Studera på högskolan

Bra att veta inför dina studier

  • Höstterminen 2018: 20.8.2018 (v. 34) – 11.1.2019 (v. 2) (20 veckor)
  • Undervisningsfritt: 24 – 28.12.2018 (v. 52)
  • Vårterminen 2019: 14.1.2019 (v. 3) – 31.5.2019 (v. 22) (20 veckor)
  • Inskription för nya studerande: torsdag 6.9.2018 kl 11.30
  • Kickoff för nya studerande: torsdag 6.9.2018
  • Examensfest: onsdag 19.12.2018, fredag 24.5.2019

  Information om när ditt program börjar den schemalagda undervisningen hittar du på programmens egna sidor:
  (länkar till programmens infosidor)

  • elektroteknik
  • företagsekonomi
  • Hospitality Management
  • informationsteknik
  • maskinteknik
  • sjökapten
  • sjukskötare
 • För att behålla din studieplats måste du göra en elektronisk läsårsanmälan i Wilma senast två veckor efter studiestarten.

  Läsårsanmälan är obligatorisk oavsett om du börjar dina studier på höstterminen eller vårterminen och viktig att komma ihåg. Om du inte anmält dig som närvarande eller frånvarande förlorar du nämligen din studierätt.

  Lämna in din anmälan

  Om du har problem med inloggningen i Wilma kan du fylla i blanketten Läsårsanmälan och lämna in eller maila den till kansliet.

 • Kursanmälan gör du i Wilma genom att välja ditt programs kursbricka under länken Kursbricka. När det gäller språk och allmänna valbara kurser hittar du dem under kursbrickan Språk och valfria kurser.

  Hösttermin

  Anmälan till höstterminens kurser sker:

  • Åk 1 ­– anmälan vid läsårsstarten
  • Åk 2–5 – anmälan den 1–20 maj

  Vårtermin

  Anmälan till vårterminens kurser sker 1­–20 november för samtliga årskurser.

 • Efter avslutad programkurs eller genomförd praktik har du som studerar möjlighet att utvärdera kursen eller praktikperioden. En sammanställning av  utvärderingen får du från kursansvarig lärare eller vicerektor.

  Som studerande kan du boka in individuella samtal med högskolans vicerektor. Om du vill deltar också studiehandledaren.

 • Som studerande har du rätt att anhålla om att få tidigare studier vid en annan högskola eller arbetserfarenhet som är relevant validerade (tillgodoräknade).

  Så här ansöker du om validering

  Fyll i ansökan om validering i Wilma. Kom ihåg att bifoga kursbeskrivning eller andra intyg som styrker din ansökan.

  Bedömning av valideringsansökan

  Det är högskolans vicerektor som utför bedömningen. Högskolan har rätt att besluta om dina tidigare studier och erfarenheter kan valideras och i vilken omfattning.

  Om du är missnöjd med en bedömning av dina tidigare studier kan du muntligen eller skriftligen begära att få en rättelse av den som utfört bedömningen. Kom ihåg att lämna in din begäran om rättelse senast 14 dagar från att du har tagit del av beslutet.

  Kontakta studiehandledaren för ditt utbildningsprogram för mer information om validering: (länkar till programmens infosidor)

  • elektroteknik
  • företagsekonomi
  • Hospitality Management
  • informationsteknik
  • maskinteknik
  • sjökapten
  • sjukskötare

  Mer information om validering

 • Studerande vid Högskolan på Åland har rätt att göra ett studieuppehåll under högst två år (fyra terminer).

  Kom ihåg att ansöka om studieuppehåll!

  Fyll i blanketten för ansökan om studieuppehåll och lämna in den till programkansliet. I Wilma ligger blanketten under Ansökningar och beslut. Du kan också ladda ner blanketten och skicka den till studiehandledaren för ditt utbildningsprogram.

 • Om du helt tänker avsluta dina studier vid högskolan ska du fylla i blanketten för avbrutna studier och lämna in den till programkansliet.

 • Om du förlorat din studierätt måste du ansöka till Högskolan på Åland på nytt.

  Om det är mindre än fem år sen du blev beviljad studieplats första gången kan du hänvisa till de ansökningshandlingar du skickade in då. Om det gått längre tid måste du skicka in handlingarna på nytt för att kunna förnya din studieplats.

 • Studerande med särskilda behov har rätt till stöd och hjälp som gör studier vid högskolan möjliga och som ser till att den studerande blir bedömd utifrån sina faktiska kunskaper.

  Om du har en funktionsnedsättning som innebär att du behöver extra stöd för att genomföra dina studier vid högskolan behöver du lämna in ett intyg som stärker din funktionsnedsättning. Du ansvarar själv för att informera vicerektor eller studiehandledaren om dina behov av stödåtgärder och för att lämna in ett intyg till skolan minst en månad före kursstart.

  Intyget, som inte får vara äldre än fem år, ska vara utställt av läkare och skrivet för den nivå som motsvarar studier på gymnasialstadiet eller vid högskola. Det är viktigt att intyget innehåller en beskrivning över vilka svårigheter som finns för att ge högskolan vägledning för det stöd som du behöver.

  Exempel på stödåtgärder

  Vicerektor, studiehandledaren och berörd lärare kan i samråd med den studerande bevilja följande pedagogiska stöd utifrån läkarens utlåtande:

  • enskild tentamen
  • muntlig tentamen istället för skriftlig
  • förlängd tentamenstid
  • tillgång till lärarens presentationsmaterial och anteckningar
  • anteckningshjälp vid föreläsningar
  • extra handledning genom stödtutor
  • möjlighet att använda studentlitteratur som är anpassad för dyslektiker

  Mer information om studier med funktionshinder

 • Information om ansökan av studiemedel hittar du i checklista för nya studerande

 • Högskolans studerandetutorer hjälper nya studerande att anpassa sig till studiemiljön och komma igång med studierna.

  • Läs mer om möjligheterna till tutorhjälp
   (länk till studerandetutorer i guiden för de som redan studerar)
 • De studerande utgör en studerandekår som utser ett studeranderåd.

  Studeranderådet kan framställa förslag och avge utlåtanden i frågor som rör högskolan.

  Programråd

  Varje termin sammankallar vicerektor både studerande och programpersonal till ett programrådsmöte. Vid mötet diskuterar man tillsammans aktuella frågor. Mötet protokollförs.

  När det behövs gör vicerektor och studiehandledare upp en handlingsplan för ärenden som blev behandlade på mötet.

  Studeranderepresentanter

  Studeranderepresentanter ingår även i högskolans styrelseinternationella nämndenbiblioteksnämndenbranschråden och arbetarskyddskommissionen.

 • Studentkåren SKÅHLA förgyller studielivet genom sittningar och andra evenemang under läsåret.

  En studerandekår går också att jämföra med en fackförening. Högskolans studerandekår är representerad i olika organ inom Högskolan på Åland. Kåren hjälper högskolan och myndigheter med ärenden som rör de studerande. Syftet är att försöka förbättra de studerandes möjligheter och rättigheter.

  Du kan kontakta kåren via skahla@ha.ax

  Studerandeföreningar

 • För dig som vill kombinera dina högskolestudier med utlandsstudier eller praktik utomlands finns goda möjligheter för det vid Högskolan på Åland. Skolan har ett stort antal samarbetsskolor och erbjuder stipendier genom Erasmus+ och Nordplus-programmen för utbytesstudier och praktik till dessa.

 • Tjänsten Schema ger dig tillgång till ditt eget schema, enskilda lärares schema och rumsbokningar.

 • I samarbete med Ålands hälso- och sjukvård erbjuder Högskolan på Åland studerandehälsovård till alla studerande. Vår målsättning är att du som studerar ska ha den fysiska och psykiska hälsa du behöver för att framgångsrikt kunna avsluta dina studier.

  På högskolans studerandehälsa arbetar skolhälsovårdare, skolkuratorer, skolpsykologer, preventivmedelsrådgivare och skolläkare.

 • Högskolebiblioteket är till för dig som studerar eller arbetar vid Högskolan på Åland.

  Biblioteket har egna utrymmen i stadsbiblioteket på Strandgatan 29 mitt i Mariehamn. Förutom utlåning av kurslitteratur erbjuder biblioteket lugna studieplatser, både vid dator och i studierum.

  Personalen ger gärna tips och råd och hjälper dig att komma igång med informationssökning inför olika arbeten. Du får också tillgång till bibliotekets e-resurser.

 • Som studerande vid högskolan får du själv välja var du vill äta lunch. Skolan har avtal med de flesta lunchrestauranger i Mariehamn, så oavsett om du är sugen på sushi, husmanskost eller hamburgare kan du äta lunch till ett billigare pris. Lunchkupongernas värde är 3,50 euro/måltid.