Hoppa till innehåll
HÅ flaggor

Forskning

Högskolan på Åland bedriver tillämpad forsknings- och utvecklingsverksamhet som gynnar undervisningen, främjar arbetslivet och den regionala utvecklingen. Lärarna bedriver FoU-arbete inom sitt kompetens- och utbildningsområde.

Forskning vid högskolan

Projekt

Högskolans FoU-uppdrag är att i samarbete med näringslivet generera kunskap som utvecklar samhället och näringarna på Åland och skapar tillväxt.  Studerandes medverkan i forsknings- och utvecklingsarbetet ska hjälpa dem att bli kreativa problemlösare.

Projekt vid högskolan

Internationalisering

Internationaliseringen är en integrerad del i högskolans verksamhet. Erfarenheter från studier och arbetsliv utanför det egna hemlandet är en konkurrensfördel på arbetsmarknaden.

Internationalisering

Samverkan

Högskolan på Åland bidrar till samhällsutvecklingen på Åland genom samarbete mellan undervisning, forskning och arbetslivet.

Samverkan