Hoppa till innehåll

Light in the Dark

Vad är Light in the Dark projektet?

Projektperiod: 9 augusti 2023 – 31 januari 2027

Light in the Dark – Increasing resilience in rural and coastal tourism in the northern Baltic Sea Region by developing off-season experiences är ett stort, transnationellt projekt, mellan högskolor, små och medelstora företag samt utvecklingsorganisationer från Finland, Sverige, Estland, Lettland och Litauen, finansiär är Interreg Baltic Sea Region. I projektet skapas nya tjänster riktade till moderna miljömedvetna och naturintresserade turister i syfte att förlänga turistsäsongen och locka besökare till norra Östersjöområdet även utanför sommarsäsongen. Specialkunnande i projektet är affärsutveckling och tjänsteutveckling.

Samarbetspartners

  • Högskolan på Åland,
  • Cursor Oy
  • Klaipeda University
  • Kurzeme Planning region
  • Visit Åland, Visit Stockholm/Stockholm Archipelago
  • Hiiumaa Development Center
  • Estonian University of Life Sciences
  • Estonian Rural Tourism

Projektledare

För mer information kontakta projektledare Monika Birkle via e-mail monika.birkle@ha.ax eller telefon +358 (0)18 537 753.

Här kan du läsa mer om projektet.