Hoppa till innehåll

Främjande av psykisk hälsa bland äldre på Åland

Ett projekt med fokus på meningsfull aktivitet

Projektet avslutades 31 december 2018

Projektet fokuserar på att främja psykisk hälsa bland äldre från ett salutogent personcentrerat perspektiv. Utifrån detta perspektiv läggs fokus att främja hälsa och välbefinnande utifrån personens styrkor, förmågor, vilja och behov. Förhållningssättet handlar om att ”göra med” istället för att ”göra för” där personens egen lust och motivation lockas fram.

Aktiviteter

Inom ramarna för projektet har en aktivitetskoordinator anställts. Målsättningen är att aktivitetskoordinatorn samordnar och vid behov kompletterar redan befintliga resurser inom hälso- och sjukvården, kommunerna samt tredje sektorn rörande aktiviteter som kan verka hälsofrämjande för äldre i risk för psykisk ohälsa. Aktivitetskoordinatorn kan genom individuella samtal stödja den äldre personen att hitta lämplig, meningsfull aktivitet utifrån lokalt utbud. Som ett komplement till lokalt utbud ordnas även aktiviteter inom ramarna för projektet.

Om du önskar mer information om projektet och/eller vill komma i kontakt med aktivitetskoordinatorn, tveka inte att ta kontakt.

Inledningsvis startar projektet med en inventering av befintliga resurser. Planen är också att starta gruppinterventioner med fokus på aktivitet och/eller samtal.

Projektrapporter

Fakta om projektet

Projekttid: 10/4 2017 -31/12 2018
Budget: 90 000 €