Hoppa till innehåll

CharBioLogic

Projektets uppdrag och vision är att bidra med utveckling och pilotering av senaste forskningsresultat för att på ett praktisk sätt minimera de klimatutmaningar som Östersjön står inför.

Ett allt mer instabilt klimat, fortsatta växthusgasutsläpp och ökad avrinning från landområden till följd av klimatförändringen, är tre stora utmaningar Östersjön står inför. Projektets uppdrag och vision är att bidra med utveckling och pilotering av senaste forskningsresultat för att på ett praktisk sätt minimera dessa problem.

Genom att tillämpa de senaste forskningsresultaten i praktiken och utveckla metoder vill projektgruppen, med Åland som testområde, konkret kunna minska antalet kilogram näringsämnen som rinner ut i Östersjön och göra skillnad.

Det övergripande syftet med projektet är att skapa cirkulära flöden där näringsämnen återförs till markerna. Projektets huvudsakliga syfte är minskade uppströmseffekter av näringsläckage av främst antropogena källor, till exempel jordbruk, lakvatten från deponi och livsmedelsförädling. Projektet bygger på att långsiktigt skapa nya, lokala och cirkulära lösningar där näringsgrenar samt infrastruktur drar nytta av varandra.

I det här projektet fokuserar projektgruppen på fas I, där det övergripande syftet är att testa och pilotera biokolets förmåga att rena vatten och minska näringsläckage i strategiskt utvalda områden. Pilotering kommer att utföras i olika vattenområden genom att tillverka små pilotanläggningar.

Projektpartners

Samarbetspartners i projektet är Högskolan på Åland, Flexens, Carbofex och Fifax.

Frågor kring projektet?

Om du har frågor om projektet kan du kontakta Björn-Erik Zetterman, projektkoordinator.