Elektroteknik – Fartygssystem enligt STCW 2010 tabell A-III/7, fartygselektriker

Kurskod E300101
Studiepoäng 12
Goals

Enligt utbildningsplanen för utbildningsprogrammet Elektroteknik, vid Högskolan på Åland uppnås etappmålet, Fartygselektriker A-III/7 då studerande avklarat
– minst 3 månader godkänd sjötjänstgöring (i enlighet med i styrdokumentet ”B.1.3.3-1 Fartygsförlagd utbildning ET”),
– godkänd sjösäkerhetsutbildning enligt STCW 2010 och
– genomfört den teoretiska delen av utbildningen enligt kraven i regel A-III/6 i STCW samt
– kompletterat med studier för fartygselektriker, A-III/7,
Denna kurs uppfyller etappmålet motsvarande kraven för teoretisk utbildning för behörighet som Fartygselektriker A-III/7.

Contents

Kurser eller del av kurser från Ålands Yrkesgymnasiums (Sjöfart) utbildningsprogram för fartygselektriker som kompletterar de ordinarie kurserna som ingår enligt utbildningsplanen för utbildningsprogrammet Elektroteknik vid Högskolan på Åland.

Kurser från yrkesgymnasiets ”Service och underhåll av eldrivna maskiner och anordningar”:
– Storköksutrustning
– Övrig elutrustning

Kurser från yrkesgymnasiets ”Service och underhåll av fartygsautomation”:
– Hissar
– Maskinspecifik mätning och övervakning
– Rodermaskiner och propelleraggregat
– Navigationsutrustning
– Intern kommunikation
– Brandlarm

Attendance

Obligatorisk närvaro

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftliga och praktiska prov samt presentationer av hemuppgifter.

Material

Av läraren utdelat kurs- och övningsmaterial.

Prerequisite

Genomfört de kurser som ingår de två första åren inom Elektroteknikprogrammet.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U och G.

Teaching methods

Föreläsningar och laborationer. Övningsuppgifter och inlämningsuppgifter.

Utskriven 28 oktober 2020 kl 13:02