Elektroteknik – Matematik 6

Kurskod E004602
Studiepoäng 3
Goals

Målet för hela lärokursen i matematik (Matematik 1-6):

Lärokursens mål är att ge den studerande ”ingenjörsmatematisk allmänbildning” så att den studerande dels får förutsättningar att studera andra ämnen, i vilka matematik är ett fundamentalt hjälpmedel dels kan matematiskt behandla tekniska problem i sin framtida yrkesutövning.

Den studerande bör efter avslutade studier kunna tillämpa matematik i olika uppgifter inom sin egen bransch, kunna ta del av branschens litteratur och av text, som använder matematiskt framställningssätt, samt kunna kommunicera med andra personer verksamma i likartade uppgifter.
I övriga läroämnen behövs matematik för utförande av olika beräkningsuppgifter. En smidig användning av matematiska metoder i andra läroämnen förutsätter att den studerande förstått de matematiska grunderna.

Contents

Funktioner av flera variabler:
– nivåkurvor, partiella derivator, totaldifferential, felkalkyl, dubbelintegraler
Gradient, riktningsderivata, divergens, rotor, kurvintegral
Sannolikhetskalkyl och statistik:
– frekvensfördelning, centraltendens och spridningsmått, korrelation och regression, binomialfördelning, normalfördelning, stickprovsfördelningar, hypotesprövning, tillämpning på kvalitetskontroll, processövervakning.

Attendance

Obligatorisk närvaro

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftliga prov, kontrollskrivningar samt presentationer av hemuppgifterna.

Material

Björk, L-E. mfl. (1999). Matematik 3000. Kurs A och B. Stockholm: Natur och Kultur Bibliotekskatalogen och Björk, L-E. mfl. (1999). Matematik 3000. Kurs C och D. Stockholm: Natur och Kultur
eller
Alfredsson, L. mfl. (2008). Matematik 4000, kurs A&B. Stockholm: Natur och Kultur Bibliotekskatalogen och Alfredsson, L. mfl. (2008). Matematik 4000. Kurs C och D. Stockholm: Natur och Kultur
Björk, L-E. & Brolin, H. (2002). Matematik 3000. Breddningshäfte. Sannolikhetskalkyl . Stockholm: Natur och Kultur Bibliotekskatalogen
Croft, A., Davidson, R. & Hargreaves, M. (2001). Engineering mathematics. 3. ed. Harlow: Prentice Hall. Bibliotekskatalogen
Råde, L. &Westergren, B. (2004). Mathematics handbook for science and engineering. 5. ed. Lund: Studentlitteratur Bibliotekskatalogen

Av läraren utdelat kompletteringsmaterial.
Föreläsningsanteckningar.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, övningsuppgifter, presentationer av hemuppgifterna.

Utskriven 22 oktober 2020 kl 21:02