Hoppa till innehåll

Hållbar utveckling

Hållbarhetsarbete vid Högskolan på Åland

Högskolan på Åland stödjer det nationella programmet Ansvarsfulla, Hållbara, och CO2 neutrala högskolor. Programmet togs fram 2020 och grundar sig på FN:s Globala hållbarhetsmål. Programmet ger en gemensam referensram och stödjer alla Finlands yrkeshögskolors arbete för en mer hållbar och ansvarsfull framtid.

Att producera kompetens och expertis är vårt sätt att stödja en hållbar och ansvarsfull utveckling av samhället, arbetslivet och näringslivet.

Hållbarhetsarbetet på högskolan styrs av Förenta Nationernas (FN:s) program för hållbar utveckling, Agenda 2030 samt Hållbarhets- och utvecklingsagendan 2030 för Åland. Med hållbar utveckling avses ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet. För oss som högskola betyder ansvarsfullhet att vi i all vår verksamhet beaktar direkta och indirekta konsekvenser för det omgivande samhället.

Ett gemensamt mål för oss och samtliga högskolor i Finland är att öka vårt handavtryck i samhällsutvecklingen och minska vårt fotavtryck i verksamheten. Handavtrycket är det positiva intrycket och syns som den genomslagskraft som förändrar samhället och arbetslivet tack vare den kompetens som Högskolan på Ålands utbildning och forsknings- utvecklings- och innovationsverksamhet har. Vi minskar vår verksamhets fotavtryck genom att vi kontinuerligt utvecklar vår verksamhet så att vi är koldioxidneutrala år 2030. Tillsammans med våra samarbetspartners deltar vi och våra studerande aktivt i kampen mot klimatförändringen och för att åstadkomma ett hållbart arbetsliv och näringsliv.

Hållbarhetsgruppen på högskolan

Högskolan på Åland har en hållbarhetsgrupp som i samråd med ledningen planerar, koordinerar, kommunicerar och samlar information om högskolans hållbarhetsarbete.

Har du ytterligare frågor om högskolans hållbarhetsarbete kan du kontakta någon av oss i gruppen:

Bo Nygård
Björn-Erik Zetterman
Jennie Lindman
Constantin Brummer (studerande)