Hoppa till innehåll

Jobba på högskolan

Här hittar du alla lediga tjänster på Högskolan

Högskolan på Åland har ca 500 studerande på bachelornivå inom sju utbildningsprogram, ett utbildningsprogram på masternivå, en omfattande öppen högskoleverksamhet samt forskning och utveckling inom vissa områden. Totalt har högskolan cirka 70 anställda, varav majoriteten är undervisande personal.
Vi har årligen många intressanta och varierande roller ute och vi hoppas att du hittar något som passar just dig!

Vi uppmuntrar alla med relevanta kvalifikationer att söka våra lediga tjänster – oavsett nationalitet, etnicitet, religion, ålder, funktionsvariation, kön, sexuell läggning, graviditet, civilstånd eller annat identitetsförhållande.

Viktig information till sökande: Skicka in din ansökan och bilagor till den i PDF-format. När du skickar in din ansökan till oss får du ALLTID ett automatiskt svarsmeddelande per e-post att vi har mottagit din ansökan. Om du inte får ett sådant meddelande behöver du ta kontakt med hr@ha.ax.

Lediga tjänster

 • Vi lediganslår på nytt en tidsbunden befattning som

  IKT-pedagog

  under tiden snarast möjligt – 31.12.2026 med möjlighet till fortsättning

  Bli en del av vårt pedagogiska utvecklingsarbete. Vi söker dig som är kommunikativ, tålmodig och lyhörd för verksamhetens behov och duktig på att skapa delaktighet i förändringsarbetet. Du är initiativtagande, driver processer framåt och uppnår resultat. Du förväntas stödja högskolans personal, i synnerhet lärare, i digital pedagogik, driva frågor kring pedagogisk utveckling med stöd av IKT-verktyg, speciellt utveckling med hjälp av lärplattformar och andra system för pedagogiskt arbete. Omfattande utvecklingsarbete gällande pedagogiken pågår sedan 2022 inom ett internt EU-finansierat projekt till slutet av 2024. Högskolan har även ett pågående revisionsarbete i att förnya studieplanerna vid alla utbildningsprogram parallellt med att studieadministrationen övergår till ett nytt administrativt system, SISU. De nya studieplanerna kommer att successivt tillämpas från och med höstterminen 2025. Högskolan deltar i det riksomfattande Digivision 2030 -projektet som också kommer att tangera IKT-pedagogens arbete, liksom andra projekt inom högskolan kan göra.

  Kompetenser vi söker

  • Kompetens och erfarenhet av att handleda, stödja och coacha lärare i tillämpning av digital pedagogik samt användning av digitala och AI-baserade verktyg vid flerformsundervisning
  • Förtrogenhet med utbildningsplanering och -design, distanspedagogik och nätbaserat lärande på högskolenivå
  • Samarbetsförmåga och vilja att jobba i team, men också förmåga till självständigt arbete
  • Förändringsberedskap, flexibilitet samt kunskap om förändringsprocesser.
  • Förmåga att engagera och entusiasmera
  • Digital kompetens i vilken ingår förmåga att i samarbete producera instruktioner och lärandematerial gällande flerformsundervisning för högskolans personal och studerande
  • Hängivenhet gällande digitaliseringens möjligheter samt kompetens att hålla sig uppdaterad beträffande det teknopedagogiska fältet, fånga upp nya trender samt kommunicera dessa
  • Nätverka och representera Högskolan på Åland inom utbildningssektorn och övriga samarbetspartners på Åland och på fastlandet
  • Goda språkkunskaper
  • Kunnighet i och erfarenhet av digitala lärplattformar samt andra digitala lösningar, inklusive AI, i anslutning till undervisning.
  • Särskilt meriterande är om du har undervisningserfarenhet och/eller en lärarutbildning eller pedagogisk utbildning med fokus på vuxnas lärande.

  Behörighetskrav

  Högskoleexamen inom lämpligt område (pedagogik eller motsvarande). Lämplig högre högskoleexamen är meriterande.

  Vi erbjuder dig

  Som arbetsgivare är vår högsta prioritet att erbjuda en god arbetsmiljö där alla medarbetare trivs och mår bra. Högskolan är en dynamisk och trygg arbetsplats som ger dig utmanande och varierande arbetsuppgifter och låter dig växa inom din roll. Som anställd får du ta del av många fina förmåner såsom omfattande friskvårdsförmån (motion, kultur och massage), utökad företagshälsovård, lunchförmån, flexibla arbetstider, möjlighet till distansarbete och längre semester.

  Lön & arbetstid

  Inom spannet 3 316,14 – 4 235,04 € beroende på antal erfarenhetsår. Ett allmänt tillägg om 121, 24 € tillkommer. Arbetstiden är heltid – 36,25 timmar per vecka.

  Ansökan

  Din ansökan med CV och eventuella andra dokument och meriter som du vill åberopa vill vi ha i PDF-format senast den 30 april 2024 och vi önskar att du skickar dem per e-post med märket ”IKT-pedagog” till adressen jobb@ha.ax. Tidigare inlämnade ansökningar till denna befattning beaktas.
  Söker du via LinkedIn? Klicka på Apply/Ansök för att se fullständig arbetsbeskrivning på vår hemsida. Skicka sedan in ansökan per e-post till adressen jobb@ha.ax.

  När du skickar in din ansökan till oss får du ALLTID ett automatiskt svarsmeddelande per e-post att vi har mottagit din ansökan. Om du inte får ett sådant meddelande behöver du ta kontakt med hr@ha.ax.

  Frågor

  Har du frågor om befattningen får du gärna kontakta vicerektor Bettina Brantberg-Ahlfors, e-post bettina.brantberg-ahlfors@ha.ax eller tel. +358 18 537 743. Bettina är säkrast anträffbar 29 april kl. 9.30-10.30.

 • Vi lediganslår tjänsten som

  Rektor

  för Högskolan på Åland för tiden 15 oktober 2024 – 14 oktober 2029

  Vi söker dig som vill och har förutsättningar att leda och utveckla högskolan i enlighet med dess övergripande mål och strategi 2022-2030.

  Vi fäster stor vikt vid dina personliga erfarenheter och egenskaper och vill att du står för ett öppet studie- och arbetsklimat som främjar delaktighet och engagemang.

  Viktiga erfarenheter och egenskaper vi söker är:

  • framgångsrikt ledarskap med förmåga att samspela med och involvera medarbetare och studerande
  • att vara empatisk, drivande och resultatorienterad
  • handlingskraft, självständighet och integritet
  • att vara kommunikativ med förmåga att bygga nätverk och relationer internt och externt

  Rektor utses av Ålands landskapsregering på förslag av högskolans styrelse. Rektor leder högskolans verksamhet och har det övergripande ansvaret för högskolans utbildningar, forsknings- och utvecklingsarbete samt samverkan med det omgivande samhället. Högskolans strategi 2022-2030 beskriver verksamhetens strategiska riktning.

  Behörighetskrav är avlagd doktorsexamen eller licentiatexamen. Erfarenhet av ledarskap och
  förvaltningsuppgifter samt pedagogisk erfarenhet på högskolenivå beaktas.

  Tillträde: 15 oktober 2024 eller enligt överenskommelse.

  Ansökan jämte CV samt för tjänsten relevanta vetenskapliga och övriga meriter ska vara högskolan tillhanda
  senast den 3 maj 2024 kl. 16.00 och vi önskar att du skickar dem per e-post med märket “Rektor” till adressen jobb@ha.ax.

  När du skickar in din ansökan till oss får du ALLTID ett automatiskt svarsmeddelande per e-post att vi har mottagit din ansökan. Om du inte får ett sådant meddelande behöver du ta kontakt med högskolan.

  Söker du via LinkedIn? Klicka på Apply/Ansök för att se fullständig arbetsbeskrivning på vår hemsida. Skicka sedan in ansökan per e-post till adressen jobb@ha.ax.

  Ytterligare information om tjänsten ges av styrelsens ordförande Micke Larsson, telefon +358 (0)457 344 7331.

 • Vi lediganslår en tjänst som

  Studiehandledare

  från och med 11 augusti 2024

  Som ledande studiehandledare brinner du för att bygga upp strukturer som hjälper de studerande att orientera i högskolevärlden, hitta de egna sätten att studera samt tillsammans med lärarna göra upp planer för att möjliggöra progression i studierna för den enskilda studerande.

  Du fungerar som kontaktperson till olika myndigheter, ansvarar för tutorverksamheten, bistår vid rekryteringen av nya studerande samt fungerar som sammankallare till regelbundna studiehandledarmöten. Den ledande studiehandledaren fungerar även som kontaktperson till högskolans ledningsgrupp och styrelse och ansvarar för utvecklingen av studiehandledningen vid högskolan.

  Kompetenser vi söker

  • Strukturerat arbetssätt, initiativrikedom med ett utvecklat självledarskap
  • Kompetens att handleda i olika situationer, både enskilt, i grupp och också på distans
  • Erfarenhet av studiehandledning med unga och/eller vuxna
  • Förändringsberedskap och flexibilitet
  • Samarbetsförmåga och kompetens i att jobba i team
  • Handledningskompetens och pedagogisk insikt
  • Specialpedagogisk kompetens
  • Goda kommunikativa färdigheter som inkluderar goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska
  • Behörighetskrav
  • Lämplig högre högskoleexamen
  • Studiehandledarbehörighet (eller beredskap att vid sidan av jobbet ta itu med behörighetsgivande studier)

  Vi erbjuder dig

  Som arbetsgivare är vår högsta prioritet att erbjuda en god arbetsmiljö där alla medarbetare trivs och mår bra. Högskolan är en dynamisk och trygg arbetsplats som ger dig utmanande och varierande arbetsuppgifter och låter dig växa inom din roll. Som anställd får du ta del av många fina förmåner såsom omfattande friskvårdsförmån (motion, kultur och massage), utökad företagshälsovård, lunchförmån, flexibla arbetstider, möjlighet till distansarbete och längre semester.

  Lön & arbetstid

  Enligt landskapets tjänstekollektivavtal 3 547,40 € – 4 530,38 € beroende på antal erfarenhetsår. Ett allmänt tillägg om 121,24 € tillkommer. Arbetstiden är heltid – 36,25 timmar per vecka.

  Ansökan

  Din ansökan med CV och eventuella andra dokument och meriter som du vill åberopa vill vi ha i PDF-format senast den 25 april 2024 och vi önskar att du skickar dem per e-post med märket ”studiehandledare” till adressen jobb@ha.ax.

  Söker du via LinkedIn? Klicka på Apply/Ansök för att se fullständig jobb beskrivning på vår hemsida. Skicka sedan in ansökan per e-post till adressen jobb@ha.ax.

  När du skickar in din ansökan till oss får du ALLTID ett automatiskt svarsmeddelande per e-post att vi har mottagit din ansökan. Om du inte får ett sådant meddelande behöver du ta kontakt med högskolan.

  Frågor

  Har du frågor om tjänsten får du gärna kontakta vicerektor Bettina Brantberg-Ahlfors, e-post bettina.brantberg-ahlfors@ha.ax eller telefon +358 (0)18 537 743. Bettina är säkrast anträffbar 4 april kl. 9.00-11.30 och 15 april kl. 13.00-14.30.

 • Vi lediganslår en tjänst som

  Lektor i företagsekonomi och hospitality management

  – med digital pedagogisk kompetens från och med 1 augusti 2024

  Som lektor vid HÅ kommer du både att undervisa och att vara involverad i olika projekt inom forskning, utveckling och innovation. Tillsammans med de övriga lektorerna och lärarna inom företagsekonomi och hospitality management kommer du att planera, genomföra och utvärdera undervisning och utveckla utbildningsprogrammen i enlighet med moderna högskolepedagogiska principer där ett handledande grepp och digitala lösningar är centrala.

  Du är bra på att samarbeta och är beredd att som en i teamet stöda studerande i deras studier. HÅ är en högskola i förändring och det är något du motiveras av. Det är inte bara de studerande som ständigt får lära sig nytt utan också medarbetarna, därför behöver du brinna för att också själv utvecklas och förnyas.

  Kompetenser vi söker

  • Erfarenhet av att planera och förverkliga undervisningshelheter och lärandeaktiviteter som inkluderar nätpedagogiska lösningar
  • Kompetens att handleda och undervisa på distans och på plats i bland annat:
   • hållbar företagsamhet
   • ledarskap
   • teamutveckling
   • turism
  • Arbetserfarenhet från branschen (minst tre år) och vilja att aktivt söka samarbetsmöjligheter med näringslivet
  • Förändringsberedskap och flexibilitet
  • Samarbetsförmåga och kompetens i att jobba i team
  • Handledningskompetens och pedagogisk bredd
  • Intresse och färdighet att delta i projektverksamhet inom forskning och utveckling
  • Goda kommunikativa färdigheter som inkluderar goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska.
  • Beredskap att undervisa på engelska

  Behörighetskrav

  • Lämplig högre högskoleexamen
  • Yrkeslärarbehörighet eller beredskap att vid sidan av jobbet ta itu med behörighetsgivande studier
  • Minst tre års praktisk erfarenhet i uppgifter som motsvarar examen

  Vi erbjuder dig

  Som arbetsgivare är vår högsta prioritet att erbjuda en god arbetsmiljö där alla medarbetare trivs och mår bra. Vi erbjuder dig ett mångsidigt, socialt arbete i en dynamisk arbetsmiljö med aktivt tempo i ett engagerat team. Vid Högskolan på Åland har du möjlighet att utveckla din egen kompetens samt delta i utvecklandet av utbildningsprogrammet. Som anställd får du ta del av många fina förmåner såsom omfattande friskvårdsförmån (motion, kultur och massage), utökad företagshälsovård och lunchförmån. Som lärare vid Högskolan har du 12 lediga veckor under året och möjlighet att själv välja tid och plats för ditt arbete under 28% av arbetstiden.

  Lön

  Enligt Årsarbetstidsavtal för Högskolan på Åland.

  Ansökan

  Din ansökan med CV och eventuella andra dokument och meriter som du vill åberopa vill vi ha i PDF-format senast den 25 april 2024 och vi önskar att du skickar dem per e-post med märket ”lektor inom företagsekonomi och hospitality management” till adressen jobb@ha.ax.

  Söker du via LinkedIn? Klicka på Apply/Ansök för att se fullständig jobb beskrivning på vår hemsida. Skicka sedan in ansökan per e-post till adressen jobb@ha.ax.

  När du skickar in din ansökan till oss får du ALLTID ett automatiskt svarsmeddelande per e-post att vi har mottagit din ansökan. Om du inte får ett sådant meddelande behöver du ta kontakt med högskolan.

  Frågor

  Har du frågor om tjänsten får du gärna kontakta vicerektor Bettina Brantberg-Ahlfors, e-post bettina.brantberg-ahlfors@ha.ax eller telefon +358 (0)18 537 743. Bettina är säkrast anträffbar 4 april kl. 9.00-11.30 och 15 april kl. 13.00-14.30.

 • Du är alltid välkommen att anmäla ditt intresse för jobb på högskolan! Om det inte finns någon utannonserad befattning eller tjänst inom ditt intresseområde finns möjligheten att lämna in en öppen ansökan. Vi tar emot din öppna ansökan och sparar den i ett år.

  Då du skickar in en öppen ansökan får du en bekräftelse på att vi har tagit emot den, men vi kommer inte att besvara den. Genom att skicka in en öppen ansökan godkänner du att Högskolan på Åland behandlar de personuppgifter om dig som finns bifogat ansökan.

  Är du intresserad av en specifik befattning eller tjänst som vi annonserar ut behöver du lämna in din ansökan för just det jobbet fast du tidigare har lämnat in en öppen ansökan.

  Skicka din öppna ansökan till jobb@ha.ax.

Förmåner för anställda vid Högskolan på Åland

Som arbetsgivare är vår högsta prioritet att erbjuda en god arbetsmiljö där alla medarbetare trivs och mår bra. Högskolan är en dynamisk och trygg arbetsplats som ger dig utmanande och varierande arbetsuppgifter och låter dig växa inom din roll. Som anställd får du ta del av många fina förmåner.

Flextid

Hos oss har vår administrativa personal flextid vilket underlättar för våra medarbetare att förena arbetsliv och familjeliv. Du kan själv inom ett givet tidsintervall välja tidpunkten för när du börjar och slutar ditt arbete. Som lärare har du möjlighet att själv välja tid och plats för ditt arbete under 28% av arbetstiden.

Möjlighet till distansarbete

Som arbetsgivare vill vi bidra till en hållbar arbetsmiljö och öppnar upp möjligheten till distansarbete för de medarbetare som önskar. En förutsättning för distansarbete är att arbetsuppgifterna kan genomföras på distans. Distansarbete är varken en rättighet eller en skyldighet. Medarbetare får arbeta högst 50% av arbetstiden per vecka på distans, vilket tydliggörs i ett personligt avtal om distansarbete.

Semester

När du är anställd hos oss har du längre semester än hos många andra arbetsgivare. Beroende av hur länge du arbetat hos oss så har du i regel mellan 6 och 7,5 veckor per år.

Subventionerade friskvårdsaktiviteter

Vi subventionerar motion, kultur och massage genom Friskvård.ax. Du som anställd får välja bland nedanstående alternativ för hur du vill att din förmån fördelas:

 1. 400 euro motion/kultur och 40 euro massage
 2. 400 euro massage och 40 euro motion/kultur
 3. 220 euro motion/kultur och 220 euro massage

Massagen kan man hel-eller delbetala med max 50 euro per besök.

Lunch

Som anställd har du möjlighet att äta lunch på Seaside, ÅYG sjöfart till ett förmånligt pris.

Företagshälsovård

Som anställd hos oss har du förutom lagstadgad företagshälsovård även rätt till kostnadsfri sjukvård på allmän läkarnivå.