Jobba på högskolan

Här hittar du alla lediga tjänster

Här hittar du lediga tjänster vid Högskolan på Åland.

Vi uppmuntrar alla med relevanta kvalifikationer att söka våra lediga tjänster – oavsett nationalitet, etnicitet, religion, ålder, funktionsvariation, kön, sexuell läggning, graviditet, civilstånd eller annat identitetsförhållande.

Viktig information till sökande: Skicka in din ansökan och bilagor till den i PDF-format. När du skickar in din ansökan till oss får du ALLTID ett automatiskt svarsmeddelande per e-post att vi har mottagit din ansökan. Om du inte får ett sådant meddelande behöver du ta kontakt med administrativa chefen.

Lediga tjänster

 • Vi lediganslår en tidsbunden tjänst som

  Projektledare

  under tiden 15 augusti 2021 – 31 december 2024

  Högskolan på Åland har lämnat in en projektbeskrivning (reform) till pelare 3, komponent ”Höja kompetensnivån och reformera fortsatt lärande”, i Finlands ansökan om medel från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Högskolans projektplan bygger på tre sammanhängande delprojekt som länkas till Ålands hållbarhetsagenda och EU:s flaggskeppsområden. Projektledaren kommer att leda och vara drivande i Högskolan på Ålands arbete med projektet.

  Vi söker dig som brinner för projektledning och digitalisering av högskolor. Det aktuella projektet inkluderar utveckling av digital flerformspedagogik i alla utbildningar vid högskolan, utveckling av högskolans digitala styrsystem och register med tillhörande sammanlänkning med de nationella databaserna och registren samt utveckling av nya teknikutbildningar och tillhörande infrastruktur inom förnybar energi. Du är kommunikativ, tålmodig och lyhörd för verksamhetens behov och duktig på att skapa delaktighet i förändringsarbetet. Du är initiativtagande, har god samarbetsförmåga, driver processer framåt och uppnår resultat inom utsatta tidsramar.

  Till Projektledarens uppgifter hör bland annat:

  • helhetsansvar (genomförande och uppföljning) inklusive budgetansvar för projekthelheten, vars budget uppgår till 2,7 miljoner euro under projektperioden.
  • ansvar för och utförande av konkurrensutsättning av investeringar och konsultuppdrag inom projektet
  • ansvar och genomförande av de investeringar (i första hand IT- och digital utrustning) som tillhör projektet
  • att samarbeta och kommunicera med högskolans personal och externa samarbetspartners, framför allt med Digivision 2030 och de övriga yrkeshögskolorna i Finland
  • att informera och samarbeta med projektets styrgrupp
  • att vara förman för övriga projektanställda
  • övriga arbetsuppgifter enligt förmannens anvisning

  Behörighetskrav

  Högre högskoleexamen med lämplig inriktning.

  Övriga kompetenser

  • gedigen kunskap och erfarenhet av projektledning och budgetansvar
  • systematiskt arbetssätt och förmåga att prioritera
  • initiativförmåga samt flexibelt och positivt arbetssätt
  • förmåga att självständigt hantera stora helheter
  • god kommunikationsförmåga på svenska och andra språk
  • förmåga att skapa samarbete inom projektet samt med projektdeltagare vid högskolan och samarbetspartners utanför högskolan
  • erfarenhet av och ansvarsuppgifter i internationella samarbetsnätverk är en merit
  • förmanserfarenhet är en merit
  • erfarenhet av konkurrensutsättning vid statliga myndigheter är en merit
  • goda kunskaper i svenska, övriga språkkunskaper är meriterande
  • kännedom av och arbetserfarenhet i högskolemiljöer är meriterande liksom erfarenhet och kännedom om digitala administrativa system eller digital pedagogik

  Lön

  Enligt landskapets tjänstekollektivavtal, 3517,56 – 4458,68 € inkl allmänna tillägget 121,24 €, beroende
  på antal erfarenhetsår.

  Arbetstid

  Heltid, 36,75 h/vecka

  Frågor om tjänsten

  Har du frågor om tjänsten får du gärna kontakta rektor Johanna Mattila, tfn +358 (0)18 537 700 eller johanna.mattila@ha.ax.

  Ansökan

  Din ansökan med cv och eventuella andra dokument och meriter som du vill åberopa vill vi ha i PDF-format senast den 27 juni 2021 kl 15 och vi önskar att du skickar dem per e-post med märket “Projektledare” till adressen jobb@ha.ax.

  Välkommen att bli en del av vårt glada gäng vid Högskolan på Åland!

  Viktig information till sökande: När du skickar in din ansökan till oss får du alltid ett automatiskt svarsmeddelande per e-post att vi har mottagit din ansökan. Om du inte får ett sådant meddelande behöver du ta kontakt med administrativa chefen.