Elektroteknik – Fysik 2.2

Kurskod E005502
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha en grundlig kännedom om begrepp, lagar och räknemetoder, samt experimentella metoder, inom mekanik för partiklar

Innehåll

– Partiklar:
fysikens metoder, fysikaliska storheter och enheter, storleksordning och uppskattning, rörelse längs en rät linje, rörelse i två eller tre dimensioner, Newtons rörelselagar, tillämpningar på Newtons lagar, arbete och kinetisk energi, potentialenergi och energikonservering

Närvaro

Obligatorisk närvaro.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga prov.

Kurslitteratur och studiematerial

Young, H.D., Freedman, R.A., Ford, A.L. (2014). Sears and Zemansky’s university physics: with Modern Physics Technology Update. (int. ed. of 13th ed.). Boston: Pearson Education.
eller
Knight, R.D. (2017). Physics for Scientists and Engineers: A Strategic Approach with Modern Physics. (global ed. 4th ed.). Boston: Pearson Education
eller
Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. (2011). Principles of Physics. (int. stud. vers. 9th ed.). Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.

Förkunskaper

Fysik 1

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, demonstrationer, övningar.
Inlämningsuppgifter, självstudier.
Laborationer.

Utskriven 03 december 2022 kl 20:20