Jobba på högskolan

Här hittar du alla lediga tjänster

Här hittar du lediga tjänster vid Högskolan på Åland och Öppna högskolan.

Högskolan på Åland (www.ha.ax) är en regional högskola i Mariehamn underlydande Ålands

landskapsregering. Högskolan på Åland har ca 550 studerande på Bachelornivå inom sju 

utbildningsprogram, en omfattande öppen högskoleverksamhet samt forskning och utveckling inom 

vissa områden. Totalt har högskolan knappt 60 anställda, varav majoriteten är undervisande personal. 

 

Vi lediganslår en tillfällig tjänst som  

 

IKT-handledare, under tiden snarast t.o.m. 31.12.2021, med goda möjligheter till förlängning.

 

Vi söker dig som är kommunikativ, tålmodig och lyhörd för verksamhetens behov och duktig på att 

skapa delaktighet i förändringsarbetet. 

 

Till IKT-handledarens uppgifter hör bl.a. att:

  • Stödja och handleda högskolans lärare i användningen av digitala verktyg och digital pedagogik som används vid flerformsundervisning
  • regelbundet sammanställa och beskriva trender inom den pedagogiska IT-utvecklingen i samråd med utbildningsansvariga
  • delta i utvecklande av nya digitala undervisningsformer
  • hålla sig ajour med med den tekniska utvecklingen inom digitalisering av högre utbildning
  • aktivt samverka med IKT-stödpersoner vid åländska lärosäten för vuxenutbildning samt med yrkeshögskolor och universitet i Finland
  • stödja, coacha och utbilda personalen inom IKT
  • övriga arbetsuppgifter enligt förmannens anvisning.

Behörighetskrav

Lämplig högskoleexamen

 

Övriga kompetenser

Erfarenhet från utbildning och goda språkkunskaper är meriterande.

 

Lön

Enligt landskapets tjänstekollektivavtal tid. löneklass A 24 (3 231,44 € – 4  093,28 €)

 

Arbetstid 

Heltid, 36,75 h/vecka

 

Välkommen att bli en del av vårt glada gäng vid Högskolan på Åland! Din ansökan med cv vill vi ha senast den 9.10.2020 kl. 16 och vi önskar att du skickar den per e-post med märket “IKT-handledare” till adressen jobb@ha.ax . Har du frågor om tjänsten får du gärna kontakta prorektor Sven Schauman, tel. +358 18 537766 eller vicerektor Bengt Englund, tel. +358 18 537739.