Hoppa till innehåll

Business Lab Åland

Dynamiskt utvecklande av entreprenörskap ger starka och välmående företag!

Omslagsbild: Skiss © Eva-Jo Hancock/Rabalder Story Design

För vem passar Business LAB?

Business Lab är för dig som vill utveckla entreprenörskapet och skapa långsiktigt bra business. Vi är till för företag som redan är etablerade på åländska marknaden, vill etablera sig på Åland eller vill börja exportera till eller från Åland.

Business Lab passar såväl nystartade bolag som redan väl etablerade företag men gemensamt är att du som deltagare har ett eget driv, en vilja att utveckla ditt entreprenörskap och lever av eller har en tydlig ambition att leva av det som företaget ger.

Är alla företagare entreprenörer?

Att överleva på marknaden har alltid krävt en förmåga att kunna anpassa sig till omvärlden. Det som inte utvecklas kommer förr eller senare att försvinna.

Att driva företag är inte detsamma som att vara en entreprenör. I ett entreprenöriellt tänk ingår att ständigt söka och utforska var affärsmöjligheter finns men också att bana väg och skapa nya möjligheter och så småningom göra om dessa till affärer. Det ingår också att se när man skall lämna en idé som gått ur tiden och att ständigt se och förflytta sig framåt.

Att vara entreprenör är inte bekvämt och förutsägbart för det krävs ständig utveckling och det krävs att kasta sig ut i det okända. Det är däremot spännande och lärorikt och det hjälper både individen och samhället att utvecklas. Om du väl har utvecklat din förmåga att tänka entreprenöriellt så kommer du alltid att göra det och ha nytta av det i all framtid!

Vad krävs för att vara entreprenöriell?

Entreprenören måste kunna identifiera bra idéer, men det stannar inte där om man vill bli en framgångsrik företagare.
En entreprenör behöver också ha ett mod och en vilja att testa, omvärdera och testa igen trots motstånd från andra. Idéerna provas och nöts, förändras och provas igen. De behöver paketeras och marknadsföras, anpassas till olika målgrupper och marknader och ändras och förfinas över tid. Motstånd behöver övervinnas och konkurrenter hanteras. Samarbetspartners behöver hittas och nätverk behöver byggas, personal kanske behöver anställas och inspireras och hanteras. Förr eller senare kanske även den tidigare goda idén har blivit föråldrad och behöver avskrivas som god idé och något nytt måste ta dess plats för att företaget skall överleva och fortsätta utvecklas.

Skräddarsytt upplägg

Behoven för olika företag och företagare ser olika ut. Till exempel har de flesta som drivit företag ett antal år ett eller flera områden som de är riktigt starka inom, annars skulle företaget aldrig uppstått eller överlevt.

Business Lab är uppbyggt av moduler med olika fokusområden och du som deltagare kommer att skapa ditt individuella upplägg som passar för just dina och ditt företags behov. En deltagare kanske deltar i tre moduler medan någon annan deltar i sju, allt beroende på var utvecklingsbehovet finns. Modulerna har ingen inbördes ordning vilket innebär att det går att ansluta sig till Business Lab när som helst under året.

Skapa nätverk och samarbeten

En lika viktig del som att känna till dina entreprenöriella förmågor är att skapa informella och formella samarbeten med andra som kan komplettera verksamheten.
Utan ett väl fungerande nätverk är det svårt att lyckas som företagare. Business Lab erbjuder dig en möjlighet att skapa och utveckla ditt nätverk och dina samarbeten för att du och ditt företag ska bli mer framgångsrikt.

Ansökan

Ansökan till Business Lab är löpande och antagning kommer att ske cirka 4 gånger per år.

Du söker genom att fylla i ansökningsformuläret via denna länk.

Välkommen med din ansökan!

För mer information, skicka ett mail till businesslab@ha.ax eller kontakta projektledare Lena Fridlund på +358 (0)18 537 717.

Modulerna i Business Lab

Moduler innehåller mer eller mindre inslag av föreläsningar, inspiration, workshops, goda exempel, coaching och mentorskap. Du får svar på frågorna: Varför skall man göra detta? Vad kan man göra? Hur kan man göra? Sist men inte minst så får du börja göra. Nedan finns de planerade modulerna översiktligt beskrivna.

 • För dig som vill starta en verksamhet på Åland.
  Du får veta mer om företagsformer och hur man går till väga för att starta eller köpa ett bolag, både generellt och speciellt för Åland. Frågor som deläga eller vara ensam ägare av bolag, finansiering och aktörer som kan vara till nytta. Möjlighet att delta i Ålands Näringslivs Företagarskola som är en del av Företagsvågen.

 • För dig som vill fokusera på att skapa värde i ditt bolag. Ett bolag som vid varje tillfälle har bäddat för att vara säljbart, är bättre förberett för olika typer av situationer.
  Frågor kring ägare, nyckelpersoner, varumärke, lönsamhet, affärsområden, metoder för värdering och olika typer av överlåtelseskatt berörs.
  Passar även för dig som är intresserad av att köpa ett befintligt bolag. Då kan du använda kunskapen för att utvärdera bolagets värde innan köp.

 • Som företagare är ditt kontaktnät avgörande för dina affärer. Du får inventera och strategiskt arbeta med ditt nuvarande och framtida nätverk. Hitta synergier med andra bolag och aktivt arbeta med ditt nätverk. Du får även tillgång till Business Labs eget nätverk.

 • Utan kunder ingen business. Vilka kunder är det du helst vill ha och hur skall du nå just dessa? Vilka marknads- och säljstrategier passar ditt bolags målgrupp? Skapa synlighet och arbeta med företagets varumärke.

 • Ensam är inte stark.
  För att lyckas bra som företagare behöver man samarbeta och samverka med andra. Vilka tjänster är det bättre att köpa och när? Vilka tjänster passar det ditt företag att ha inhouse? Kan min affär bli starkare tillsammans med något annat bolag? Här får du utforska vad du behöver för att bli framgångsrik och var du kan bidra till andra.

 • I ett skede när man drivit sitt bolag ett tag, brukar det vara dags att lyfta blicken och börja fundera på vad nästa steg är. Växa? Ökad lönsamhet?
  Varje bolag är unikt och beroende på ägarnas och medarbetarnas styrkor är man olika bra på olika saker. Var finns potentialen att bli bättre och hur skall företaget nå dit?
  Har företaget nytta av att utveckla sina interna strukturer så som styrelsearbete och Advisory Board, mentorskap och coaching.
  Fokus på det som är lönsamt.
  Möjlighet till företagsutveckling via Ålands Näringslivs projekt Växla upp.

 • För att hålla kursen i företagsresan är det viktigt att tidigt ställa sig några grundläggande frågor och sedan återkomma till dem regelbundet. Vad är min/företagets mission, vision, mål och affärsidé? Vad har jag som ägare för drivkrafter? Vad är ägarviljan och behövs ägardirektiv?
  Strategier för att hålla dessa frågor närvarande.

 • Ett företag behöver ständigt utvärdera hur kundernas beteende förändras. Var finns framtidens behov? Kommer min produkt att efterfrågas framöver och finns det något sätt den kan ta ännu större marknad?
  Finns det behov av nya produkter? Identifiera hål i marknaden och nya beteendemönster. Vilka nya produkter och tjänster kan jag leverera?
  Kan jag exportera min befintliga produkt? Hur kan man tänka kring logistik och distribution? Hur skall jag hitta partners i utlandet?

 • Hur kan vi bygga in idégenerering och innovation i vardagen?
  Metoder för innovation.
  Testa av idéer och problemlösning i Innovation Lab.

ERUF-projekt 2024-2026

Projektet Business Lab drivs av Högskolan på Åland och är finansierat av Europeiska unionen och Landskapsregeringen. Projektet löper under 2024-2026.