Jobba på högskolan

Här hittar du alla lediga tjänster

Lediga tjänster

 • Vi lediganslår en tillfällig heltidstjänst som

  timlärare

  vid utbildningsprogrammet för informationsteknik för tiden 1 augusti 2020 – 31 juli 2021

  Vi söker dig som har omfattande kunskaper inom informationsteknik/mjukvaruutveckling och erfarenhet av projektledning och agila arbetsmetoder. I anställningen ingår undervisning från grundnivå till avancerad nivå och handledning av examensarbeten. I anställningen kan enligt överenskommelse även ingå studiehandledning. Tidigare arbetserfarenhet från programmering, webbutveckling, administration av nätverk, servermiljöer, molntjänster och virtualiseringsteknik ses som en merit.

  Behörighetskrav

  Behörighetskrav enligt ÅFS 2002:87 Landskapsförordning om Högskolan på Åland, 3 kapitlet.

  Övriga kompetenser

  God samarbets- och kommunikationsförmåga.

  Lön

  Enligt landskapets tjänstekollektivavtal

  Ansökan

  Din ansökan med cv vill vi ha senast 31 mars 2020 kl 15 och vi önskar att du skickar den per e-post med märket “Timlärare” till adressen jobb@ha.ax.

  Frågor om tjänsten

  Har du frågor om tjänsten får du gärna kontakta vicerektor Sven Schauman, tfn +358 (0)18 537 766.

 • Vi lediganslår en tillfällig tjänst som:

  Projektledare​

  till Central Baltic Interreg projektet Sustainability in Finance (SuFi), under tiden 1.4.2020-31.8.2022 (deltid, ca 30-40 %).

  Om projektet

  Projektet Sustainability in Finance (SuFi) utvecklar en yrkesinriktad hållbarhetskurs (online) i ekonomi. Projektet behövs för att matcha näringslivets och finanssektorns efterfrågan, för att öka konkurrenskraften, arbetsmöjligheter och rörlighet, och för att förbättra nya kompetenser inom Östersjöregionen. Hållbarhetsprinciperna är en av de viktigaste generiska kompetenserna för anställda i framtiden. Den finansiella sektorn i Finland, Lettland och Estland är dessutom alla åtagit sig FN: s hållbara och strategiska mål för Östersjöregionen. Resultatet av SuFi kommer att bli en öppen onlinekurs i finansiering (5 ECTS) inom företagsekonomiutbildningen. Kursen kommer att vara förankrad i alla parters institutioner och göras tillgänglig för alla på en öppen utbildningsplattform inom Östersjöregionen. SuFi syftar till en socialt inkluderande Östersjöregionen genom att involvera intressenter, studenter och lärare i hållbarhet inom finanssektorn med mer anpassad yrkesutbildning som resultat.

  Projektet pågår 2020-2022 och under 2020 är målet att ta fram underlag för den nya utbildningen med hjälp av frågor relaterade till: Vilka kompetenser är viktiga för yrkesutbildade akademiker i framtida arbete? Och närmare bestämt, vilka hållbarhetskompetenser inom finansutbildning är viktiga för arbetsgivarna?

  Läs mer om The Sustainability in Finance

  Egenskaper

  Vi söker en projektledare till projektet. Som projektledare förväntas du ha god ledarskapsförmåga samt ett strukturerat och utvecklande arbetssätt. För detta projekt är det bra om du har erfarenhet, kunskaper och insikter inom olika områden såsom:

  • projektledning
  • ekonomi
  • finans
  • utbildning
  • offentlig projektfinansiering
  • EU- projektadministration

  Behörighetskrav

  Lämplig högskoleexamen.

  Övriga kompetenser

  Goda kunskaper i engelska och god kommunikationsförmåga.

  Lön

  Enligt landskapets tjänstekollektivavtal tidigare löneklass A 23 (2 917,19 € – 3 725,54 €) eller A 24 (3 110,20 € – 3 972,04 €) beroende på behörighet.

  Arbetstid

  Ca 30-40 % av heltid

  Ansökan

  Din ansökan med cv vill vi ha senast torsdag den 19.3.2020 kl. 15 och vi önskar att du skickar den per e-post med märket “Projektledare” till adressen jobb@ha.ax. Vi rekryterar löpande och tillsätter tjänsten så fort vi hittar rätt kandidat.

  Frågor om tjänsten

  Har du frågor om tjänsten får du gärna kontakta FoU-ansvarig Paula Linderbäck, tfn +358 (0)18 537 788.

 • Vi söker en

  vikarierande it-utvecklare

  under tiden snarast till och med 14 oktober 2024, med goda möjligheter till förlängning eller stadigvarande tjänst.

  Vi söker dig som är kommunikativ, relationsskapande och har förutsättningar för att leda i förändring. Du är tålmodig och lyhörd för verksamhetens behov och duktig på att skapa delaktighet i förändringsarbetet.

  Arbetsuppgifter

  Till it-utvecklarens uppgifter hör bland annat att:

  • utföra strategisk planering och uppföljning för utveckling och investeringar av högskolans it, samt styra verksamheten i den riktning som godkänts av högskolans ledning
  • regelbundet sammanställa och beskriva trender inom den pedagogiska it-utvecklingen i samråd med utbildningsansvariga
  • vara ansvarig för att förnya och kontinuerligt utveckla bl.a. högskolans it-säkerhet och it-policy med tillhörande styr- och stöddokument i enlighet med högskolans ledningssystems principer
  • vara ansvarig för att utveckla högskolans it-beställningsfunktion. it-utvecklaren är ansvarig för it-budgeten och är beställare vid inköp av it-utrustning och it-relaterade tjänster som belastar it-budgeten
  • ansvara för it-systemens funktionalitet, innehåll och säkerhet
  • vid behov ge både tekniskt stöd och användarsupport
  • stödja, coacha och utbilda personalen inom IKT
  • vara i beredskap att vid behov arbeta obekväma arbetstider
  • övriga arbetsuppgifter enligt förmannens anvisning.

  Behörighetskrav

  Yrkeshögskoleexamen inom it eller motsvarande teknisk examen. Minst tre års arbetserfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter efter avlagd examen.

  Övriga kompetenser

  Erfarenheter från utbildning, arbetsuppgifter inom utbildningsförvaltning och goda språkkunskaper är meriterande.

  Meriterande är erfarenhet av/kunskaper i:

  • virtuella miljöer som Hyper-V och VMware
  • nätverk (TCP/IP), routers, switchar, brandväggar och konfigurationsspråk som CLI
  • servermiljöer, domäner, webb, moln som MS AD, G Suite (Google Apps), Google Cloud, MS Azure, MS Office 365
  • datacenterhantering/-verktyg som MS SCCM, MS MDT, MS WDS, PS, PS Core, Unix, skript, API
  • systemövervakning till exempel OP5
  • Linux och andra open source lösningar
  • cybersäkerhet
  • administrativa verktyg/program
  • federerade-/enkla autentiseringar
  • automation
  • VR/AR/MR
  • Office-programmen
  • multimedia

  Lön

  Enligt landskapets tjänstekollektivavtal tidigare löneklass A 25 (3 327,09 € – 4 249,02 €)

  Arbetstid

  Heltid, 36,75 h/vecka

  Ansökan

  Din ansökan med cv vill vi ha senast den 20 mars 2020 kl. 16 och vi önskar att du skickar den per e-post med märket “it-utvecklare” till adressen jobb@ha.ax.

  Frågor om tjänsten

  Har du frågor om vikariatet får du gärna kontakta vicerektor Bengt Englund, tfn +358 (0)18 537 739 eller administrativ chef Anna Janson, tfn +358 (0)18 537 775.