Hoppa till innehåll

Autonomous Fish Data Collection for Ecosystem Management

Högskolan på Åland är partner i ett projekt för utveckling och utvärdering av att använda förarlösa ytfarkoster för att samla in data till havs, till exempel hur mycket fisk det finns i våra vatten. Projektet leds av Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och finansieras av Nordiska Ministerrådet.

En förutsättning för hållbart fiske är att kunna räkna ut hur fiskbestånden mår och hur mycket fisk det finns. Med hjälp av ny teknologi kan man samla in dessa data på ett billigare, snabbare och enklare sätt.

Projektet vill integrera miljövänlig drönarteknologi med den senaste generationens vetenskapliga ekolod och utveckla ett helhetskoncept för marin autonom datainsamling. Det långsiktiga målet är både att öka vår förståelse för de marina ekosystemen och att förbättra underlaget för förvaltningen av de marina naturresurserna.

Fakta om projektet

Projekttid

2018-2020

Projektet som pågår 2018-2020 innefattar workshops 2018-2020, fälttester under 2019-2020 samt analys av data. Högkolan på Åland kommer att delta i workshops, och om det där bedöms lämpligt att utföra en eller flera av fälttesterna med havsforskningsplattformen ASPire kommer Högskolan även att delta i dessa.

Finansiering

Projektet finansieras av Nordiska ministerrådet, omfattar 1 245 000 SEK.

Projektägare

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Projektledare Jonas Hentati-Sundberg

Samarbetspartners

Institute of Marine Research, Norge
Kongsberg Maritime AS, Norge
Åland University of Applied Sciences
DTU Aqua, Danmark
Marine and Freshwater Research Institute, Island
Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

 

Läs mer om projektet i SLU nyheter. Kan havets drönare revolutionera datainsamling om fisk?