Elektroteknik – Datateknik

Kurskod M006103
Studiepoäng 4
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– ha grundläggande kunskaper i användning av persondator motsvarande datakörkortet.
– ha grundläggande kunskaper om datorsystem, datakommunikation, operativsystem och databashantering, fördjupade kunskaper i användning av kalkylprogram samt orientering om programutveckling.

Contents

Datorns uppbyggnad, terminologi
Programanvändning och filhantering
Textbehandling
Kalkylprogram
Registerprogram
Ritprogram
Internet och websidor
Datakommunikation
Datorsystem
Operativsystem
Datateknikens användningsområden
Funktioner och diagram med kalkylprogram
Databaser
Presentation av programspråk

Attendance

Obligatorisk närvaro.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Material

Artikelsamling.

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter, självstudier.

Utskriven 29 oktober 2020 kl 21:46