Hoppa till innehåll

OnBoard-Med

Akutmedicin och säkerhet till sjöss

Det finns en stark gränsöverskridande utmaning för yrkesutbildning inom akuta medicinska kompetenser och räddningstjänster inom sjöfarten i centrala Östersjöområdet. Dels på grund av behoven på arbetsmarknaden, men också på grund av ökade risker och tillgången till ny teknik. OnBoard-Med fokuserar på rederiernas anställningsbehov och räddningstjänsterna på land.

OnBoard-Med är ett Central Baltic Interreg projekt som leds från Turun ammattikorkeakoulu i Åbo. Projektet har deltagare även i Estland, Lettland och Åland. Högskolan på Åland är ansvarig för bland annat Emergency Management utbildningsmodulen men deltar i alla delkurser som är inplanerade.

Slutseminarium i Åbo 6 mars 2019
Future Skills and Learning onboard. Seminar 6.3.2019 in Turku, Finland

Projektets slutseminarium hålls i Åbo den 6 mars 2019.

Bakgrund och målsättning

I början av hösten 2016 drog Högskolans nya projekt OnBoard-Med igång i samband med en Kick Off i Åbo med övriga partners från Finland, Estland och Lettland.

Projektets första period är dominerad av marknadsundersökningar i respektive land för att kartlägga utbildningsnivån och utbud. Denna basinformation ger grunden för att ”sy ihop” ett för framtiden hållbart utbildningsprogram som kan användas av både länder knutna till och utanför Östersjön.

Tanken bakom projektet är en likartad utbildningsnivå för alla länder samt fortsatt utbildning i form för ”refreshment” och e-learning.

Projektet kommer att hantera följande områden för akutmedicin och säkerhet till sjöss:

  • Crowd & Crises
  • Fast Rescue Boat
  • Stability
  • Patient Transfer & evacuation
  • Medical equipment on board
  • Medical communication
  • Advanced emergency care
  • Medical Training for mariners
  • Occupational and safety onboard.

Fakta om projektet

Projekttid
1.9.2016-30.6.2019

Projektbudget
Total budget 998 600 €

Budget Högskolan på Åland
256 000 €

Finansiering
75% EU Interreg Central Baltic
25 % Landskapsregeringen

Projektpartners
Turun ammattikorkeakoulu (Lead Partner)
Högskolan på Åland
Estonian Nautical School Merekool
Rigas Stradina Universitate
Latvian Maritime Academy 

Arbetsgrupp Åland:
Kairi Jõesalu
Ellinor Lindblom
Anna Lundberg
Gunnar Silander
Lena Nyman-Wiklund

I projektets styrgrupp sitter överlärare Bengt Malmberg och redarnas sida representeras i styrgruppen av Sten Rosenqvist på Eckerölinjen.

 

Länkar

OnBoard Med

The OnBoard-Med project is financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Central Baltic Programme 2014-2020.