Hoppa till innehåll

Magdalena Häger

Timlärare, med.mag.

Magdalena Häger
Telefon
+358 (0)18 537 722
E-post
magdalena.hager@ha.ax
Adress
Högskolan Norra, Neptunigatan 17, våning 2

Forskning

Magdalena Häger är doktorand vid Åbo Akademi, Vasa

Vårdpersonalens beredskap att möta äldre med psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa bland äldre är mycket vanligt förekommande, ca 20 procent av personer över 65 år är direkt drabbade av psykiska funktionsnedsättningar, demenssjukdom exkluderat.  Många äldre har ett stort vårdbehov och vårdpersonalen behöver inte bara ha kunskap om funktionella nedsättningar och sjukdomar utan även ha kunskaper i åldrandets psykologiska utmaningar och psykisk ohälsa. Det bedöms vara av särskild vikt då tidigare forskning visar att det bland vårdpersonal är vanligt förekommande med stigmatiserade uppfattningar och känslor, såsom osäkerhet, frustration och rädsla gentemot personer med psykisk ohälsa. Den höga frekvensen av psykisk ohälsa bland äldre liksom att de hänvisas till primärvården och geriatriken, där personalen inte har specialistkompetens, kan leda till att patienterna inte får den hjälp de behöver. Det är viktigt att kartlägga de problem vårdpersonalen ställs inför i mötet med äldre liksom att undersöka vad som påverkar personalens beredskap att möta äldre med psykisk ohälsa.

Forskningens syfte är att beskriva den Åländska vårdpersonals beredskap, relaterat till kunskap och attityd, att möta äldre med psykisk ohälsa samt utvärdera utbildningsprogrammet ”Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med inriktning på äldre” (MHFA-E) som Ålands Landskapsregering erbjuder vårdpersonal.

Datainsamling har slutförts 2019 kommer att resultera i 3 vetenskapliga artiklar.

Forskningen sker i samarbete med Åbo Akademi, Vasa och Högskolan på Åland. Handledare är Anna K Forsman docent, doktor i folkhälsovetenskaper, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Hälsovetenskaper Åbo Akademi och Erika Boman med.dr i omvårdnad vid Högskolan på Åland.

Forskningspublikationer

Häger, M., Boman, E., Forsman, A K. (2023). Meeting the Needs of Older Adults with Mental Ill-Health in Non-Psychiatric Care Settings: Self-Rated Confidence in Helping and its Co-Variates within a Multiprofessional Study Sample. Gerontology and Geriatric Medicine.
doi:10.1177/23337214231179819