Elektroteknik – Datorteknik och -kommunikation

Kurskod E903301
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter kursen skall studerande förstå och kunna:
– förklara vilka operativsystem (OS) som finns idag inom branschen
– förklara hur OS kan hantera flera processer samtidigt
– beskriva de viktigaste processerna i ett OS
– förklara RAM, ROM, datalagring/filsystem
– förstå nätverk (TCP/IP IPv4 och IPv6)
– förstå och kunna hantera komponenter i nätverket (Switchar, Routrar, Brandväggar, Installationskablar, Patchkablar (Fiber- och kopparkablar)
– säker datorkommunikation
– telekommunikation (LTE, 5G, satellit)

Innehåll

– Operativ system (Windows, Linux, Windows Server, Linux Server, Virtuella mijöer (Hyper-V, VMware)
– Datorhårdvara
– Datormjukvara

Närvaro

Enligt lärarens direktiv

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga och praktiska prov samt presentationer av hemuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Kihl Palm, Maria & Andersson, Jens A. (2020). Datakommunikation och nätverk. Lund: Studentlitteratur AB. 346 s. ISBN: 9789144135021

Förkunskaper

Egen dator och/eller Chromebook hemma

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, demonstrationer och laborationer.

Utskriven 27 november 2022 kl 01:13