Hoppa till innehåll

Dagen för forskning, utveckling och innovation

17 maj 2022 13:00 – 16:00

Välkommen på FUI-dagen (forskning, utveckling och innovation) på Högskolan på Åland. 

Forskare och projektansvariga kommer att presentera det arbete som har gjorts under 2021 och 2022. Välkommen att lyssna på korta föreläsningar om forsknings- och projektarbete som pågår på Åland!  

Plats: Auditoriet, Högskolan Norra, Neptunigatan 17

13.00 FUI-verksamhet, inledning, Paula Linderbäck

13.05-13.15 FUI-verksamheten på Högskolan på Åland, rektor Johanna Mattila

13.15-13.30 ReLä-projektet om vuxnas lärande, Mona Lindroth

13.30-13.45 Vårdpersonalens beredskap att möta äldre med psykisk ohälsa, Magdalena Häger

13.45-14.00 Åland Gear Up! – ett utbildningsprojekt för aktörer inom turistsektorn, Elina Lindroos

14.00-14.15 GERDA – GERontologisk regional DAtabas. Ett nytt forskningssamarbete, Erika Boman 

14.15-14.30 PAUS

14.30-14.45 Future megatrends and vocational competences, Erica Scott

14.45-15.00 Skalningseffekters inverkan på systemstorlek och energiförbrukning, Florian Haug

15.00-15.15 Matematisk optimering – metoder och tillämpningar, Stefan Emet

15.15-15.20 Minipaus

15.20-15.35 Business Lab Åland 2022 – Ett inkubatorprojekt som får ideér och affärer att växa och accelerera, Hanna Sauren

15.35-15.50 Distansundervisning vid Högskolan på Åland – några exempel / ifous DigiLi, Tiina Mäkinen

15.50 Avslut, Johanna Mattila