Hoppa till innehåll
kvinnor som studerar

Checklista för antagna

Det du behöver ha koll på efter att du fått ditt antagningsbesked

För att du inte ska glömma det viktigaste har vi skapat en checklista för dig som är ny studerande vid Högskolan på Åland hösten 2024.

 • Kom ihåg att du behöver svara på antagningsbeskedet för att behålla din studieplats. Instruktioner för hur du bekräftar platsen hittar du i ditt antagningsbesked.

 • Tillsammans med ditt antagningsbesked får du ett välkomst/informationsbrev från högskolan. Läs noga igenom brevet och se till att du har med dig allt som står på listan. Det kan vara allt från serveringskläder och oömma kläder för praktiska kurser till olika intyg och betyg för behörigheter.

 • Var ute i god tid och sök boende så fort som möjligt. Ställ dig i bostadskö, kontakta studentboenden, annonsera i lokaltidningarna och läs bostadsannonser.

 • Kom ihåg att söka studiestöd och bostadsbidrag i god tid.

  Ekonomiskt stöd för studerande från Åland

  Åländska studerande vid Högskolan på Åland erhåller studiestöd enligt de allmänna villkoren för högskolestudier.

  Mer information om studiestöd får du av Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS).

  Besökstid kl. 10­–15
  Besöksadress: Nygatan 5, Mariehamn
  Tfn +358 (0)18 25 000
  www.ams.ax

  Ekonomiskt stöd för studerande från övriga Finland

  Studerande från riket söker studiestöd genom Folkpensionsanstalten (FPA). Observera att du som studerande från fastlandet även fortsättningsvis har rätt till bostadstillägg när du studerar på Åland.

  Kom ihåg att lämna in flyttanmälan på Åland till magistraten som finns i Statens ämbetshus på Torggatan 16. I övrigt är flytten till Åland smidig eftersom du redan får del av social trygghet och förmåner via FPA.

  Tfn 020 635 8000 (FPA-Åland)
  Tfn 020 692 229 (FPA-Finland)

  www.fpa.fi

  Ekonomiskt stöd för studerande från Sverige

  Studerande från Sverige söker studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

  Din flyttanmälan på Åland lämnar du in till magistraten vid Statens ämbetshus på Torggatan 16. Som studerande är du dessutom tillfälligt boende på Åland och i Finland. Därför behöver du skaffa ett Europeiskt sjukvårdskort via Försäkringskassan för att du ska få rätt till samma sjukvård som finländska medborgare.

  www.csn.se

 • Höstterminens schema publiceras i början av juli. Där får du veta när dina studier börjar och så får du mer information om terminens första kurser.

  När du söker i schema, kan du välja fältet Klass och skriv in förkortningen för ditt program**, välj åk 1 (t ex FE-1, IT-1) och klicka på Visa schema.

  Du hittar även information om vad som händer första veckan på programmens egna informationssidor (informationen för hösten 2024 uppdateras i maj):


  ** Förkortning av programnamnen:
  elektroteknik = ET
  företagsekonomi = FE
  företagsekonomi distans = eBBA
  Hospitality Management = HM
  informationsteknik = IT
  maskinteknik = MT
  sjukskötare = VA
  sjökapten = SK

 • Information om kurslitteraturen finns i kursbeskrivningarna:

  Kurslitteraturen finns också till utlåning på högskolebiblioteket i ett begränsat antal.

 • Om du vill anhålla om att få en kurs validerad (tillgodoräknad) behöver du ha med dig alla papper och intyg som du hänvisar till, inklusive din CV. Samla ihop alla papper och ta med dem till skolan.

  Mer information om validering får du i början av första veckan.

 • Inom vissa program ingår praktiska kurser som kräver specialkläder. Du får information om arbetskläder och skyddskläder i välkomstbrevet som du får tillsammans med ditt antagningsbesked.

 • Studerande vid Högskolan på Åland har rätt att göra ett studieuppehåll under högst två år (fyra terminer).

  Under första läsåret beviljas studieuppehåll endast på grund av särskilda orsaker som moderskapsledighet, militärtjänstgöring, långvarig sjukdom eller annan motsvarande orsak.

  Om du vill ansöka om studieuppehåll behöver du fylla i blanketten Ansökan om studieuppehåll och skicka den till studiehandledaren för ditt utbildningsprogram. Kontaktuppgifter till programmens studiehandledare.