Elektroteknik – Digitalteknik 2

Kurskod E111202
Studiepoäng 1
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha en grundkunskap i programmerbar logik

Contents

-Programmerbara nät
-VHDL
-FPGA och CPLD

Attendance

Obligatorisk närvaro i laborationer

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Laborationsarbeten och rapporter

Material

Hemert, L-H. (2001). Digitala kretsar. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. 580 s.
Artikelsamlingar.

Prerequisite

ET: E104603 Teoretisk elteknik 1, E104703 Teoretisk elteknik 2 eller E104801 Teoretisk elteknik, E106502 Elektronik 1, E106602 Elektronik 2, E111103 Digitalteknik 1
IT: I124102 Elteknik och elektronik, I111103 Digitalteknik 1

Teaching methods

Laborationer med inbakade teoriavsnitt

Utskriven 22 oktober 2020 kl 20:44