Jobba på högskolan

Här hittar du alla lediga tjänster

Här hittar du lediga tjänster vid Högskolan på Åland och Öppna högskolan.

 • Tillfällig tjänst som

  IKT-handledare

  under tiden snarast till och med 31.12.2021, med goda möjligheter till förlängning.

  Vi söker dig som är kommunikativ, tålmodig och lyhörd för verksamhetens behov och duktig på att skapa delaktighet i förändringsarbetet.

  Till IKT-handledarens uppgifter hör bland annat att:

  • stödja och handleda högskolans lärare i användningen av digitala verktyg och digital pedagogik som används vid flerformsundervisning
  • regelbundet sammanställa och beskriva trender inom den pedagogiska IT-utvecklingen i samråd med utbildningsansvariga
  • delta i utvecklande av nya digitala undervisningsformer
  • hålla sig ajour med med den tekniska utvecklingen inom digitalisering av högre utbildning
  • aktivt samverka med IKT-stödpersoner vid åländska lärosäten för vuxenutbildning samt med yrkeshögskolor och universitet i Finland
  • stödja, coacha och utbilda personalen inom IKT
  • övriga arbetsuppgifter enligt förmannens anvisning.

  Behörighetskrav

  Lämplig högskoleexamen

  Övriga kompetenser

  Erfarenhet från utbildning och goda språkkunskaper är meriterande.

  Lön

  Enligt landskapets tjänstekollektivavtal tidigare löneklass A 24 (3 231,44 € – 4  093,28 €)

  Arbetstid

  Heltid, 36,75 h/vecka

  Frågor

  Har du frågor om tjänsten får du gärna kontakta prorektor Sven Schauman, tfn +358 (0)18 537 766 eller vicerektor Bengt Englund, tfn +358 (0)18 537 739.

  Ansökan

  Din ansökan med cv vill vi ha senast den 9.10.2020 kl 16 och vi önskar att du skickar den per e-post med märket “IKT-handledare” till adressen jobb@ha.ax.