Hoppa till innehåll

Rekonstruktion av livslångt lärande

Lära vidare, lära mer och lära nytt. Det är en snabbt föränderlig värld och morgondag vi står inför. Vilka krav på kompetens och kompetensutveckling kommer vi som pedagoger och branschkunniga att stå inför? Rekonstruktion av livslångt lärande är ett projekt som strävar efter att ge svar på de frågorna.

Projektets syfte är att utveckla och rekonstruera lösningar för livslångt lärande baserat på fungerande modeller inom Norden. Målsättningen är att ta fram nya lösningar för kontinuerligt lärande som svarar mot samhällets och arbetslivets förändrade och framtida kompetensbehov genom att utveckla vuxenutbildningens förmåga till framtidsberedskap och kompetenskartläggning, samt hitta nya smidiga modeller för livslångt lärande. Projektet vidareutvecklar ett verktyg för vuxenutbildningen, som stärker framtidsorienterad kompetensutveckling, inklusive ökad medvetenhet om arbetslivets förändrade krav och kompetensbehov.

Projektets mål är även att stärka lärarnas pedagogiska kompetens och kapacitet till förändringsarbete (inkluderande kunskap, kompetens och färdigheter). Ett resultat av projektets aktiviteter är förstärkt professionellt och pedagogiskt kunnande hos medverkande vuxenutbildare (empowerment). Målsättningen är att ta fram metoder för flexibelt lärande och mångsidiga lärandeformer, som möjliggör bättre bemötande av vuxenstuderandes krav på flexibilitet och behov av ny kunskap.

Hur det praktiska genomförandet kommer att se ut kan skilja sig något mellan parterna beroende på lokala behov och förutsättningar. På Högskolan på Åland har vi valt att som en insats inledningsvis samarbeta med Living.

Projektpartners

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Högskolan på Åland, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Mälardalens universitet, Akademin för innovation, design och teknik.

Projektperioden är augusti 2020 till juni 2023 och projektet finansieras av Nordplus Adult. Du hittar den Nordiska rapporten här.

Frågor kring projektet?

Om du har frågor om projektet kan du kontakta Mona Lindroth.