Åland Gear Up!

Åland Gear Up! är ett tvåårigt utbildningsprojekt som ska hjälpa dig som på något sätt gör en insats i turismsektorn - såväl företagare, verksamheter, föreningar och privatpersoner är välkomna att delta i Gear Up. Gasen i botten, så kör vi!

Vem kan delta?

Möter du på något sätt turister i din verksamhet och erbjuder service av olika slag är du välkommen att söka. Intresseanmälan för våren 2022 är nu stängd. Under hösten 2022 kommer utbildningsomgång 2 att starta – håll utkik på våra sociala medier och vår hemsida för mer information

Vilken utbildning kommer jag att få?

Genom ett samarbete mellan Högskolan på Åland, Visit Åland och Ålands Näringsliv ska Gear Up maximera nyttan du kan få av Åland Gear up! Gear Up:s program har tre huvudområden som ger dig verktyg att stegvis och konkret hantera de förändrade kraven inom turistverksamhetsbranschen. Projektet finansieras av ESF-fonden.

De fyra moduler som du kommer att få hjälp av är:

 • MODUL 1: Verksamhetens ekonomi och affärsmannaskap.
  Modul 1 är beräknad att starta under vecka 7 2022 och pågå under 3 veckor med 1-2 föreläsningstillfällen per vecka
 • MODUL 2: Digital marknadsföring och försäljning.
  Modul 2 är beräknad att starta under vecka 11 2022 och pågå under 4 veckor med 1-2 föreläsningstillfällen per vecka
 • MODUL 3: Långsiktigt miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbarhetsarbete inom turismbranschen.
  Modul 3 är beräknad att starta under vecka 16 2022 och avslutas i början av maj 2022. I denna modul kommer vi även att erbjuda verksamhetsbesök och en verksamhetsbesiktning av ditt verksamheten för att utvärdera vad just ni kan göra för att maximera nyttan med hjälp av ett aktivt hållbarhetsarbete.
 • MODUL 4: Verksamhetsförlagd handledning
  Alla deltagare kommer att kunna ta del av kostnadsfri verksamhetsförlagd handledning tillhandahållen av projektledaren till det att projektet avslutas under sommaren 2023.

 Läs mer om respektive modul nedan!

Varje modul pågår mellan fyra och sex veckor och hela utbildningen beräknas ta cirka tre månader att genomföra. Räkna med i snitt 1-2 utbildningstillfällen per vecka. Du kan delta på plats eller på distans. Utbildningen individualiseras efter dina behov i din verksamhet. Efter och under utbildningen har du kostnadsfri verksamhetsförlagd handledning tills projektet avslutas 2023. 

Urvalskriterier

Styrgruppen är ansvarig för att gå igenom ansökningarna samt för uttagning av max 20 deltagare per omgång. Genom antagningsprocessen väljs de deltagare som anses ha det största intresset och omställningsviljan att utveckla sin verksamhet inom turismnäringen.

Kontakt

Har du frågor om projektet eller anmälan kan du kontakta projektledare Elina Lindroos.

Bakgrund

“Villkoren för att verka som turismverksamheter har ändrats avsevärt de senaste tio åren och fortsätter kontinuerligt att förändras. Idag ställs det allt högre krav på att verka som turistverksamhet. Man behöver vara mera lyhörd för besökarens behov och krav, utvecklingsbenägen samt ta ett större eget ansvar för verksamhetens digitala synlighet och marknadsföring.

Den största utmaningen för verksamheterna generellt är dålig lönsamhet som resulterar i en så gott som obefintlig marknadsföringsbudget och låg investeringsvilja. Verksamheterna uppger att deras största behov är att utveckla sin marknadsföring och försäljning, men det största hindret är kostnadsnivån och finansieringen. “

Ovanstående är ett utdrag från Visit Ålands branschanalys 2018 och en skildring av måendet inom turismbranschen före Covid-19.

Turistaktörerna står också inför en stor omställning då de förväntas kunna svara på frågor om hur en mer hållbar utveckling inom turism kan se ut utifrån ekonomiska, sociala, kulturella och miljömässiga aspekter. Att ta hänsyn till och kunna svara på ovanstående frågor är oerhört komplext. Det är således en komplex process och stor utmaning att påverka turismutveckling i en mer hållbar riktning.

I spåren av Covid -19 har förutsättningarna att verka som turistverksamhet omkullkastas helt. Aktörerna kommer att bli tvungna att ställa om för att på ett konkurrenskraftigt sätt möta det nya resandet och ett ändrat kundbeteende.

Syfte

Syftet med projektet är att ge deltagarna kunskap och verksamhetsförlagd utbildning om de kärnområden som finns presenterade inom projektet. Deltagarna kommer att kunna anpassa sin verksamhet och sitt arbete till de förändrade kraven som turistaktörerna alltmer ställs inför, för att kunna behålla eller öka sin lönsamhet på sikt.

Målsättning

Efter projektets slut ska deltagarna i projektet ha förvärvat både kunskap och verktyg inom de olika temamodulerna som definieras i projektplanen. Den förvärvade kompetensen ska hjälpa turismaktörerna att både stärka och utveckla sin konkurrenskraft inom turismbranschen för att kunna leva upp till dagens och framtidens behov och efterfrågan från kunden.

Om programmet

 • Ansvarig partner: Ålands Näringsliv

  Utbildningen i modul 1 kommer att bestå i tre steg:

  Del 1.1 Kickoff med Ålands Näringsliv, Visit Åland och Högskolan på Åland

  • Trender/spaning i omvärlden
  • Intro kring verksamhetsplanering/affärsplan
  • Mingel

  Del 1.2 Dina siffror (föreläsning). Resultat och balansräkning i din verksamhet

  • Nyckeltal i verksamheten
  • Budget och kalkylering

  Del 1.3 Kund plus värde (workshop)

  • Erbjudande
  • Vem är din kund? Kundfokus/lär känna din kund
  • SWOT-analys i verksamheten

  Del 1.4 Om verksamhetens egna ekonomi och erbjudande (handledning)

  Individuell handledning som innefattar:

  • gå igenom din balansräkning och dina nyckeltal
  • budget
  • erbjudande
  • swot
  • kundperspektiv
  • Prissättning /försäljning (föreläsning)
  • Utvecklingsplan/handlingsplan – Hur tar du företaget till nästa steg? (föreläsning)

   – Var är du nu och hur kommer du dit du vill?

  • Hur går du framåt? (handledning)
 • Ansvarig partner: Visit Åland

  Del 2.1 Det digitala landskapet inom turistbranschen
  Att förstå det digitala landskapet. Vad är en digital kundresa och hur beter sig en potentiell kund inom resebranschen. Deltagaren tilldelas även en omvärldsanalys av resebranschen före och efter pandemin.

  Del 2.2 Kundens digitala beteende inom turistbranschen
  Den viktigaste delen i arbetet med digital marknadsföring är att förstå kunden och målgruppen. Definiera kundcykeln, var befinner sig kunden online, hur beter sig och agerar kunden? Utan denna förståelse och kunskap går det inte att arbeta med en effektiv marknadsföring.

  Dessutom behöver verksamheten ha insikt i verksamhetens konkurrenter. Hur identifierar verksamheten sina konkurrenter, vad gör dessa? Verksamheten får även hjälp att lägga upp en konkurrentanalys.

  Del 2.3 Digital synlighet och försäljning
  Vad innebär digital synlighet och försäljning? Presentation av olika kanaler som sociala medier, Google och försäljningsplattformar. Vilka arbetsinsatser behövs, dess betydelse och uppföljning.

  Del 2.4 Verksamhetens webbplats med profil och innehåll

  Verksamhetens webbplats

  • Teknisk webbplats
  • Säker webbplats (https)
  • Installerat Google Analytics (och Facebook Pixel) samt följer med statistiken
  • Mobilanpassat webbplatsen
  • Sökmotoroptimerat webbplatsen
  • Mäter konverteringar

  Verksamhetens webbplats: profil och innehåll

  • Säljande och beskrivande texter, content
  • Fräscha/fina fotografier
  • Film/drönarfilm
  • Texter på besökarnas språk
  • Karta/hitta hit samt kontaktuppgifter
  • Passande grafisk profil och/eller design på webbplatsen
  • En “känsla av Åland”, se varumarke.ax
  • Presentation av reseanledningar/aktiviteter
 • Ansvarig partner: Högskolan på Åland

  Modul 3 innefattar långsiktigt hållbarhetsarbete inom turismbranschen på Åland och hur du kan använda verktyg för att förbättra den ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarheten i din verksamhet.

  Del 3.1 Långsiktigt hållbarhetsarbete inom turismsektorn

  Del 3.2 hållbarhet och hållbar utveckling

  • en introduktion och bakgrund ur ett turismperspektiv. Ett endagsseminarium där vi samlas för en gemensam genomgång under 1-2 tillfällen.

  Del 3.3 Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet

  • en kartläggning utgående från verksamhetens aktivitet där vi besöker verksamheten på plats. Vi besöker din verksamhet under ett aktivt möte under ungefär 2 timmar för att utvärdera och hjälpa er bli mer effektiva i ert hållbarhetsarbete.

  Del 3.4 Verksamhetens egen hållbarhetsstrategi

  • uppgörande av en hållbarhetsplan för verksamhetens eller organisationens verksamhet. Under denna del kommer handledande läraren från Högskolan på Åland att besöka er verksamhet. Vi kommer även att hålla ett gemensamt seminarium som avslutning där alla deltagare som deltagit i en eller flera moduler får möjlighet att presentera sin hållbarhetsstrategi och dela tankar och idéer med resterande av verksamheterna.
 • Under hela utbildningsperioden, från start till juli 2023, kommer samtliga deltagare att erhålla kostnadsfri verksamhetsförlagd handledning från projektledaren. Handledningen är styrd av din verksamhets faktiska behov och anpassas därefter.