kl 10 i auditoriet på Högskolan Norra, Neptunigatan 17.

  Vi samlas i auditoriet, som är till höger om aulan när du kommer in via huvudentrén. Dagen inleds med att du hälsas välkommen av vicerektor, studiehandledare och lärare från programmet. Under dagen kommer du att få en introduktion till utbildningen och rutiner vid högskolan. Du kommer också att få en visning av högskolans utrymmen.

  Lunchpausen är kl 11.30 – 12.30 och dagen beräknas sluta kl 16.10.

 • Torsdagen den 6 september 2018 kl 11.30 hålls inskription för alla nya studerande.

 • Studerandekåren Skåhla ordnar inspark för alla nya studerande torsdagen den 6 september 2018. Insparken inleds med en gemensam lunch kl 12.15 i yrkesgymnasiets matsal. Mera info kommer längre fram.

 • Alla studerande ska fylla i en läsårsanmälan inför varje läsårsstart. Läsårsanmälan gör du senast vecka 36 via Wilma*. Observera att du inte kan fylla i din läsårsanmälan innan du fått en inloggning från skolan. Mer information om inloggning och läsårsanmälan får du under av första veckan.

   

  *Wilma är namnet på studerandedatabasen, där du bland annat kan anmäla dig till kurser och se dina studieresultat. 

 • Sjukskötarprogrammet finns på Högskolan Norra, Neptunigatan 17.

  Här har du oftast dina lektioner och här hittar du också dina lärare, studiehandledaren och studerandekansliet.