Jobba på högskolan

Här hittar du alla lediga tjänster

Här hittar du lediga tjänster vid Högskolan på Åland, Öppna högskolan, Sjöfartsakademin och Sjöfartsgymnasiet.

 • Vi lediganslår tjänsten som

  Rektor

  vid Högskolan på Åland

  Vi söker dig som vill och har förutsättningar att leda och utveckla högskolan i dess roll som motor för samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt på Åland.

  Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du står för ett öppet klimat som främjar delaktighet och engagemang. Andra viktiga egenskaper är:

  • att kunna inspirera, motivera och involvera människor,
  • att vara utmanande, drivande och resultatorienterad,
  • att ha förmåga att övertyga samt övervinna hinder och motstånd,
  • att visa handlingskraft, självständighet och integritet,
  • att vara kommunikativ med förmåga att bygga nätverk och relationer.

  Högskolan på Åland vill bidra till förverkligandet av de sju strategiska utvecklingsmål för Åland som utarbetats inom ramen för nätverket bärkraft.ax.

  Rektor utses av Ålands landskapsregering på förslag av högskolans styrelse. Rektor har det övergripande ansvaret för högskolans utbildningar, forsknings- och utvecklingsarbete samt samverkan med det omgivande samhället. Rektor företräder högskolan utåt, är föredragande i styrelsen, är ordförande i ledningsgruppen, har det övergripande ansvaret för högskolans personal samt för högskolans pedagogiska utveckling och kvalitetsarbete.

  Behörighetskrav är avlagd doktorsexamen eller licentiatexamen. Erfarenhet av ledarskap och förvaltningsuppgifter samt pedagogisk erfarenhet på högskolenivå beaktas. Se kravprofil för rektorstjänsten.

  Tjänsten utlyses för en period om fem år med tillträde 1.8.2019 eller enligt överenskommelse.

  Skicka in din ansökan

  Vi önskar att du skickar in följande:

  • ansökan
  • CV
  • för tjänsten relevanta meriter, både vetenskapliga och andra meriter

  Dina ansökan ska vara högskolan tillhanda senast den 12 mars 2019 kl 16 (finsk tid).

  Skicka in ansökan per post:
  Högskolan på Åland, Pb 1010, AX-22111 Mariehamn (märke: rektorstjänsten)

  eller per e-post:
  jobb@ha.ax (ämne: rektorstjänsten)

  Frågor om rektorstjänsten och högskolan

  Ytterligare information om tjänsten ges av styrelsens ordförande Emma Dahlén tfn +358 (0)457 529 2964. Frågor om högskolans organisation riktas till administrativ chef Anna Janson tfn +358 (0)457 345 3977.

 • Vi lediganslår följande:

  En timlärare i bisyssla inom elektroteknik

  med inriktning el och automation, under tiden 1.8.2019-31.7.2020

  I tjänsten ingår att undervisa och bidra till utvecklingen främst inom utbildningsprogrammet för elektroteknik. Undervisningen kommer att vara inom något/några av ämnesområdena el, elektronik, IT och industriell IT, energi och hållbarhet. Utbildning i starkström och högspänningssystem samt erfarenhet av planering, konstruktion, installation och övervakning av starkströms- och högspänningssystem är meriterande.

  Därutöver värderas insikter i moderna industriella och marina styr- och elsystem samt komponenter som ingår i dessa t.ex. PLC, distribuerade/inbyggda system, mätteknik, elektronik och elteknik, IT och datakommunikation.

  Vi uppskattar om personen som väljs till tjänsten har avlagt pedagogiska studier/yrkeslärarexamen innan den anställs. Tidigare erfarenhet av undervisning på högskolenivå är meriterande. Vi sätter värde på att den som väljs till tjänsten har god kommunikativ förmåga, en vilja att utvecklas och har lätt för att samarbeta med andra.

   

  Behörighetskrav enligt ÅFS (2002:87):

  7 § ”Behörig att anställas som lektor är den som har en för anställningen vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, lämplig avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier.”

  8 § ”För att anställas som överlärare eller lektor i yrkesämnen krävs minst tre års praktisk erfarenhet i uppgifter som motsvarar examen”.

   

  Lön enligt tjänstekollektivavtal. 

   

  Inom utbildningsprogrammet för elektroteknik planeras fr.o.m. hösten 2020 en ny inriktning på energi, automation och hållbarhet. Timläraren kommer att få delta i utvecklingen och planeringen av den nya inriktningen och fr.o.m. hösten 2020 planeras en ordinarie tjänst som lektor att lediganslås.

   

  Skicka in din ansökan

  Din ansökan med cv vill vi ha senast den 19.6.2019 kl. 15 och vi önskar att du skickar den per e-post med märket “Timlärare i elektroteknik” till e-postadressen jobb@ha.ax

   

  Frågor om tjänsten

  Har du frågor om tjänsten får du gärna kontakta vår vicerektor Bengt Englund, tfn +358 457 344 7189