Hoppa till innehåll
Datorsal på skola

Jobba på högskolan

Här hittar du alla lediga tjänster

Här hittar du lediga tjänster vid Högskolan på Åland.

Vi uppmuntrar alla med relevanta kvalifikationer att söka våra lediga tjänster – oavsett nationalitet, etnicitet, religion, ålder, funktionsvariation, kön, sexuell läggning, graviditet, civilstånd eller annat identitetsförhållande.

Viktig information till sökande: Skicka in din ansökan och bilagor till den i PDF-format. När du skickar in din ansökan till oss får du ALLTID ett automatiskt svarsmeddelande per e-post att vi har mottagit din ansökan. Om du inte får ett sådant meddelande behöver du ta kontakt.

Lediga tjänster

 • Vi lediganslår på nytt en tidsbunden befattning som

  IT-tekniker

  från och med 1 augusti 2023 – 31 juli 2025, med möjlighet till förlängning

  Vi söker dig som är ansvarstagande, utvecklingsinriktad och har goda kommunikationsfärdigheter. Du är också tålmodig och lyhörd för verksamhetens behov.

  Till IT-teknikerns uppgifter hör bland annat att:

  • operativt ansvara för IT-systemens funktionalitet, innehåll, installationer, underhåll och säkerhet
  • vara kontaktperson till underleverantörer av olika system
  • ansvara för personalens IT utrustning (arbetsstation, mobiltelefon etc.)
  • ansvara för övrig IT utrustning i utrymmen såsom klassrum, konferensrum o.dyl.
  • ge tekniskt stöd och användarsupport för både hård- och mjukvara
  • hantera högskolans helpdesk
  • fungera som tekniskt sakkunnig vid byte av studieadministrativt system (Primus till SISU)
  • fungera som tekniskt stöd för det studieadministrativa systemet (SISU) under dess projekteringsfas samt efteråt
  • vara i beredskap att vid behov arbeta obekväma arbetstider
  • utföra övriga arbetsuppgifter enligt förmannens anvisning.

  Behörighetskrav

  Högskoleexamen inom IT eller motsvarande teknisk examen.
  Minst tre års arbetserfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter efter avlagd examen.

  Övriga kompetenser

  Erfarenheter från utbildning, arbetsuppgifter inom utbildningsförvaltning och goda språkkunskaper är meriterande.

  Meriterande är erfarenhet av/kunskaper i:

  • virtuella miljöer såsom Hyper-V och VMware
  • nätverk (TCP/IP), routers, switchar, brandväggar
  • servermiljöer, domäner, webb, moln såsom MS AD, Google Workspaces, Google Cloud, MS Azure, MS Office 365
  • datacenterhantering/-verktyg såsom MS SCCM, MS MDT, MS WDS, PS, PS Core, Unix, skript, API
  • systemövervakning till exempel Lansweeper
  • Linux och andra open source lösningar
  • cybersäkerhet
  • administrativa verktyg/program
  • federerade-/enkla autentiseringar
  • automation
  • VR/AR/MR
  • Office-programmen
  • Multimedia
  • inköp och upphandling
  • offentliga upphandlingar
  • planering inom IT, teknik, fastigheter
  • CAD

  Lön

  Enligt landskapets tjänstekollektivavtal 3 246,35 € – 4 145,91 € beroende på antal erfarenhetsår +
  allmänt lönetillägg 121,24 € per månad.

  Arbetstid

  Heltid, 36,25 h/vecka

  Ansökan

  Din ansökan med cv vill vi ha senast den 13.6.2023 kl 15 och vi önskar att du skickar den per e-post i pdf-format med märket “IT-tekniker” till adressen jobb@ha.ax. Vi rekryterar löpande under ansökningstiden och annonsen kan tas bort före sista ansökningsdag om vi hittar den person vi söker. Tidigare inlämnade ansökningar beaktas.

  Frågor

  Har du frågor om befattningen får du gärna kontakta någon av följande personer:

  Välkommen att bli en del av vårt glada gäng vid Högskolan på Åland!

   

  Viktig information till sökande: När du skickar in din ansökan till oss får du alltid ett automatiskt svarsmeddelande per e-post att vi har mottagit din ansökan.

 • Vi lediganslår en tidsbunden befattning som

  Projektledare, 55,2%

  under tiden 1 juni 2023 – 30 april 2026 för Interreg Central Baltic projektet Sustainable Flow. Arbetsprocenten kan utökas under anställningen om Högskolan på Åland (HÅ) beviljas nya projekt.

  Hela Östersjöregionen är extremt beroende av godstransporter till sjöss. Samtidigt ökar kraven på den maritima sektorn att bli mer miljövänlig, samt ekonomiskt och socialt hållbar. En viktig fråga är hur man kombinerar ekonomisk och samhällelig tillväxt med den globala utmaningen kring klimatkrisen.

  Projektet Sustainable Flow ska bidra till att minska CO2-utsläppen i Östersjöregionen. Detta görs dels genom att öka kunskapen om vad hamnverksamhet, transportsektor, beslutsfattare och individer kan göra för att uppnå detta, dels genom att utveckla digitala verktyg och genomföra konkreta energibesparande åtgärder i hamnar. Initialt analyseras och kartläggs hur sju hamnar belägna i centrala Östersjöområdet kan minska sina CO2-utsläpp. Utgående från det utvecklas ett digitalt verktyg för minskning av CO2-utsläpp och energieffektivisering för hamnverksamhet och transportsystem. Utöver detta undersöks och förverkligas inom projektet även konkreta åtgärder för energibesparing och produktion av förnybar energi i hamnar för att stödja målen för CO2-minskningar.

  Din uppgift som projektledare är att tillsammans med Mariehamns Hamn och ett team av lärare från Högskolan på Åland koordinera och administrera projektets aktiviteter och arbetspaket. Du ansvarar för projektets ekonomi, rapportering och uppföljning samt handhar upphandlingar. Därtill ska du kommunicera och presentera projektets syfte och status för styrgrupp, projektpartners, intressenter, experter och allmänheten.

  Kompetenser vi söker

  • Tidigare erfarenhet av externfinansierade projekt (Interreg, ERUF eller liknande)
  • Goda kommunikativa färdigheter inkluderande goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska. Kunskaper i övriga språk är meriterande.
  • Erfarenhet av projektledning är meriterande liksom kännedom om tekniska upphandlingar.
  • God samarbetsförmåga
  • Erfarenhet av teamarbete

  Behörighetskrav

  Lämplig högskoleexamen

  Lön

  Lön för heltid 3 316,14 € – 4 235,04 € (beroende på antal erfarenhetsår) samt ett allmänt tillägg om 121, 24 €. Befattningens lön är 55,2% av heltidslönen.

  Vi erbjuder dig ett mångsidigt, socialt arbete i en dynamisk arbetsmiljö med aktivt tempo i ett engagerat team. Befattningen tillsätts enligt överenskommelse, gärna fortast möjligt.

  Ansökan

  Din ansökan med cv och eventuella andra meriter du önskar åberopa vill vi ha i PDF-format senast den 26 maj 2023 och vi önskar att du skickar dem per e-post med märket “Projektledare” till adressen jobb@ha.ax. Har du frågor om befattningen får du gärna kontakta överlärare Florian Haug, florian.haug@ha.ax eller telefon +358 (0)18 537 716 eller administrativ chef Anna Janson, anna.janson@ha.ax eller telefon +358 (0)18 537 775.

  Viktig information till sökande: När du skickar in din ansökan till oss får du alltid ett automatiskt svarsmeddelande per e-post att vi har mottagit din ansökan.

 • Timlärare i maskinteknik

  deltid (minst 760 h/läsår) för tiden 1 augusti 2023 – 31 juli 2025

  Som timlärare vid Högskolan på Åland (HÅ) kommer du både att undervisa och att vara involverad i olika projekt inom forskning, utveckling och innovation. Tillsammans med de övriga lektorerna och lärarna inom ingenjörsutbildningarna, kommer du att planera, genomföra och utvärdera undervisning och utveckla utbildningsprogrammet i enlighet med moderna högskolepedagogiska principer där ett handledande grepp och digitala lösningar är centrala.

  Du är bra på att samarbeta och är beredd att som en i teamet stöda studerande i deras studier. HÅ är en högskola i förändring och det är något du motiveras av. Det är inte bara de studerande som ständigt får lära sig nytt utan också medarbetarna, därför behöver du brinna för att också själv utvecklas och förnyas.

  Kompetenser vi söker

  • Kompetens att undervisa samt handleda övningsarbeten och laborationer i
   • Maskinteknik
   • Förbränningsmotorer
   • Förnybara drivmedel, power-to-X
   • Kylteknik
  • Sjöerfarenhet
  • Erfarenhet av simulatormiljöer
  • Förändringsberedskap och flexibilitet
  • Samarbetsförmåga och vilja att jobba i team
  • Handledningskompetens
  • Erfarenhet och kompetens av att planera och förverkliga undervisningshelheter och lärandeaktiviteter som inkluderar nätpedagogiska lösningar
  • Intresse och färdighet att delta i projektverksamhet inom forskning och utveckling
  • Goda kommunikativa färdigheter, inkluderar goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska. Undervisningsspråk kan vara engelska.

  Behörighetskrav

  • Lämplig högre högskoleexamen
  • Yrkeslärarbehörighet eller beredskap att vid sidan av jobbet ta itu med behörighetsgivande studier
  • Minst tre års praktisk erfarenhet i uppgifter som motsvarar examen

  Lön

  Enligt Årsarbetstidsavtal för Högskolan på Åland

  Vi erbjuder dig ett mångsidigt, socialt arbete i en dynamisk arbetsmiljö med aktivt tempo i ett engagerat team. Vid Högskolan på Åland har du möjlighet att utveckla din egen kompetens samt delta i utvecklandet av utbildningsprogrammet.

  Tjänsten tillsätts 1 augusti 2023.

  Ansökan

  Din ansökan med cv och eventuella andra meriter du önskar åberopa vill vi ha i PDF-format senast den 26 maj 2023 och vi önskar att du skickar dem per e-post med märket “Timlärare i maskinteknik” till adressen jobb@ha.ax.

  Frågor

  Har du frågor om tjänsten får du gärna kontakta vicerektor Patric Granholm, patric.granholm@ha.ax eller telefon +358 (0)18 537745 eller administrativ chef Anna Janson, anna.janson@ha.ax eller telefon +358 (0)18 537775.

   

  Viktig information till sökande: När du skickar in din ansökan till oss får du alltid ett automatiskt svarsmeddelande per e-post att vi har mottagit din ansökan.

 • Timlärare i elektroteknik

  för tiden 1.8.2023-31.7.2025

  Som timlärare vid Högskolan på Åland (HÅ) kommer du både att undervisa och att vara involverad i olika projekt inom forskning, utveckling och innovation. Tillsammans med de övriga lektorerna och lärarna inom ingenjörsutbildningarna, kommer du att planera, genomföra och utvärdera undervisning och utveckla utbildningsprogrammet i enlighet med moderna högskolepedagogiska principer där ett handledande grepp och digitala lösningar är centrala.

  Du är bra på att samarbeta och är beredd att som en i teamet stöda studerande i deras studier. HÅ är en högskola i förändring och det är något du motiveras av. Det är inte bara de studerande som ständigt får lära sig nytt utan också medarbetarna, därför behöver du brinna för att också själv utvecklas och förnyas.

  Kompetenser vi söker

  • Kompetens att undervisa samt handleda övningsarbeten och laborationer i
   • Automationsteknik
   • Starkström och Högspänning
   • Kraftelektronik
   • Mätteknik och instrumentering
  • Sjöerfarenhet som ETR eller ETO
  • Erfarenhet av simulatormiljöer
  • Förändringsberedskap och flexibilitet
  • Samarbetsförmåga och vilja att jobba i team
  • Handledningskompetens
  • Erfarenhet och kompetens av att planera och förverkliga undervisningshelheter och lärandeaktiviteter som inkluderar nätpedagogiska lösningar
  • Intresse och färdighet att delta i projektverksamhet inom forskning och utveckling
  • Goda kommunikativa färdigheter, inkluderar goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska. Undervisningsspråk kan vara engelska.

  Behörighetskrav

  • Lämplig högre högskoleexamen
  • Yrkeslärarbehörighet eller beredskap att vid sidan av jobbet ta itu med behörighetsgivande studier
  • Minst tre års praktisk erfarenhet i uppgifter som motsvarar examen

  Lön

  Enligt Årsarbetstidsavtal för Högskolan på Åland

  Vi erbjuder dig ett mångsidigt, socialt arbete i en dynamisk arbetsmiljö med aktivt tempo i ett engagerat team. Vid Högskolan på Åland har du möjlighet att utveckla din egen kompetens samt delta i utvecklandet av utbildningsprogrammet.

  Ansökan

  Tjänsten tillsätts 1 augusti 2023. Din ansökan med cv och eventuella andra meriter du önskar åberopa vill vi ha i PDF-format senast den 26 maj 2023 och vi önskar att du skickar dem per e-post med märket “Timlärare i elektroteknik” till adressen jobb@ha.ax.

  Frågor

  Har du frågor om tjänsten får du gärna kontakta vicerektor Patric Granholm, patric.granholm@ha.ax eller telefon +358 (0)18 537745 eller administrativ chef Anna Janson, anna.janson@ha.ax eller telefon +358 (0)18 537775.

   

  Viktig information till sökande: När du skickar in din ansökan till oss får du alltid ett automatiskt svarsmeddelande per e-post att vi har mottagit din ansökan.