Elektroteknik – Introduktion till teknisk mjukvara

Kurskod E006114
Studiepoäng 2 1/2
Goals

Studerande behärskar MATLAB och Simulink som verktyg för tekniska beräkningar och visualisering av numerisk data och kan utnyttja MATLAB och Simulink i andra kurser.

Contents

Introduktion till MATLAB och Simulink.

Attendance

2,5 studiepoäng fördelat på demonstrationer, lektioner och övningar, samt arbete utöver schemalagd verksamhet.
Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Godkända övningar och godkänd tentamen enligt separata direktiv.

Material

Material, manualer och exempel enligt ansvarig lärare.
För självstudier i MATLAB kan boken Pratap, Rudra: Getting started with MATLAB 7. – 244 s. År 2006
rekommenderas.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Programmeringsmiljö för MATLAB och Simulink.

Prerequisite

Programmering, Teoretisk elteknik, Reglerteknik 1

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort

Teaching methods

Föreläsningar varvade med interaktiva demonstrationer, exempel och övningar.

Utskriven 28 oktober 2020 kl 12:45