Jobba på högskolan

Här hittar du alla lediga tjänster

Här hittar du lediga tjänster vid Högskolan på Åland.

Vi uppmuntrar alla med relevanta kvalifikationer att söka våra lediga tjänster – oavsett nationalitet, etnicitet, religion, ålder, funktionsvariation, kön, sexuell läggning, graviditet, civilstånd eller annat identitetsförhållande.

Viktig information till sökande: Skicka in din ansökan och bilagor till den i PDF-format. När du skickar in din ansökan till oss får du ALLTID ett automatiskt svarsmeddelande per e-post att vi har mottagit din ansökan. Om du inte får ett sådant meddelande behöver du ta kontakt med administrativa chefen.

Lediga tjänster

 • Högskolan på Åland är en liten högskola som inledde sin verksamhet den 1 januari 2003. Småskaligheten och närheten mellan studerande och anställda är ett kännetecken för Högskolan på Åland liksom den vackra miljön i sjöfartsstaden Mariehamn. 

  Högskolan på Åland är inne i en kraftig utvecklingsfas där hela verksamheten utvecklas. Högskolan kommer att introducera nya utbildningsprogram samt utveckla och förstärka pedagogiken med stöd av omfattande, flerårig finansiering från EU. Högskolan på Ålands huvudman, Ålands landskapsregering, har initierat en process att bolagisera verksamheten. Bolagiseringsprocessen förväntas bli klar under 2023.  

  Inom Högskolan på Åland finns förutom högskoleutbildningar, forskning och utvecklingsprojekt även Öppna högskolan. 

  Högskolan på Åland söker nu en 

  Vicerektor

  Vicerektorn leder och utvecklar Högskolan på Ålands pedagogiska verksamhet och personal och ansvarar för att högskolan utvecklas enligt högskolans strategi och utbildningsavtal. Uppgiften innebär även att leda och utveckla utbildningsprogram samt angränsande forskning, utveckling och innovation. Till vicerektorns ansvarsområde hör utbildningsprogrammen inom Företagsekonomi, Hospitality management samt Vård. Som vicerektor arbetar du nära och rapporterar till rektor. 

  Behörighet

  Den som väljs till vicerektor ska inneha högre högskoleexamen och doktorsexamen är starkt meriterande. Vicerektorn skall inneha bevisad kompetens och god insikt i pedagogik och förväntas ha god bevisad ledarskapsförmåga. Vi uppskattar erfarenhet inom minst ett av de högskolans utbildningsprogram som ligger inom ansvarsområdet. Vicerektorn anställs för en femårsperiod. 

  En framgångsrik skötsel av uppgiften kräver visionärt tänkande, engagerande ledarskap och utmärkt förmåga till samarbete och växelverkan med olika intressenter inom högskoleväsendet och samhället. Utvecklandet av en mångdisciplinär organisation förutsätter ett aktivt och kommunikativt arbetssätt och förmåga att leda och stöda personal genom förändringsarbetet.

  Ansökan

  Låter det intressant? Sänd din ansökan, med CV och personligt brev, via Mercuri Urval (ref.nr. FI-16572) senast den 13 december. För mera information är du välkommen att kontakta vår konsult på Mercuri Urval, Marcus Jensén tel. 040 551 7741, marcus.jensen@mercuriurval.com.

  Frågor

  Upplysningar om vicerektorsuppdraget ges också av rektor Johanna Mattila tel. 018-537700.

   

  Välkommen att bli en del av vårt glada gäng vid Högskolan på Åland!

 • Vi lediganslår följande tidsbundna projektanställning:

  Utvecklingskoordinator

  till högskolans forsknings-, utvecklings- och innovationsenhet

  Högskolan på Åland söker en utvecklingskoordinator till enheten för forskning, utveckling och innovation (FUI). Enheten är under uppbyggnad och en ny expert söks för att förstärka vår kompetens i samarbete med det åländska näringslivet och andra utvecklingsaktörer på Åland såväl som vid andra högskolor och samarbetspartner främst i närregionerna.

  Arbetsuppgifter

  Till utvecklingskoordinatorns arbetsuppgifter hör att i samråd med FUI-ansvarig, initiera, koordinera och samordna olika utvecklingsprojekt och samarbetsprojekt med partners inom den privata och offentliga sektorn. Utvecklingskoordinatorn söker samarbetsprojekt och finansiering tillsammans med företag och aktörer inom den offentliga och tredje sektorn i samråd med andra medarbetare inom enheten och ingår i enhetens expertteam gällande projektadministration. Utvecklingskoordinatorn förväntas hålla sig ajour om finansieringsinstrument och deras regelverk och förväntas skriva ansökningar och ansvara för projektuppföljning och -rapportering.

  Koordinatorn ska etablera relationer i samråd med FUI ansvarig med strategiskt viktiga finansiärer och förväntas även skapa nätverk av FUI intresserade aktörer på Åland och i andra regioner för minst några av områden miljö, teknik, turism, logistik/sjöfart, företagande, sociala och vårdfrågor, förvaltning eller motsvarande. Kontinuerlig omvärldsbevakning gällande åländska behov av och möjligheter till samordnade FUI-projekt ingår som en del av arbetet.

  Kvalifikationer

  Vi söker dig som har kompetens i och erfarenhet av forsknings-, innovations- eller utvecklingsverksamhet inom den privata eller offentliga sektorn. Du har erfarenhet av att arbeta med forsknings- och utvecklingsinriktade projekt, från projektidé till slutrapportering (skriva ansökningar, göra upp projektbudgeter, identifiera och rikta ansökningar till lämpliga finansiärer följa upp projektmål och -ekonomi, slutrapportera och -redovisa) och övrig projektrelaterad administration. Meriterande är erfarenheter från mångvetenskaplig FUI-verksamhet samt arbete med finansiering av samarbetsprojekt (planering och koordinering av EU-projekt eller liknande). Du har god kommunikativ förmåga i både tal och i skrift, såväl på svenska som på engelska. Ytterligare språkkunskaper anses meriterande.

  Du är en strukturerad person som driver processer i mål samt har ett genuint intresse att stödja samarbetspartner och utvecklingen av enheten. Du har förmåga att utveckla ett förtroendefullt och gott samarbete med såväl interna som externa aktörer, likväl som du kan arbeta självständigt. Du trivs med att ha många varierande arbetsuppgifter.

  Du som söker bör vara självständig, strukturerad och drivande och ha god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

  Behörighetskrav

  Lämplig högskoleexamen.

  Arbetstid

  Heltid, 36,25 h per vecka

  Lön

  Enligt landskapsregeringens tjänstekollektivavtal 3174,91 € – 4054,68 €, beroende på antal erfarenhetsår, samt allmänna tillägget 121,24 €

  Anställning

  Snarast möjligt till och med 31 december 2022 med goda möjligheter till fortsatt anställning.

  Frågor

  Har du frågor om tjänsten får du gärna kontakta rektor Johanna Mattila, johanna.mattila@ha.ax, tfn +358 (0)18 537 700.

  Ansökan

  Din ansökan med cv vill vi ha senast fredag 7 januari 2022 kl 15 och vi önskar att du skickar den per e-post med märket ”koordinator” till adressen jobb@ha.ax.

   

   

  Välkommen att bli en del av vårt glada gäng vid Högskolan på Åland!