Elektroteknik – Styrteknik 1

Kurskod E109602
Studiepoäng 4
Goals

Kursens lärande mål är, att ge de studerande sådana kunskaper i automationsteknik, att de efter fullföljd kurs förstår och bemästrar tillämpade system för styrning.
Dessutom ha förmåga att med erhållen information diagnostisera driftsstörningar samt återföra driften till normaltillstånd.

Efter att ha genomgått kursen skall de studerande
– känna till verkningsprinciperna för hydraulsystem, komponenter och säkerhetsbestämmelser
– känna till verkningsprinciperna för pneumatiska system, komponenter och säkerhetsbestämmelser
– kännedom om gränssnittet ”människa – maskin” i industriella processer
– kunna göra enklare program för styrsystem

Contents

Hydrauliska system
– Schemasymboler, schemaläsning/ritning
– Flöden i hydraulsystem
– Hydraulsystemkomponenter
– Pumpar och tanksystem
– Hydraulmotorer och cylindrar
– Ventiler
– Systemkretsar, övervaknings och säkerhetsfrågor

Pneumatiska system
– Luft och luftbehandling
– Kompressorer och tanksystem
– Pneumatiska motorer och ställdon
– Ventiler
– Systemkretsar, övervaknings- och säkerhetsfrågor

Styrsystem
– Olika typer av PLC-system
– Olika programmeringsspråk

Attendance

64 timmar undervisning varav ca:20 tim. teori och 44tim. laborationer. Obligatorisk närvaro
i laborationer.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftliga prov, laborationsrapporter, aktivitet och prestationer vid praktiska övningar.

Material

Kurslitteratur och material enligt lärarens anvisningar.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Laborationsutrustningar. Datorprogram.

Prerequisite

Genomgått följande kurser
Digitalteknik 1, Elektronik 1.

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekortet. U, G och VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, programmeringsövningar, laborationer

Utskriven 25 oktober 2020 kl 16:30