Business Lab Åland

En unik chans för dig att utveckla ditt företag!

Tanken med Business Lab Åland är att att stimulera entreprenörer och hjälpa dig som egen företagare att komma ut på marknaden.

Business Lab Åland är en plats för driftiga entreprenörer som vill jobba hårt för sin företagsidé. Projektet är ett samarbete mellan Högskolan på Åland och Ålands Näringsliv, Ålands landskapsregering samt utvalda partnerföretag.

Business Lab Åland tar emot nya deltagare två gånger per år och du deltar i projektet i cirka åtta (8) månader.

Varför ska jag söka till Business Lab?

Om du har en företagsidé som du vill utveckla och vill ha stöd och råd i din process ska du söka till Business Lab Åland. Här får du under cirka åtta (8) månader rådgivning och coachning i hur du ska arbeta som företagare. Du väljer själv om du arbetar på heltid eller på deltid.

Projektet har partnerföretag som alla vill att du lyckas i ditt företagande. Företagen ställer upp med gratis möten inom sitt specialistområde till exempel bokföring, ekonomi, juridik eller kommunikation.

Dessutom får du coaching av Business Labs projektledare så du kan nå dina uppsatta mål och möjlighet att delta i intressant och relevanta föreläsningar. Du har också möjlighet att delta i en försäljningskurs i projektets uppstartsskede.

Du får tillgång till gemensamma arbetsutrymmen på Högskolan Södra i Mariehamn.

Vem kan ansöka?

Grundförutsättningarna är att du som ägare företaget är minst 18 år, någon övre åldersgräns finns inte.

I din ansökan behöver det finnas information om hur du uppfyller vissa kriterier, till exempel:

 • Företaget: att ägarna är minst 18 år
 • Kunder: att det redan finns aktiva kunder (som inte är släkt med ägaren)
 • Affärsidé: att företaget är skalbart och har en produkt som är nära att säljas på marknaden
 • Framtid: att det finns en tydlig tillväxtambition
 • Finansiering: att du kan finansierar du ditt leverne och eventuella investeringar under dina månader i Business Lab

Innehållet din ansökan

Din ansökan ska vara fritt formulerad, men det är bra om den åtminstone innehåller följande information:

 • Affärsidé (vad säljer du?)
 • Målgrupp (till vem?)
 • Hur sker försäljningen? (Vilka kanaler?)
 • Pristankar
 • Konkurrenter
 • Skalbarhet (idén i det lilla uppstarts stadiet samt möjligheterna framöver)
 • Din finansieringssituation
 • Vad krävs för att du ska lyckas?
 • Vilken hjälp anser du att är viktig för dig inom Business Lab?
 • Tidsplanering
 • Styrkor och svagheter med din idé

Skicka in ansökan

När du sammanställt alla uppgifterna till ansökan, skickar du din ansökan per e-post till info@businesslab.ax. Sista ansökningsdag för nästa omgång är 21 december 2021.

Vad händer sen?

När du har lämnat in din ansökan kontaktar Business Lab dig för genomgång av ansökan.

Vid genomgången får du presentera din affärsidé och dina målsättningar för en urvalsgrupp. Du har 10 minuter på dig att presentera din affärsidé, sedan har urvalsgruppen en frågestund på ytterligare 10 minuter. Som sökande måste du vara väl förberedd på att svara på frågor om dig själv, din affärsidé och hur du ska finansiera din tid i labbet.

Urvalsgruppen tar ett beslut och meddelar dig några dagar efter presentationen.

Om du inte kommer med i Business Lab vid första försöker är du välkommen att söka igen. Urvalen görs två gånger per år.

Personerna i urvalsgruppen är:

 • Fredrik Karlström (näringsminister)
 • Representant för Högskolan på Åland
 • Bernt Schalin (CEO Flexens)
 • Dan Westerholm (företagsrådgivare, Ålands Näringsliv)
 • Linnea Johansson (avdelningschef, näringsavdelningen vid Landskapsregeringen).

Mer information om Business Lab Åland

 • För att sätta fokus på nya företagare startade Högskolan på Åland upp Business Lab hösten 2014. Tanken var att erbjuda ett enkelt och resurseffektivt koncept som låter medverkande företag koncentrera sig på att sälja. Det centrala är personerna bakom företaget och deras förmåga att övertyga andra om att de kan och vill, inte affärsidén som sådan eller teknologisk inriktning.

  Business Lab drivs i ett nätverk med partnerföretag. Med deras stöd är det möjligt för i första hand unga människor att starta företag.

  Ansökningsprocessen sker två gånger per år och urvalet görs i konkurrens mellan de sökande. Affärsidéerna ska vara skalbara och produkterna nära att lanseras på marknaden. Företagen ska ha en tydlig tillväxtambition. Kriterierna prövas av urvalsgruppen för Business Lab, vilken sedan väljer ut företagen.

  Kombinationen av driftiga entreprenörer och den expertis som finns i nätverket gör Business Lab till en motor för nyföretagande i det åländska näringslivet. Samtidigt ser projektet till att sätta Högskolan på Åland på kartan som en viktig källa för entreprenörskap.

 • Business Lab syftar till att etablera en positiv syn på entreprenörskap bland studerande vid Högskolan på Åland samt aktivt ge intresserade företagare verktyg att starta sina företag.

 • Starta 2-4 antal nya företag per ansökningsomgång i Business Lab.

 • Högskolan på Åland är huvudman för Business Lab och verksamheten bedrivs i samarbete med Ålands näringsliv r.f., Ålands landskapsregeringen och partnerföretag.

 • Business Lab finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond ERUF och genomförs med Högskolan på Åland som huvudman.

  Rektor är ansvarig för projektet

  Urvalsgruppen för Business Lab Åland gör urvalet av sökande till Business Lab.

 • Företag som accepteras till labbet blir erbjudna:

  • arbetsplats med internetuppkoppling
  • tillgång till ett förstklassigt partnerprogram som består av ledande aktörer inom till exempel juridik, redovisning, försäljning eller strategi
  • coaching från erfaren personal

  Dessutom får företagen tillgång till varandra. Det är givande och utvecklande att arbeta tillsammans i en miljö som främjar entreprenörskap och idéer, kunskap och nya perspektiv.