Hoppa till innehåll

Business Lab Åland

En unik chans för dig att utveckla ditt företag!

Tanken med Business Lab Åland är att att stimulera entreprenörer och hjälpa dig som egen företagare att komma ut på marknaden.

Vad är Business Lab Åland?

Business Lab Åland är koncept som hjälper företag att stärka sina affärsidéer och utveckla sin försäljning. Det är personerna bakom företaget och deras driv är det centrala, inte affärsidén.

Business Lab drivs av Högskolan på Åland och finansieras av Ålands landskapsregering och Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).

Som deltagare i Business Lab får du tillgång till ett nätverk av partnerföretag inom juridik, marknadsföring, finansiering och redovisning. Det finns också ett tätt samarbete med Ålands Näringsliv och hållbarhetsnätverket Bärkraft.

Individuell coachning av affärsutvecklare/projektledare är en viktig del i konceptet. Det ingår också en kontorsplats dit du kan komma och jobba ihop med övriga i Business Lab.

Varför ska jag söka till Business Lab?

Om du har en företagsidé som du vill utveckla och satsa på, och vill få stöd i form av coachning, nätverk och expertrådgivning i din process ska du söka till Business Lab Åland.

För att få ut det mesta av ditt deltagande i Business Lab behöver du ha tid att delta i båda gemensamma aktiviteter och ha tid för individuellt arbete. Minst en arbetsdag per vecka kommer du att delta i aktiviteter och jobbar ihop med andra entreprenörer. Därutöver ytterligare några timmar per vecka behöver du för individuellt arbete med att utveckla din verksamhet.

Business Lab är också till för studerande

Förutom att Business Lab Åland hjälper entreprenörer få fart på sina idéer och affärer så syftar modellen också till att etablera en positiv syn på entreprenörskap bland studerande vid Högskolan på Åland.

Studerande som planerar att starta eget eller som driver eget företag vid sidan av sina studier, vid Högskolan på Åland eller andra högskolor, har möjlighet att ta del av vissa aktiviteter som erbjuds inom Business Lab. Aktiviteter som ger möjlighet till synergier mellan Business Lab och högskolor.

Vi tittar för närvarande på formerna för hur etablerade entreprenörer och studerande kan samverka inom ramen för Business Lab Åland.

På vilka kriterier görs antagningen?

Uttagningen görs av en urvalsgrupp. Kriterierna ses över inför ny antagningsperiod. Därefter görs uttagningen av en urvalsgrupp.

När startar nästa omgång av Business Lab?

Här kan du läsa mer om den nya omgången som startar i januari 2024.

Mer info kommer under hösten.