Hoppa till innehåll

STEM COIL for Greener Sustainable Ecosystems: Igniting Global Classrooms

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) är drivkraften för att göra Europa klimatneutralt för en grönare framtid och skydda vår naturliga livsmiljö. Grönare hållbara ekosystem som siktar till människors välbefinnande kommer att vara bra för oss människor, vår planet och ekonomi.

På grund av detta vill STEM rikta uppmärksamhet på alla utbildningsnivåer. Covid-19-pandemin förändrade plötsligt STEM-undervisningen från ”normal” (traditionell) till den ”nya normala” (endast online). Detta förde lärare till en saknad utan motstycke av STEM on-line utbildningsmaterial såväl som STEM-lärares fullständiga on-line undervisningsfärdigheter.

Eftersom STEM-kunskaper är viktiga för alla, har det globala STEM-gemenskapen inom högre utbildning utvecklat STEM COIL (Collaborative On-line International Learning) och därigenom implementeras i globala klassrum. Detta projekt ämnar innovation på två nivåer:

1) att införliva STEM COIL i Nordplus-länderna, och därigenom ansluta
Nordplus klassrum till de globala klassrummen,
2) att länka samman STEM COIL i olika utbildnings sektorer (skola, yrkesutbildning, högre och vuxen) i Nordplus-länderna.

Detta kommer att bli ett projekt som kommer att förändra utbildnings metoderna mot XXI-talet. Projektets syfte är att utveckla Handboken om STEM COIL för lärare och lärarutbildare i olika utbildnings sektorer och stödja dem med on-line undervisningsmaterial i deras arbete med elever inklusive missgynnade för att förbättra sina färdigheter i gröna hållbara ekosystem och ökad pedagogisk och social integration.

Partners

  • Centre for Education and Innovation Research, Riga, Latvia (Lead)
  • Center For Adult Learning, FI-Learnmera Oy, Finland
  • Creative Association, Sweden
  • Dugni vocational needs college, Färöarna

Projektperiod

Augusti 2021- juli 2024

Finansiär

Nordplus Horizontal

Kontaktperson

Om du har frågor om projektet kan du kontakta Stefan Emet.