Göran Henriksson

Överlärare | Senior Lecturer, MSc

Telefon
+358 (0)18 537735
E-post
goran.henriksson@ha.ax
Adress
Högskolan Norra, Neptunigatan 17, våning 2

Undervisning

Kemi
Teknisk kemi
Ång- och gasturbiner 1
Ång- och gasturbiner 2
Teknisk termodynamik
Pumpar och rörledningar
Ångteknik
Fartygsdieselmotorer 1
Fartygsdieselmotorer 2
Kraftanläggningar