Hoppa till innehåll
Datorsal på skola

Jobba på högskolan

Här hittar du alla lediga tjänster

Här hittar du lediga tjänster vid Högskolan på Åland.

Vi uppmuntrar alla med relevanta kvalifikationer att söka våra lediga tjänster – oavsett nationalitet, etnicitet, religion, ålder, funktionsvariation, kön, sexuell läggning, graviditet, civilstånd eller annat identitetsförhållande.

Viktig information till sökande: Skicka in din ansökan och bilagor till den i PDF-format. När du skickar in din ansökan till oss får du ALLTID ett automatiskt svarsmeddelande per e-post att vi har mottagit din ansökan. Om du inte får ett sådant meddelande behöver du ta kontakt.

Lediga tjänster

 • Vi lediganslår en ordinarie tjänst som

  Koordinator inom sjöfart och teknik

  från och med 1 januari 2024.

  Som koordinator inom sjöfart och teknik är du en viktig del av studieadministrationen. Koordinator arbetar med studerandeadministration, planering och studiehandledning inom utbildningsområdet sjöfart och teknik. Till koordinators uppgifter hör också att vara STCW-ansvarig för externa kurser inom Högskolan på Åland samt att ansvara för och delta i auditeringar inom utbildningsområdet. Koordinator inom sjöfart och teknik ska också delta i utvecklingen av utbildningsprogrammen och ansvara för planering och prissättning av kurser, uppdrag och externa utbildningar inom sjöfart och teknik. Koordinator arbetar i nära samarbete med programkoordinatorerna och vicerektorerna och kan till viss del täcka upp för programkoordinatorerna vid behov. Koordinator inom sjöfart och teknik ingår också som medlem i Alandica Shipping Academy’s (ASA) ledarforum och sköter kontakterna med ASA gällande Öppna högskolans externa behörighetskurser.

  HÅ är en högskola i förändring och det är något du motiveras av. Det är inte bara de studerande som ständigt får lära sig nytt utan också medarbetarna, därför behöver du brinna för att också själv utvecklas och förnyas. Vi erbjuder dig ett mångsidigt, socialt arbete i en dynamisk arbetsmiljö med aktivt tempo i ett engagerat team.

  Kompetenser

  Vi söker dig som har följande kompetenser:

  • Förändringsberedskap och flexibilitet
  • Förmåga att strukturera och noggrannhet i arbetet
  • Samarbetsförmåga och vilja att jobba i team
  • Erfarenhet och kompetens av att planera pedagogiskt arbete
  • Goda kommunikativa färdigheter som inkluderar goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska
  • Gott självledarskap

  Övriga kompetenser

  Kunskap om STCW-konventionen.

  Behörighetskrav

  Högskoleexamen med lämplig inriktning.

  Lön och arbetstid

  Lön inom spannet 3 316,14 € – 4 235,04 € beroende på antal erfarenhetsår samt ett allmänt tillägg om 121,24 €. Arbetstiden är heltid – 36,25 timmar per vecka.

  Ansökan

  Din ansökan med CV och eventuella andra dokument och meriter som du vill åberopa vill vi ha i PDF-format senast den 23 november 2023 och vi önskar att du skickar dem per e-post med märket “Programkoordinator” till adressen jobb@ha.ax. Har du frågor om tjänsten får du gärna kontakta vicerektor Patric Granholm, tel. +358 (0)18 537745 eller mail patric.granholm@ha.ax.

   

 • Vi lediganslår en ordinarie tjänst som

  Programkoordinator

  från och med 1 januari 2024.

  Som programkoordinator är du en viktig del av studieadministrationen. Programkoordinator stöder vicerektor i administration och utveckling av respektive utbildningsprogram inom vicerektors ansvarsområde. Till arbetsuppgifterna hör att göra upp schemaunderlag och schemalägga lärandeaktiviteter, koordinera kursplanering tillsammans med programansvariga och hjälpa vicerektor vid uppgörande av lärarnas arbetsplaner. Programkoordinator bereder agenda och skriver protokoll för programråds-, branschråds- och kollegiemöten samt följer upp budgeten för utbildningsprogrammen och gör tillsammans med vicerektor upp årligt budgetförslag för desamma. Programkoordinator ansvarar för uppdaterandet av den programrelaterade delen av högskolans hemsida och intranät samt arbetar i det studieadministrativa systemet och deltar i utvecklingen av detsamma. Programkoordinator är också STCW-ansvarig för utbildningsprogrammen och ansvarar för och deltar i auditeringar inom utbildningsområdet.

  HÅ är en högskola i förändring och det är något du motiveras av. Det är inte bara de studerande som ständigt får lära sig nytt utan också medarbetarna, därför behöver du brinna för att också själv utvecklas och förnyas. Vi erbjuder dig ett mångsidigt, socialt arbete i en dynamisk arbetsmiljö med aktivt tempo i ett engagerat team.

  Kompetenser

  Vi söker dig som har följande kompetenser:

  • Förändringsberedskap och flexibilitet
  • Förmåga att strukturera och noggrannhet i arbetet
  • Samarbetsförmåga och vilja att jobba i team
  • Erfarenhet och kompetens av att planera pedagogiskt arbete
  • Goda kommunikativa färdigheter som inkluderar goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska.
  • Gott självledarskap

  Övriga kompetenser

  Kunskap om STCW-konventionen.

  Behörighetskrav

  Högskoleexamen med lämplig inriktning.

  Lön och arbetstid

  Lön inom spannet 3 316,14 € – 4 235,04 € beroende på antal erfarenhetsår samt ett allmänt tillägg om 121,24 €. Arbetstiden är heltid – 36,25 timmar per vecka.

  Ansökan

  Din ansökan med CV och eventuella andra dokument och meriter som du vill åberopa vill vi ha i PDF-format senast den 23 november 2023 och vi önskar att du skickar dem per e-post med märket “Programkoordinator” till adressen jobb@ha.ax . Har du frågor om tjänsten får du gärna kontakta vicerektor Patric Granholm, tel. +358 (0)18 537745 eller mail patric.granholm@ha.ax.