Hoppa till innehåll

Hög svarsfrekvens i undersökning av äldre personers hälsa och livsvillkor på Åland

person som skriver

61,6 % av de äldre personer på Åland som fick en enkät gällande äldres hälsa och livsvillkor under våren svarade på den. Därmed har Åland den högst uppmätta svarsfrekvensen jämfört med övriga medverkande områden.
– Jag är tacksam, glad och stolt över att äldre personer på Åland känner att de vill bidra till forskningssamhället, säger Erika Boman, forskningsansvarig för GERDA vid Högskolan på Åland.

Högskolan på Åland är ny medlem i GERDA. GERDA är ett tvärvetenskapligt forskningssamarbete mellan Umeå Universitet, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Seinäjoki Yrkeshögskola och nu även Högskolan på Åland. Målet är att främja gott åldrande genom kunskapsutbyte, samverkan, forskning och spridning av resultat.

Inom GERDA samlas data in gällande äldres hälsa och livsvillkor. Inom ramarna för samarbetet skickades under våren 2022 en enkät ut till hemmaboende äldre personer på Åland födda år 1930, 1935, 1940, 1945, 1950 och 1955. Totalt erhöll 1349 personer enkäten och 831 personer (61,6%) svarade. Jämför med andra regioner i GERDA-samarbetet, dvs i Västerbotten i Sverige samt Österbotten och Södra Österbotten i Finland, där äldre personer i motsvarande åldersgrupper fått fylla i enkäten, har Åland den högst uppmätta svarsfrekvensen.

Erika Boman, forskningsansvarig för GERDA vid Högskolan på Åland säger:
– Jag är tacksam, glad och stolt över att äldre personer på Åland känner att de vill bidra till forskningssamhället.
Erika fortsätter:
– Den höga svarsfrekvensen kan kanske förklaras av en ansvarskänsla, men också av att Åland står utanför andra populationsundersökningar som genomförs i Finland. Det kan vara ett uttryck för att det finns ett behov av att få uttrycka hur man upplever sin situation, ett ”symtom” på att man upplever att det inte finns tillräckligt med andra kanaler för att göra sin röst hörd.

Enkäten som skickades ut är omfattande och behandlar frågor om allt från livsstil och hälsa, sysselsättning och aktiviteter till ekonomi och samhällsservice. Analys av svaren kommer att påbörjas under hösten 2022. Under hösten kommer även en rapport att skrivas över materialet insamlat på Åland.

GERDAs hemsida: https://www.gerdacenter.com/

Fler artiklar

Välkommen på FUI-dagen 2024

Tisdagen den 4 juni klockan 9.00-15.15 arrangeras FUI-dagen (forskning, utveckling och innovation) på Högskolan på Åland.

Forskare och projektansvariga kommer att presentera det arbete som har gjorts under det senaste året. Välkommen att lyssna på korta föreläsningar om det forsknings- och projektarbete som pågår på Åland!

Läs mer

Välkommen på FUI-dagen 2023

Tisdagen den 13 juni kl 13.00-16.00 arrangeras FUI-dagen (forskning, utveckling och innovation) på Högskolan på Åland. Forskare och projektansvariga kommer att presentera det arbete som har gjorts under det senaste året. Välkommen att lyssna på korta föreläsningar om det forsknings- och projektarbete som pågår på Åland!

Läs mer