Elektroteknik – Matematik 5

Kurskod E004501
Studiepoäng 5
Lärandemål

Målet för hela lärokursen i matematik (Matematik 1-6):

Lärokursens mål är att ge den studerande ”ingenjörsmatematisk allmänbildning” så att den studerande dels får förutsättningar att studera andra ämnen, i vilka matematik är ett fundamentalt hjälpmedel dels kan matematiskt behandla tekniska problem i sin framtida yrkesutövning.

Den studerande bör efter avslutade studier kunna tillämpa matematik i olika uppgifter inom sin egen bransch, kunna ta del av branschens litteratur och av text, som använder matematiskt framställningssätt, samt kunna kommunicera med andra personer verksamma i likartade uppgifter.
I övriga läroämnen behövs matematik för utförande av olika beräkningsuppgifter. En smidig användning av matematiska metoder i andra läroämnen förutsätter att den studerande förstått de matematiska grunderna.

Innehåll

Differentialekvationer:
– variabelseparering, linjära första och andra ordningens
differentialekvationer, integrerande faktorn, numerisk lösning av differentialekvationer, icke-linjära differentialekvationer, system av differentialekvationer
Implicit derivering
Integraltransformationer:
– Laplace transform och dess användning, Fouriertransform och Fourieranalys

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga prov, kontrollskrivningar samt presentationer av hemuppgifterna.

Kurslitteratur och studiematerial

Björk, L-E. (2000). Matematik 3000. Kurs C och D. Lärobok. Naturvetenskap och teknik. Stockholm: Natur och Kultur. 348 s.

Björk, L-E. (2001). Matematik 3000. Kurs E. Lärobok. Naturvetenskap och teknik och KOMVUX. Stockholm: Natur och Kultur. 238 s.

Grossman, S. (1992). Calculus of one variable. Philadelphia: Saunders College Publishing. 718 s.

Grossman, S. (1995). Multivariable calculus, linear algebra and differential equations, 3 ed. Philadelphia: Saunders College Publishing. 1009 s.

Råde, L. (2004). Mathematics handbook for science and engineering (omslagstitel: Beta), 5. ed. Lund: Studentlitteratur. 562 s.

James, G. (1993). Advanced modern engineering mathematics. Wokingham: Addison-Wesley Publishing Company. 901 s. Eller senare upplaga.

Förkunskaper

Godkänt vitsord i Matematik 3 M004303 och Matematik 4 M004403.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningsuppgifter, presentationer av hemuppgifterna.

Utskriven 09 december 2022 kl 04:30