Hoppa till innehåll

”Högskolan utbildar framtidens anställda i affärslivet”

Berndt Schalin

Berndt Schalin, CEO på Flexens Ab, är medlem i branschrådet för teknik (land). Här svarar han på några frågor kring samarbetet mellan Högskolan på Åland och näringslivet.

Vad är din roll i branschrådet?

Smart Energy Åland-projektet startade redan 2014 och jag kom in i projektet 2017. Året efter bolagiserades projektet och en affärsverksamhet byggdes kring förnybar energi. Vi har tydliga kopplingspunkter till utbildningsprogrammen inom maskinteknik och elektroteknik. Flexens fokuserar nu på energiförbrukningen i trafiksektorn och genom det har vi också en starkt koppling till sjöfarten och därigenom sjökaptensprogrammet.

Jag ser också en stor nytta av högskolans branschråd när det kommer till att nätverka företagare emellan.

Varför tycker du att det är viktigt med ett samarbete mellan högskolan och näringslivet?

Högskolan utbildar framtidens anställda i affärslivet och branschrådet är en viktig gränsyta där man kan bidra till att styra utbildningarna mot framtidens behov i arbetslivet.

Vi för diskussioner med Högskolan på Åland kring flera olika samarbetsprojekt, bland annat ett projekt som innebär att högskolan har sitt eget vindkraftverk, ett projekt kring en elektrolysanläggning och även en möjlig användning av vätgas (eller andra bränslen kopplade till energibranschen) på skolfartyget M/S Michael Sars.

Har ditt företag haft något konkret samarbete med högskolan?

Vi har haft några studerande på praktik från Högskolan på Åland och även från studerande vid andra högskolor i närregionen. Men vi ser fram emot att hitta ännu fler samarbeten och gemensamma projekt.

Fler artiklar

Välkommen på diskussion om sjöfartens utveckling

Högskolan på Åland öppnar fönstret mot Europa och bjuder på intressant information om EU:s planer för sjöfartens utveckling i Östersjön. Evenemanget visar på att Åland finns i centrum för sjönäringen men att vi också har att lära av andra. Välkommen 24 november 2022 kl 12.30!

Läs mer

Nu kan du söka till “Åland Gear Up” igen!

Såväl företagare, verksamheter, föreningar och privatpersoner är välkomna att delta i Gear Up. Första omgången avslutades i våras och nu kan man ansöka till en ny omgång, som startar 11 oktober 2022.

Läs mer

Tävlingsuppgift på kursen Business English

Inom kursen "Business English" ordnades i april 2021 en tävling där uppgiften var att skriva en journalistisk text om ett virtuellt företagsbesök. Följande artikel valdes ut som ett bra exempel på hur man skriver en sammanfattning på en videointervju:

Läs mer