Jobba på högskolan

Här hittar du alla lediga tjänster

Här hittar du lediga tjänster vid Högskolan på Åland, Öppna högskolan, Sjöfartsakademin och Sjöfartsgymnasiet.

 • Vi lediganslår tjänsten som

  Rektor

  vid Högskolan på Åland

  Vi söker dig som vill och har förutsättningar att leda och utveckla högskolan i dess roll som motor för samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt på Åland.

  Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du står för ett öppet klimat som främjar delaktighet och engagemang. Andra viktiga egenskaper är:

  • att kunna inspirera, motivera och involvera människor,
  • att vara utmanande, drivande och resultatorienterad,
  • att ha förmåga att övertyga samt övervinna hinder och motstånd,
  • att visa handlingskraft, självständighet och integritet,
  • att vara kommunikativ med förmåga att bygga nätverk och relationer.

  Högskolan på Åland vill bidra till förverkligandet av de sju strategiska utvecklingsmål för Åland som utarbetats inom ramen för nätverket bärkraft.ax.

  Rektor utses av Ålands landskapsregering på förslag av högskolans styrelse. Rektor har det övergripande ansvaret för högskolans utbildningar, forsknings- och utvecklingsarbete samt samverkan med det omgivande samhället. Rektor företräder högskolan utåt, är föredragande i styrelsen, är ordförande i ledningsgruppen, har det övergripande ansvaret för högskolans personal samt för högskolans pedagogiska utveckling och kvalitetsarbete.

  Behörighetskrav är avlagd doktorsexamen eller licentiatexamen. Erfarenhet av ledarskap och förvaltningsuppgifter samt pedagogisk erfarenhet på högskolenivå beaktas. Se kravprofil för rektorstjänsten.

  Tjänsten utlyses för en period om fem år med tillträde 1.8.2019 eller enligt överenskommelse.

  Skicka in din ansökan

  Vi önskar att du skickar in följande:

  • ansökan
  • CV
  • för tjänsten relevanta meriter, både vetenskapliga och andra meriter

  Dina ansökan ska vara högskolan tillhanda senast den 12 mars 2019 kl 16 (finsk tid).

  Skicka in ansökan per post:
  Högskolan på Åland, Pb 1010, AX-22111 Mariehamn (märke: rektorstjänsten)

  eller per e-post:
  jobb@ha.ax (ämne: rektorstjänsten)

  Frågor om rektorstjänsten och högskolan

  Ytterligare information om tjänsten ges av styrelsens ordförande Emma Dahlén tfn +358 (0)457 529 2964. Frågor om högskolans organisation riktas till administrativ chef Anna Janson tfn +358 (0)457 345 3977.