Jobba på högskolan

Här hittar du alla lediga tjänster

Här hittar du lediga tjänster vid Högskolan på Åland, Öppna högskolan, Sjöfartsakademin och Sjöfartsgymnasiet.

Lediga tjänster

 • Informatiker

  ordinarie tjänst från och med 1.8.2018

  Biblioteket vid Högskolan på Åland är integrerat i Mariehamns stadsbibliotek där informatikern jobbar i nära samarbete med högskolebibliotekets chef.

  Till informatikerns arbetsuppgifter hör bland annat att tillsammans med bibliotekschefen fungera som kontaktbibliotekarie för högskolans utbildningsprogram och ansvara för biblioteksverksamheten vid Öppna högskolan. Informatikern undervisar i informationssökning och handleder studerande under hela studietiden.

  Till arbetsuppgifterna hör också att ansvara för högskolans tidskrifter och fjärrlån samt att tillsammans med bibliotekschefen ansvara för utveckling av högskolebibliotekets e-resurser och webbsidor. Till tjänsten hör även tjänstgöring i stadsbibliotekets information.

  Vi söker dig som är serviceinriktad, noggrann och van att ta egna initiativ. Du behöver ha god organisations-, kommunikations- och samarbetsförmåga. Arbetet vid högskolan är dynamiskt och arbetsmetoderna utvecklas kontinuerligt då nya IT-baserade lösningar tas i bruk, vilket betyder att du behöver vara intresserad av att utveckla dina arbetsuppgifter med de nya programmen som hjälpmedel.

  Behörighetskrav

  Behörighetskrav för tjänsten är högskoleexamen i vilken ingår eller utöver vilken har avlagts minst 60 studiepoäng ämnesstudier inom biblioteks- och informationsvetenskap.

  Lön

  A 22 (2 834,52 – 3 586,36 euro)

  Arbetstid

  heltid (fn 36,75h/ vecka)

  Ansökan

  Din ansökan med cv vill vi ha senast den 27 mars 2018 kl. 16 och vi önskar att du skickar den per e-post med märket “Informatiker” till adressen jobb@ha.ax.

  Frågor om tjänsten

  Har du frågor om tjänsten som informatiker får du gärna kontakta vår bibliotekschef Linda Lundgren, tfn +358 (0)457 345 3979.

 • Skolvärd vid Sjöfartsgymnasiet

  ordinarie tjänst från och med 1.8.2018

  Till skolvärdens uppgifter hör att stödja och hjälpa studerande vid Sjöfartsgymnasiet som har behov av stöd. För att lyckas bra i sitt arbete behöver skolvärden samarbeta med lärare, studerandevårdsgrupp och övrig personal samt vara studiehandledaren behjälplig med olika uppgifter.

  Skolvärden stödjer studerande i undervisningssituationen och även med skolarbetet efter lektionstid. Till skolvärdens ansvarsområden hör också att vara kontaktperson för de studerande som har eget boende på studieorten. Skolvärden deltar i studerandevårdsgruppen som medlem, deltar i läxhjälpen som stödperson, kontaktar studerande som är frånvarande och håller också extra omtentamenstillfällen.

  Vi söker dig som är utåtriktad och tycker om att arbeta med människor. Du behöver också vara ansvarstagande och vara van att ta egna initiativ. Det är viktigt att du har en flexibel inställning till dina arbetsuppgifter, som kan variera vid behov, samt har god organisations-, kommunikations- och samarbetsförmåga.

  Behörighetskrav

  Behörighetskrav för tjänsten är lämplig examen på gymnasienivå.

  Lön

  A 15 (1 994,13 – 2 513,10 euro)

  Arbetstid

  heltid (fn 36,75h/ vecka)

  Övrigt

  Den som blir vald till tjänsten som skolvärd behöver uppvisa ett straffregisterutdrag.

  Ansökan

  Din ansökan med cv vill vi ha senast den 27 mars 2018 kl. 16 och vi önskar att du skickar den per e-post med märket “Skolvärd” till adressen jobb@ha.ax.

  Frågor om tjänsten

  Har du frågor om tjänsten som skolvärd vid Sjöfartsgymnasiet får du gärna kontakta platsansvarig Lasse Selander på, tfn  +358 (0)457 086 0187.

 • Överlärare/lektor

  med undervisning i matematik och fysik med fokus på ingenjörsämnen,
  ordinarie tjänst från och med 1.8.2018

  Vi söker dig som förutom i matematik och fysik även har kompetens inom något av ämnesområdena elektroteknik, informationsteknik eller maskinteknik, d.v.s. ämnesområden som tillika utgör utbildningsprogram som ger ingenjörsexamen vid Högskolan på Åland.

  Den som väljs till tjänsten som överlärare/lektor behöver ha kapacitet att bidra till för högskolan relevant forskning. I tjänsten kan också ingå arbete i olika typer av projekt och därför är det meriterande att ha erfarenhet av att ha arbetat med projekt och tillämpad forskning.

  Behörighetskrav

  Behörighetskrav för överlärare enligt ÅFS 2002:87 Landskapsförordning om Högskolan på Åland, 3 kapitlet, 6 § samt 8 §, 1 mom. Behörighetskrav för lektor enligt ÅFS 2002:87 Landskapsförordning om Högskolan på Åland, 3 kapitlet, 7 § samt 8 §, 1 mom.

  Lön

  Lön enligt gällande kollektivavtal.

  Ansökan

  Din ansökan med cv vill vi ha senast den 3.4.2018 kl. 16 och vi önskar att du skickar den per e-post med märket “Överlärare/lektor i ma/fy” eller till e-postadressen jobb@ha.ax

  Frågor om tjänsten

  Har du frågor om tjänsten får du gärna kontakta vår rektor Jonas Waller, tfn +358 457 345 3981

 • Lektor i hälso- och sjukvård

  ordinarie tjänst från och med 1.8.2018

  Vi söker dig som har kompetens att undervisa inom Högskolans sjukskötarutbildning och i sjukvårdskurser för blivande och aktiva sjöbefäl.

  Behörighetskrav

  Behörighetskrav för lektor enligt ÅFS 2002:87 Landskapsförordning om Högskolan på Åland, 3 kapitlet, 7 § samt 8 §, 1 mom.

  Lön

  Lön enligt gällande kollektivavtal.

  Ansökan

  Din ansökan med cv vill vi ha senast den 3.4.2018 kl. 16 och vi önskar att du skickar den per e-post med märket “Lektor i hälso- & sjukvård” till e-postadressen jobb@ha.ax

  Frågor om tjänsten

  Har du frågor om tjänsten får du gärna kontakta vicerektor Sven Schauman på tfn +358 457 345 3979