Datorsal på skola

Jobba på högskolan

Här hittar du alla lediga tjänster

Här hittar du lediga tjänster vid Högskolan på Åland.

Vi uppmuntrar alla med relevanta kvalifikationer att söka våra lediga tjänster – oavsett nationalitet, etnicitet, religion, ålder, funktionsvariation, kön, sexuell läggning, graviditet, civilstånd eller annat identitetsförhållande.

Viktig information till sökande: Skicka in din ansökan och bilagor till den i PDF-format. När du skickar in din ansökan till oss får du ALLTID ett automatiskt svarsmeddelande per e-post att vi har mottagit din ansökan. Om du inte får ett sådant meddelande behöver du ta kontakt.

Lediga tjänster

 • Vi lediganslår en tidsbunden befattning som

  IT-utvecklare för studieadministration

  under tiden snarast möjligt – 31.12.2024

  Högskolan på Åland har lämnat in en projektbeskrivning (reform) till pelare 3, komponent
  ”Höja kompetensnivån och reformera fortsatt lärande”, i Finlands ansökan om medel från
  EU:s facilitet för återhämtning och resiliens och blivit beviljade medel för detta. Högskolans
  projektplan bygger på tre sammanhängande delprojekt som länkas till Ålands hållbarhetsagenda och
  EU:s flaggskeppsområden.

  Vi söker dig som brinner för IT, projekt och digitalisering av högskolor. Det aktuella projektet innebär implementering av ett nytt studieregister/studieadministrativt system med tillhörande sammanlänkning med de nationella databaserna och registren. Du är kommunikativ, tålmodig och lyhörd för verksamhetens behov och duktig på att skapa delaktighet i förändringsarbetet. Du är initiativtagande, har god samarbetsförmåga, driver processer framåt och uppnår resultat inom utsatta tidsramar.

  Till IT-utvecklarens uppgifter hör bland annat:

  • ansvar för utveckling av digitala administrativa system, särskilt studieadministrativa system, i samråd med projektledaren, t.ex. system för identifikation, studieprestationer och dataöverföring
  • ansvar för och utförande av utvärdering, val och implementering av valda system tillsammans med högskolans sakkunniga samt externa samarbetspartners, konsulter och leverantörer
  • ansvar för dimensionering av hårdvara, nätverk och annan behövlig IT-teknisk utrustning tillsammans med högskolans sakkunniga samt externa samarbetspartners, konsulter och leverantörer
  • samarbeta med och stödja högskolans IT-utvecklare vid behov
  • hålla sig ajour med den tekniska utvecklingen inom digitalisering av högre utbildning
  • ansvara för och medverka i ibruktagande av det/de valda administrativa system och migrering av data mellan gamla och nya system
  • ansvara för och medverka i ibruktagandet av eventuella valda tilläggsmoduler till det administrativa systemet
  • producera instruktioner och lärandematerial för högskolans personal och studerande för användning av valda system
  • utbilda, stödja och coacha högskolans personal inom valda system
  • att samarbeta och kommunicera med högskolans personal och externa samarbetspartners gällande Digivision 2030 och de övriga yrkeshögskolorna i Finland
  • att informera och samarbeta med projektets styrgrupp
  • övriga arbetsuppgifter enligt förmannens anvisning.

  Behörighetskrav

  Kandidat- eller ingenjörsexamen med lämplig inriktning.

  Övriga kompetenser

  • projektvana
  • goda kommunikationsfärdigheter och vana att kommunicera
  • systematiskt arbetssätt och förmåga att prioritera
  • initiativförmåga samt flexibelt och positivt arbetssätt
  • förmåga att arbeta självständigt och i team
  • förmåga att förstå högskolans verksamhet och behov
  • erfarenhet av konkurrensutsättning vid statliga myndigheter är en merit
  • goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska, övriga språkkunskaper är meriterande
  • kännedom av och arbetserfarenhet i högskolemiljöer är meriterande liksom erfarenhet och kännedom om digitala administrativa system.

  Lön

  Inom spannet 3174,91 – 4054,68 € beroende på antal erfarenhetsår + ett allmänt tillägg om 121, 24 €

  Arbetstid

  Heltid, 36,25 h/vecka

  Ansökan

  Din ansökan med cv och eventuella andra dokument och meriter som du vill åberopa vill vi ha i PDF-format senast den 9 oktober 2022 och vi önskar att du skickar dem per e-post med märket “IT-utvecklare” till adressen jobb@ha.ax.

  Frågor

  Har du frågor om befattningen får du gärna kontakta projektledare Magnus Lindberg, tfn +358 (0)18 537744 (magnus.lindberg@ha.ax) eller teknisk utvecklingschef Bengt Englund, tfn +358 (0)18 537739 (bengt.englund@ha.ax).

   

  Viktig information till sökande: När du skickar in din ansökan till oss får du alltid ett automatiskt svarsmeddelande per e-post att vi har mottagit din ansökan.

 • Vi lediganslår en ordinarie tjänst som

  Förvaltningskoordinator

  från och med 1 januari 2023

  I ditt arbete har du ett nära samarbete med rektor och övriga medlemmar i rektorsrådet. Till
  arbetsuppgifterna hör beredning av ärenden till ledningsgrupp och styrelse samt framtagande av
  information. I dina uppgifter ingår till stor del att göra utrednings- och sammanställningsuppgifter inom ett brett arbetsområde och du förväntas kunna presentera rapporter såväl skriftligt som muntligt. Du förbereder inför styrelsens och ledningsgruppens sammanträden och gör därtill hörande efterarbete samt är sekreterare vid styrelsens, rektorsrådets och ledningsgruppens sammanträden och för arbetsgrupper o.dyl. Du utför kvalificerade uppgifter inom ett brett arbetsområde enligt direktiv från rektorsrådets medlemmar. I dina arbetsuppgifter ingår också att hålla högskolans statistiska uppgifter uppdaterade och att publicera dessa samt samt ansvara för utförande och sammanställning av studerandeutvärderingar.

  Förvaltningskoordinatorn ansvarar för koordineringen av högskolans kvalitetsarbete och är ordförande
  för högskolans Q-team och koordinering av och arbete med högskolans auditeringar. I din arbetsroll är
  du ordförande för högskolans jämställdhetsgrupp, har uppdraget som dataskyddsombud vid högskolan
  och är ägare till högskolans gemensamma dokument. Arbetsinnehållet är utmanande och varierar under
  olika perioder och kräver integritet.

  Kompetenser vi söker

  • Förmåga att arbeta självständigt och god samarbetsförmåga
  • God organisationsförmåga och systematiskt arbetssätt
  • Förmåga att kommunicera väl i tal och skrift
  • Problemlösningsförmåga
  • Initiativförmåga
  • Flexibilitet och förändringsberedskap
  • Kunskap och erfarenhet av GDPR-frågor är meriterande
  • Kunskap och erfarenhet av avtalsjuridik och juridiska frågor inom den offentliga sektorn är meriterande

  Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

  Behörighetskrav

  Lämplig högre högskoleexamen

  Övriga kompetenser

  Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom utbildningsförvaltning och goda språkkunskaper är
  meriterande.

  Lön

  Inom spannet 3174,91 – 4054,68 € beroende på antal erfarenhetsår + ett allmänt tillägg om 121, 24 €.

  Arbetstid

  Heltid, 36,25 h /vecka

  Ansökan

  Din ansökan med cv vill vi ha i PDF-format senast den 7 oktober 2022 och vi önskar att du skickar dem per e-post med märket “Förvaltningskoordinator” till adressen jobb@ha.ax.

  Frågor

  Har du frågor om tjänsten får du gärna kontakta rektor Johanna Mattila, tfn +358 (0)18 537 700 eller johanna.mattila@ha.ax.

   

  Viktig information till sökande: När du skickar in din ansökan till oss får du alltid ett automatiskt svarsmeddelande per e-post att vi har mottagit din ansökan.

 • Vi lediganslår

  Timlärare i svenska, engelska och kommunikation

  deltid (760h/läsår) för tiden 2.1 – 31.7.2024, med goda möjligheter till fortsättning.

  Som lärare vid HÅ kommer du både att undervisa och att vara involverad i olika projekt inom forskning, utveckling och innovation. Tillsammans med övriga lärare och andra medarbetare kommer du att planera, genomföra och utvärdera undervisning i enlighet med moderna högskolepedagogiska principer där ett handledande grepp och digitala lösningar är centrala. I uppdraget ingår också studiehandledande funktioner. Du kommer också att delta i ett aktivt utvecklande av examensarbetsprocessen inom högskolan och ta en aktiv roll i utvecklande av olika former av språkstöd för de studerande.

  Du är bra på att samarbeta och är beredd att som en i ett team stödja både studerande och medarbetare i deras studier och jobb. HÅ är en högskola i förändring och det är något du motiveras av. Vid Högskolan på Åland är det inte bara de studerande som ständigt får lära sig nytt utan också medarbetarna, därför behöver du brinna för att också själv utvecklas och förnyas. Som timlärare rapporterar du till vicerektor. Vi erbjuder dig ett socialt arbete i en dynamisk arbetsmiljö med aktivt tempo i ett engagerat team.

  Kompetenser vi söker

  • Kompetens och erfarenhet av att handleda och undervisa i svenska och engelska som professionellt språk, akademiskt skrivande och att språkgranska akademiska uppsatser på olika nivåer samt undervisa och handleda i studieteknik och digital kommunikation, i grupp och individuellt
  • Goda kommunikativa färdigheter
  • Erfarenhet och kompetens att självständigt och i team, planera och förverkliga undervisningshelheter och lärandeaktiviteter som inkluderar nätpedagogiska lösningar
  • Samarbetsförmåga och vilja att jobba i team, men också förmåga till självständigt arbete
  • Förändringsberedskap och flexibilitet
  • Intresse för forskning och utveckling

  Behörighetskrav

  Behörighetskrav enligt ÅFS 2002:87 Landskapsförordning om Högskolan på Åland, 3 kapitlet.

  Lön

  Enligt Årsarbetstidsavtal för Högskolan på Åland

  Ansökan

  Din ansökan med cv vill vi ha i PDF-format senast den 21.10.2022 och vi önskar att du skickar dem per e-post med märket “Timlärare inom språk” till adressen jobb@ha.ax.

  Frågor

  Har du frågor om anställningen får du gärna kontakta vicerektor Bettina Brantberg-Ahlfors bettina.brantberg-ahlfors@ha.ax eller tfn +358 (0)18 537 743 (säkrast anträffbar 30.9 kl 13.30-15.30 eller 3.10 kl 10-11).

   

  Viktig information till sökande: När du skickar in din ansökan till oss får du alltid ett automatiskt svarsmeddelande per e-post att vi har mottagit din ansökan.

 • Vi söker nu en 

  Vicerektor

  Om Högskolan på Åland

  Högskolan på Åland är en liten högskola som inledde sin verksamhet den 1 januari 2003. Småskaligheten och närheten mellan studerande och anställda är ett kännetecken för Högskolan på Åland liksom den vackra miljön i sjöfartsstaden Mariehamn. 

  Högskolan på Åland är inne i en kraftig utvecklingsfas där hela verksamheten utvecklas. Högskolan kommer att introducera nya utbildningsprogram samt utveckla och förstärka pedagogiken med stöd av omfattande, flerårig finansiering från EU. Högskolan på Ålands huvudman, Ålands landskapsregering, har initierat en process att bolagisera verksamheten. Bolagiseringsprocessen förväntas bli klar under 2023.  

  Inom Högskolan på Åland finns förutom högskoleutbildningar, forskning och utvecklingsprojekt även Öppna högskolan. 

  Om tjänsten

  Vicerektorn leder och utvecklar Högskolan på Ålands verksamhet och personal inom teknik, it och sjöfart och ansvarar för att högskolan utvecklas enligt högskolans strategi och utbildningsavtal. Till vicerektorns ansvarsområde hör utbildningsprogrammen inom elektroteknik, informationsteknik, maskinteknik och sjöfart samt högskolans internationalisering och alumn verksamhet.  Uppgiften innebär även att leda och utveckla nya utbildningsprogram bland annat införandet av master examen med engelskspråkiga kurser och program, inom automation och förnybara energiformer samt angränsande forskning, utveckling och innovation (FUI). Som vicerektor arbetar du nära och rapporterar till rektor.

  Den som väljs till vicerektor ska inneha högre högskoleexamen inom teknik, it eller sjöfart och doktorsexamen är meriterande. Vicerektorn skall inneha god bevisad ledarskapsförmåga, bevisad kompetens och god insikt i FUI och pedagogisk kompetens är meriterande. Vi uppskattar erfarenhet inom minst ett av de högskolans utbildningsprogram som ligger inom ansvarsområdet. Vicerektorn anställs för en femårsperiod. 

  En framgångsrik skötsel av uppgiften kräver engagerande ledarskap, visionärt tänkande och utmärkt förmåga till samarbete och växelverkan med olika intressenter inom högskoleväsendet, näringslivet och samhället. Utvecklandet av en mångdisciplinär organisation förutsätter ett aktivt och kommunikativt arbetssätt och förmåga att leda och stöda personal genom förändringsarbetet.

  Ansökan och frågor

  Låter det intressant? Sänd din ansökan, med CV och personligt brev, via www.mercuriurval.fi (ref.nr. FI-17171) senast den 22 augusti 2022.

  För mera information är du välkommen att kontakta vår konsult på Mercuri Urval, Marcus Jensén tfn +358 (0)40 551 7741, marcus.jensen@mercuriurval.com.

  Upplysningar om vicerektorsuppdraget ges också av rektor Johanna Mattila tfn +358 (0)18 537 700.