Hoppa till innehåll

Studera Hospitality Management

210 studiepoäng (3,5 år)
Hotell- och restaurangadministratör / restonom

Utbildningsprogrammet för Hospitality Management är programmet för dig som vill jobba med människor, service och ledarskap i en fartfylld och dynamisk bransch. Vi förbereder dig för en chefsposition i hospitalityindustrin där du kan göra internationell karriär inom turism, hotell, restaurang, event och inom kryssningsindustrin.

Studierna ger dig en mångsidig ledarskapsutbildning och goda kunskaper i bland annat kundrelationer, personalledning, ekonomi, marknadsföring och entreprenörsskap. Hospitality Management är också en kreativ bransch där du får vara med och utveckla produkter, tjänster och upplevelser.

Efter examen kan du jobba med administration och värdskap vid hotell, restauranger och andra turistföretag runt om i världen. Till exempel som hotellchef, personaladministratör, Food & Beverage Manager eller eventplanerare.

Från hotell och gastronomi till ledarskap och marknadsföring

Utbildningen är bred och förbereder dig väl för arbetslivet tack vare flera praktikperioder. I de teoretiska studierna ingår bland annat grundkurser i hotell- och restaurangverksamhet och turism. Du läser också yrkesinriktade ämnen som ekonomi, gastronomi, ledarskap och marknadsföring.

Turism är en bransch som hela tiden växer och det finns ett behov av kompetent och utbildad personal på arbetsmarknaden. Hospitality Management-utbildningens omfattning gör det möjligt för dig att göra en internationell karriär eller starta ett eget företag.

Antagning till utbildningen

 • För att kunna bli antagen till utbildningsprogrammet i Hospitality Management behöver du uppfylla både högskolans allmänna antagningskrav, som är gemensamma för alla utbildningsprogram vid högskolan, och Hospitality Management-programmets antagningskrav.

  Antagningskrav till Hospitality Management-programmet:

  • Slutvitsord i svenska, engelska och matematik
  • Studerande med gymnasiebetyg från Sverige: Godkänt betyg i svenska A, engelska A och matematik B. Eller enligt nya gymnasiereformen (GY2011): svenska 2, engelska 5 och matematik 2a/2b/2c
 • Utbildningsprogrammet för Hospitality Management antar nya studerande varje år. Ansökan sker på våren, från mitten av mars till mitten av april, och utbildningen startar till hösten.

  Mer information om hur du ansöker till våra utbildningar och exakt datum för årets ansökningsperiod hittar du på sidan Ansökan.

 • 20 nybörjarplatser

Programöversikt

Programöversikt

  Hospitality Management, 37%

  Financial and Marketing Management, 19%

  Ledarskap, HRM och CSR*, 16%

  Praktik, 21%

  Examensarbete, 7%


*HRM = Human Resource Management, CSR = Corporate Social Responsibility

Programmets utformning & innehåll

 • Studiepoäng

  Utbildningen är 210 studiepoäng (sp)*.

  Studietakt

  Studierna i hotell och turism är på heltid (40 h per vecka) med teoretisk undervisning på dagtid. De praktiska delarna av utbildningen innebär ofta arbete på kvällar och helger.

  Antalet schemalagda timmar varierar mellan kurserna.

  Studielängd

  En termin är i snitt 30 sp. Eftersom utbildningen är på 210 sp och på helfart, innebär det tre och ett halvt (3,5) års studier.

  Närvaro

  Föreläsningarna har inte närvaroplikt, men vi rekommenderar att du deltar vid föreläsningarna. Det är ditt ansvar som studerande att se till att du får den kunskap som är målet med varje enskild kurs.

  Det är obligatorisk närvaro vid seminarier och praktiska moment.


  *) Studiepoäng, förkortat sp, motsvarar högskolepoäng som används i Sverige. En studiepoäng motsvarar ca 27 timmars arbete, där föreläsningar, övningar, eget arbete, litteraturläsning, tentamen etc. ingår.

 • Språk

  Undervisningen sker på svenska, men enstaka kurser kan ges på engelska. Studielitteraturen och annat undervisningsmaterial är på svenska och engelska.

  Undervisningsformer

  Undervisningen inom programmet för företagsekonomi kan vara i form av:

  • föreläsningar
  • eget arbete
  • webbaserade studier
  • studiebesök
  • grupparbeten
  • praktiska övningar
  • verksamhetsförlagd praktik
 • Som studerande vid Hospitality Management-programmet har du möjlighet att välja en personlig inriktning genom att specialisera dig i ett visst ämne. Inriktningsstudierna ingår i dina valfria studier inom yrkesområdet.

  Kurserna väljer du inom utbildningsprogrammet, vid ett annat utbildningsprogram inom Högskolan på Åland eller i Öppna högskolans kursutbud. Du kan också fördjupa dina studier vid en extern yrkeshögskola/högskola.

 • Kurser vid programmet >

  På sidan finns kursbeskrivningar för alla årskurser vid Hospitality Management-programmet. Listan över kurser för dig som börjar studera hösten 2024 finns ännu inte publicerade, men du kan se vilka kurser som föregående årgångar har läst.

  Förklaring till indelningen på sidan med kurser: 23 Hospitality Management = studerande som började hösten 2023 vid Hospitality Management-programmet etc. När kursbeskrivningarna för dig som börjar studera hösten 2024 publiceras kommer de finnas under fliken ”24 Hospitality Management”

 • I dina studier vid Hospitality Management-programmet ingår sammanlagt 30 veckor (45 sp) obligatorisk praktik i årskurs 1, 2 och 4. Hälften av din praktik ska du göra på ett hotell, en restaurang, en konferensanläggning eller annan typ av turismanläggning utanför Åland.

  Praktik under första året

  Under första studieåret praktiserar du på hotell och restauranger. Praktiken är delvis under kvällar och veckoslut under hela terminen samt under en längre period i slutet av varje termin.

  Praktik under andra året

  Efter ditt andra läsår har du en längre praktikperiod på fyra månader (25 sp) i något av de nordiska eller europeiska länderna. Många gör sin långa praktik även utanför Europa.

  Målet med praktiken är att du ska få använda dina nya kunskaper i verkliga arbetssituationer. Samtidigt får du en bred bild av turism-, hotell- och restaurangverksamhet vid hotell och restauranger av hög standard.

  Praktik under fjärde året

  Under det sista studieåret gör du ytterligare en fyraveckorspraktik, som kallas förmanspraktik. Under praktiken följer du en förman och får om möjligt själv prova på förmansuppgifter i ett lämpligt företag. Praktiken är förberedande för chefsjobb och är den del av programmets ledarskapsutbildning.

 • Högskolan på Åland uppmuntrar sina studerande till studier utomlands. Vi arbetar hela tiden aktivt med att utveckla skolans internationalisering och samarbeten med andra skolor och utbildningsprogram.

  Utbytesstudierna är utvecklande för dig som studerar och en uppskattad merit hos dina framtida arbetsgivare.

  Läs mer om möjligheterna till utbytesstudier vid Högskolan på Åland

 • I utbildningsplanen som ligger till grund för programmets uppbyggnad kan du bland annat läsa mer om utbildningens mål, syfte, struktur och innehåll:

  Utbildningsplan för utbildningsprogrammet i Hospitality Management 210 sp vid Högskolan på Åland (2017)

Dina möjligheter efter examen

 • Utbildningen leder till en finsk yrkeshögskoleexamen i Hospitality Management, 210 sp och titeln Restonom YH. På engelska heter examen  Bachelor of Hospitality Management, 210 ECTS.

  En finsk yrkeshögskoleexamen är detsamma som en lägre högskoleexamen i Sverige, även kallad kandidatexamen eller bachelorexamen.

 • Efter din examen vid utbildningsprogrammet för Hospitality Management är du kvalificerad för vidarestudier till en masterexamen vid andra högskolor och universitet, till exempel masterprogrammet i service management vid Lunds universitet.

  Nästa steg är sedan en doktorsexamen för dig som är intresserad av vetenskapligt arbete.

  Med din bachelorexamen i grunden väntar cirka två års vidarestudier för en masterexamen och sedan ytterligare tre till fyra år för att få en doktorsexamen.

 • Efter examen vid Hospitality Management väntar en nationell eller internationell karriär inom restaurang och gastronomi eller inom turism- och hotellbranschen. Det kan vara allt från restaurangadministration och hotelladministration till kryssningsindustrin eller som restonom med inriktning mot bland annat marknadsföring och kundbetjäning. Du kan också vara med och utveckla turism och tjänster.

  Du kan till exempel jobba som:

  • restaurangchef (restaurang manager)
  • Food & Beverage Manager
  • hotellchef (hotel manager)
  • hotelldirektör
  • Revenue Manager
  • restonom
  • intendent
  • restaurangadministratör
  • personaladministratör
  • egen företagare (turistföretagare)
  • konsult eller specialist
  • eventplanerare