Hoppa till innehåll

Sustainability in Finance

Sustainability in Finance (SuFi) är ett Central Baltic Interreg projekt som Högskolan på Åland driver tillsammans med högskolor och universitet från Estland, Finland och Lettland. Projektet ska ta fram onlinekurs på engelska om hållbarhet inom finansiering och ekonomi.

Kurs om hållbarhet inom finans och ekonomi

Projektet handlar om att skapa en ny onlinekurs inom finansiering och ekonomi, med hållbarhet som en synlig röd tråd i kursen. Kursen är engelskspråkig och ger studerande 15 etcs poäng. Målet är att köra en pilotkurs hösten 2021 för att ha en ny onlinekurs klar som en del av dom deltagande skolornas utbildningsprogram från och med hösten 2022.

Högskolan på Åland är partner i projektet

I Projektet ingår högskolor och universitet från Estland, Finland och Lettland. Högskolan på Åland är med som partner och Haaga-Helia i Helsingfors är huvudansansvarig för projektet. Projektet startade våren 2020 och pågår till hösten 2022.

Undersökning till grund för utvecklingen av kursen

Högskolan på Ålands roll i projektet är att koordinera förarbetet, skicka ut och ansvara för analysen av den undersökning som kommer användas som grund för utvecklingen av den nya kursen.

Syftet med undersökningen är att få in så många aspekter av finansiering och hållbarhet som möjligt innan kursen börjar planeras. Undersökningen kommer skickas ut till studerande, lärare, finansbranschen och organisationer som jobbar med hållbarhet och miljö. Undersökningen görs i Estland, Finland, Lettland och på Åland.

Undersökningen skickas ut hösten 2020, och kursen börjar planeras våren 2021. Även i analysen av svaren och planeringen av den nya kursen kommer såväl studerande som lärare att vara delaktiga och involverade, från alla partnerskolor.