Personal

Florian Haug

Överlärare, Programansvarig, Dr. rer. nat.

Harriet Bodö

Projektledare, Sustainability in Finance

Jennie Lindman

Förvaltningskoordinator, kvalitetskoordinator, dataskyddsombud

Katja Rikberg

Ledande kommunikatör och marknadsförare

Key Ginman

Lektor, Simulatorföreståndare