Jobba på högskolan

Här hittar du alla lediga tjänster

Här hittar du lediga tjänster vid Högskolan på Åland.

Vi uppmuntrar alla med relevanta kvalifikationer att söka våra lediga tjänster – oavsett nationalitet, etnicitet, religion, ålder, funktionsvariation, kön, sexuell läggning, graviditet, civilstånd eller annat identitetsförhållande.

Viktig information till sökande: Skicka in din ansökan och bilagor till den i PDF-format. När du skickar in din ansökan till oss får du ALLTID ett automatiskt svarsmeddelande per e-post att vi har mottagit din ansökan. Om du inte får ett sådant meddelande behöver du ta kontakt med administrativa chefen.

Lediga tjänster

 • Vi lediganslår på nytt en tidsbunden befattning som

  IT-utvecklare – Studieadministration

  under tiden snarast möjligt – 31.12.2024

  Högskolan på Åland har lämnat in en projektbeskrivning (reform) till pelare 3, komponent ”Höja kompetensnivån och reformera fortsatt lärande”, i Finlands ansökan om medel från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Högskolans projektplan bygger på tre sammanhängande delprojekt som länkas till Ålands hållbarhetsagenda och EU:s flaggskeppsområden.

  Vi söker dig som brinner för IT, projekt och digitalisering av högskolor. Det aktuella projektet innebär utvärdering inför och utveckling av ett nytt studieregister/studieadministrativt system med tillhörande sammanlänkning med de nationella databaserna och registren. Du är kommunikativ, tålmodig och lyhörd för verksamhetens behov och duktig på att skapa delaktighet i förändringsarbetet. Du är initiativtagande, har god samarbetsförmåga, driver processer framåt och uppnår resultat inom utsatta tidsramar.

  Till IT-utvecklare – Studieadministrations uppgifter hör bland annat:

  • ansvar för delprojektet administrativa system i samråd med projektledaren
  • ansvar för och utförande av utvärdering, val och implementering av valda system tillsammans med högskolans sakkunniga samt externa samarbetspartners, konsulter och leverantörer
  • ansvar för dimensionering av hårdvara, nätverk och annan behövlig IT-teknisk utrustning tillsammans med högskolans sakkunniga samt externa samarbetspartners, konsulter och leverantörer
  • samarbeta med och stödja högskolans IT-utvecklare vid behov
  • hålla sig ajour med den tekniska utvecklingen inom digitalisering av högre utbildning
  • producera instruktioner och lärandematerial för högskolans personal och studerande för användning av valda system
  • utbilda, stödja och coacha högskolans personal inom valda system
  • att samarbeta och kommunicera med högskolans personal och externa samarbetspartners gällande Digivision 2030 och de övriga yrkeshögskolorna i Finland
  • att informera och samarbeta med projektets styrgrupp
  • övriga arbetsuppgifter enligt förmannens anvisning

  Behörighetskrav

  Kandidat- eller ingenjörsexamen med lämplig inriktning.

  Övriga kompetenser

  • projektvana
  • systematiskt arbetssätt och förmåga att prioritera
  • initiativförmåga samt flexibelt och positivt arbetssätt
  • förmåga att arbeta självständigt och i team
  • förmåga att förstå högskolans verksamhet och behov
  • erfarenhet av konkurrensutsättning vid statliga myndigheter är en merit
  • goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska, övriga språkkunskaper är meriterande
  • kännedom av och arbetserfarenhet i högskolemiljöer är meriterande liksom erfarenhet och kännedom om digitala administrativa system.

  Lön

  Enligt landskapets tjänstekollektivavtal, 3 296,15 € – 4 175,92 € (inklusive allmänna tillägget 121,24 €), beroende på antal erfarenhetsår.

  Arbetstid

  Heltid, 36,75 h/vecka

  Frågor

  Har du frågor om befattningen får du gärna kontakta vicerektor Bengt Englund, tfn +358 (0)457 3447189 eller bengt.englund@ha.ax.

  Ansökan

  Din ansökan med cv och eventuella andra dokument och meriter som du vill åberopa vill vi ha i PDF-format senast den 7 september 2021 kl 15 och vi önskar att du skickar dem per e-post med märket “IT-utvecklare” till adressen jobb@ha.ax. Tidigare inlämnade ansökningar beaktas.

  Viktig information till sökande

  När du skickar in din ansökan till oss får du alltid ett automatiskt svarsmeddelande per e-post att vi har mottagit din ansökan. Om du inte får ett sådant meddelande behöver du ta kontakt med administrativa chefen.

  Välkommen att bli en del av vårt glada gäng vid Högskolan på Åland!